Smelter isen – eller legger den på seg?

0
1951

Opp gjennom tidene har politikere latt seg påvirke av profeter/sannsigere/spåmenn. Eksempler fra historien er både Julius Cæsar (i år 44 f. Kr.), kong Gustav III av Sverige (i 1786), Ludvig XI, Tsarina Alexandra Feodorovna (Rasputin), Thailands nåværende statsminister (han er i tillegg forsvarsminister og øverste politisjef) Prayuth Chan-o-cha og AP-politikeren Saera Kahn. I vår kulturkrets har mange politiske ledere nå ansatt moderne «spåmenn» til å fortelle oss om hvordan klimaet skal utvikle seg i årene som kommer. Spådommer i krystallkule eller kaffegrut er ikke særlig in for tiden, her benyttes det teknologi. Derfor kaster politikerne hundretalls av millioner etter de som utvikler matematiske datamodeller for å fortelle oss om fremtidig klimautvikling. Og etter hvert som tiden går, viser det seg at spådommene fra disse modellene avviker mer og mer fra det man virkelig måler. I Norge er de statsansatte klima-sannsigerne stort sett å finne ved CICERO (Opprinnelig startet opp som «Institutt for klimapolitikk») i Oslo og Bjerknessentret i Bergen. Det er i hovedsak herfra har fått dommedagsprofetiene.

I anledning de årlige klimatoppmøtene plages vi med at media videreformidler dommedagsprofetiene – der NRK og de største riksavisene er hovedsynderne. Som ved andre slike religiøse bevegelser, har klima-kulten disse kjennetegnene:

  1. Kultmedlemmene tror de vet sannheten om fortid, nåtid og fremtid og denne sannheten kan ikke diskuteres.
  2. De nekter å debattere troen sin. De kaller dogmet sitt for avgjort vitenskap («settled science») og angriper de som våger å si dem i mot.
  3. Som ved andre kulter har de et organ som er øverste autoritet – IPCC (Klimapanelet). Herfra får vi de «hellige» skrifter som kultmedlemmene må forholde seg til.
  4. Kultmedlemmene har skapt seg myter som bygger på løgner og halvsannheter.

Eksempelvis ble det i 2007/2008 spådd at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt innen år 2013 – eller i alle fall innen 2015. Dette skjedde ikke, men spådommene gjentas stadig vekk, det er bare fristen som flyttes noen tiår. Her har blant annet havforskningsinstituttet deltatt som «spåkone». Det er derfor med undring man nå (29.01.2020) ser følgende melding fra den kanten: «Barentshavet har blitt kjøligere fordi vannet som kommer inn med den norske atlanterhavstrømmen, som er fortsettelsen av Golfstrømmen, har vært kjøligere

Dette skyldes et kjent, syklisk fenomen som kalles AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) der vannet i nord veksler mellom varmt og kaldt med en periode på omkring 30 år, dvs. varmetoppene opptrer omtrent hvert 60. år. Nå er vi på vei inn i en periode med kaldere vann, så det blir neppe fritt for sommeris i Arktis de neste 50 årene.

Bakgrunnen for påstanden om at sommerisen i Arktis skulle forsvinne ligger selvsagt i troen på de klimamodellene som IPCC tviholder på. Disse skal jo være «bevis» på at vi varmer opp jorda på en farlig måte med våre CO2-utslipp.

Russerne har de siste sommersesongene kunnet benytte seg av Nordøstpassasjen ved å benytte spesialbygde tankskip med isbryteregenskaper. Fornuftig nok satser de likevel ikke på at isen vil forsvinne helt, noe som vises ved byggingen ad de nye atomdrevne isbryterne, «Arktika», «Sibir» og «Ural» – den siste tenkt satt i drift i 2021. Disse skal klare å takle 3 meter tykk is.

Historisk temperaturendring i havet i nord.

Annual Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) detrended index values since 1856. The thin line indicates 3 month average values, and the thick line is the simple running 11 year average. Last year shown: 2019. Last diagram update: 19 January 2020.

 

Aktivistene bak klimaskremslene må nå foreta en underlig «spagat». På den ene siden påstår de at isen i nord smelter med rekordfart, våre klimagassutslipp har skylden. Så kommer havforskningsinstituttet og sier «Barentshavet har blitt kjøligere – det flytter iskantsonen lenger sør«. Det betyr jo i praksis at det blir mere is i nord – noe som viser at naturen bestemmer klimaet som alltid før – ikke våre utslipp av CO2.

Ved neste valg bør vi gå sammen om å kvitte oss helt med avgiftskåte, klimareligiøse politikere.


 

Om russiske isbrytere: https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2017/09/nuclear-icebreaker-sibir-floated-out

Havforskningsinsituttet: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/barentshavet-har-blitt-kjoligere-det-flytter-iskantsonen-lengre-sor

Illustrasjon er hentet med tillatelse fra professor Ole Humlums blogg: https://www.climate4you.com/

 

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here