Folkeopplysningen på NRK: Kjøttforbruk og politisk fravær

5
2317

NRK.no, Arne Hjeltnes og Alf Berg har bidratt til at diskusjonen etter Folkeopplysningens første episode i sesong 4 handler om kjendiser som får kalde føtter av slakt. Hva om vi heller diskuterer politikernes ansvarsfraskrivelse? Episoden om kjøtt viste med tydelighet at det er en sektor politikerne ikke tør røre når utslippene skal ned: – Landbruket.

I Norge står landbrukssektoren for rundt 8 % av de totale utslippene, og til forskjell fra ferietur, kjøp av ny bil og å bygge hus, så er måltidet noe vi spiser flere ganger daglig. Hva du har på tallerkenen er et aktivt valg, og det du velger å spise påvirker klima, miljø og naturen, i tillegg til at det påvirker fordelingen av klodens knappe ressurser.

Gjennom flere år har jeg diskutert dette temaet, og mange tror at det er klimavennlig å spise kjøtt i Norge fordi gress i utmark ikke kan spises av oss mennesker. Dette er en logisk brist, men som Folkeopplysningen viser til er det så klart noe vi er indoktrinert til å tro på. Reklamen viser glade kyr i norsk natur. Det den ikke viser er at Norge stort sett er vinter, og at dyra står i et fjøs og spiser gras og korn dyrket på jorder hvor vi kunne ha laget menneskemat. I tillegg spiser kua soya, raps og annet fôr som er importert og som det hadde vært mye mer effektivt å gi direkte til mennesker.

Når politikerne vet at norsk selvforsyning kunne økt fra rundt 40 % til over 80 % om vi hadde dyrket mer menneskemat direkte, at dyrevelferden kunne blitt langt bedre om bonden hadde fått bedre betalt og mer tid på hvert dyr, at klimautslippene kunne gått ned betraktelig om vi hadde spist maten vi dyrket uten å la det gå i et dyr først, og i tillegg vet at vi kunne spart store summer fordi folkehelsa hadde blitt bedre, så er det utrolig at Regjeringen ikke gjør noe, og at opposisjonen sitter stille.

Selvfølgelig trenger vi distrikter i Norge, men å skyve dyrene foran seg som argument for å fortsette en praksis som er skadelig på så mange måter er ikke bare trist, men også meningsløst. Før eller siden må vi finne ut hvordan mennesker kan leve i og med naturen uten å skade mangfold og øke klimautslippene. I dag får bonden økt gjeld og beskjed om å bli mer effektive. Flere bønder sliter psykisk og Mattilsynet avslører gang på gang hvordan dette også går ut over dyra.

Hva om vi hadde fått til en bred og god distriktdebatt, som ikke handlet om at vi må skyte all ulv og fryse ned sauen ingen spiser på lager for å holde liv i utkantene?

Jeg tror på hele Norge, og jeg tror på bonden. Det jeg ikke tror på er å fortsette i stadig større fart mot stupet. Folkeopplysningen har et poeng når de får frem ansvarsfraskrivelsen, og det store ansvaret som hviler på politikerne. I mellomtiden kan du og jeg velge å spise litt mer klimasmart i hverdagen.

 

Flere referanser: http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-jordbruk/https://www.innherred.no/nyheter/2017/10/31/Bønder-sliter-mer-med-angst-og-depresjon-enn-andre-yrkesgrupper

 

 

Fra redaksjonen. Profilert Gnist, Politikk og samfunn. 

Facebook kommentarer

5 KOMMENTARER

 1. Det dere kaller klimautslipp, de vil si CO2, er ikke annet en et bidrag til karbonets kretsløp, Alle organismer åndet ut CO2 og fjerter metan. Dersom karbonkretsløpet stanser dør livet på kloden ut i takt med tapet av jordsmonn. Jordsmon bygges av blant annet av CO2 det dere ønsker å stoppe.

  • Har du referanse til en CO2-balanse som er bedre og annerledes enn den IPCC og all forskning viser?
   Det som er fakta er at antropogene utslipp kommer I TILLEGG til det naturlige kretsløpet. CO2en akkumuleres totalt sett i atmosfæren og i havene. Det vil mao. si at naturen IKKE klarer å ta opp all ekstra CO2 (bare ca. halvparten). Det måles altså gjennomgående økt karbonifisering av havene, dette fører til forsuring og at livet i havet trues. Dersom antropogene utslipp til og med stanser helt, er det MER enn nok CO2 til å holde livet på kloden i gang. Det verifiseres av tidligere CO2-konsentrasjoner, som aldri har vært så høye på flere hundre tusen år.

 2. «Det den ikke viser er at Norge stort sett er vinter, og at dyra står i et fjøs og spiser gras og korn dyrket på jorder hvor vi kunne ha laget menneskemat. »

  Om vinteren kunna du i?ke dyrket menneskemat på norske jorder. Kua derimot gir oss fantastisk menneskemat gjennom hele vinteren . Melk, melk melk.og alle de deilige melkeproduktene. Om sommeren også.
  Glem klimagassene. Hvert menneske slipper ut et halvt tonn co2 i året bare ved å puste. Allikevel går vi meget sannsynlig inn i en kuldeperiode de neste tiårene .Solen styrer klimaet.

 3. Lackner.

  Dokumentasjon? Kom for eksempel med dokumentasjon av forsuringen som skjer i havet!
  Ett godt råd: Kom ikke med X-box-modellkjøringer som viser dette. Kom heller ikke med spådommer fra diverse «forskere». Kom med målinger over en lengre tidsperiode som kan verifiseres!

  Som jeg har vist til tidligere, det meste av det du kommer med savner enhver tilknytning til det som skjer i den virkelige verdenen.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here