Bør VG-redaktør Gard Steiro trekke seg?

0
1637

Er det nødvendig at VG-redaktøren trekker seg fra sin stilling for at VG skal kunne gjenreise tilliten i befolkningen? Jeg tror ikke det er nødvendig, men kanskje det burde være han, og ikke journalist Lars Joakim Skarvøy som burde fått en 6 måneders permisjon?

Om Debatten på NRK den 26. februar og hvordan redaktøransvaret oppleves internt i VG

Send inn den som vet minst om detaljene i saken og instruer om hva en kan si.

5 dager etter at den sexy/kleine dansevideoen på Bar Vulcan i Oslo, med Giske og Sofie som medvirkende som blir en sak for VG, blir politisk redaktør Hanne Skartveit sendt av Gard Steiro til Debatten på NRK for at VG skal ta selvkritikk på sin publisering av saken.

Politisk redaktør Hanne Skartveit forteller om den interne kommunikasjonen med redaktøren sin i opptakten til Debatten:

«Gard var under møtet opptatt av at jeg måtte holde meg innenfor de rammene han hadde lagt dagen i forveien i Dagsnytt 18. Han sa at vi ikke skulle beklage, men ta selvkritikk. Men i et eventuelt møte med kvinnene i studio kunne jeg beklage overfor dem. Han understreket også at vi ikke skulle beklage overfor Trond Giske” https://www.dagbladet.no/nyheter/steiro-beklaget-til-egen-redaktor/

Når hun blir spurt av Fredrik Solvang i Debatten peker Skartveit konsekvent på at det er redaktøren(e) i VG som har det fulle ansvaret for feilen som er begått. Hun bruker vendinger som: Redaktør-beslutning, bomma som redaktører, redaktørene avgjør, jeg er her for å forsvare våre journalister og at det er redaktører som tar beslutninger. Se side 39 i rapporten.

Etter VGs publisering 5 dager før, så var det den debattkvelden klinkende klart for alle at Sofies opplevelser med Giske ikke ble fanget opp av VG på en fullverdig måte. Dette etter at hun hadde stått fram på NRK og sagt at opplevelsen var uproblematisk samme kveld som VG publiserte saken første gang den 21 februar. At kvinnen flere ganger hadde sagt at hun ikke ville medvirke til saken, (selv om ja – hun hadde sagt flere motstridene ting) og at hun ikke var fornøyd med fremstillingen, det visste VG-redaktøren allerede før publisering.

VG-huset i Akersgata, Oslo

For da Steiro tar beslutningen om å publisere, forteller han, se rapporten side 22, at han vet kvinnen har vært motvillig til å stå fram og han sier hun ”trekker seg hele tiden på sitatene”. Dernest sier han at han vet at `en har jobbet for å få henne til å si noe`. Men bekymringsmeldingen fra fagforening og Aps situasjon var viktigst for Steiro da. Selv om `varsleren` ikke var til stede når videoen ble tatt. I etterkant har Knut Sandli og Terje Ferstad blitt tvunget til å trekke seg fra alle tillitsverv fordi de sendte meldingene. Og det var altså disse to som Steiro var opptatt av å løfte fram i saken, som det også står om i sms`en sendt til Sofie fra Skarvøy, se rapporten side 23. Men den som gjorde dem til en sak, altså Steiro, har det ikke fått noen konsekvenser for.

Hanne Skartveit sa i debatten at også sitatet var riktig. Om Sofie har sagt ubehagelig om å bli filmet eller om det var et sekund eller tre hun følte det som litt xxx, vel, det er uansett ikke representativt for hennes totalopplevelse. Hun har forsøkt å si fra til VG fra første stund om dette. Det er ikke sikkert at det er Giske som har påført henne en xxx følelse – om det nå er det hun har følt i et øyeblikk. Det er slike ubehagfølelser som kan komme når en er i en situasjon der en blir filmet og man ser på deg selv litt utenfra. Dagen etter festen sa hun selv at videoen ikke så helt bra ut. Den var for våget. Når en så møter på en journalist som (eventuelt) forventer at hun `må da` oppleve det negativt, og når en også blir presset på det, så kan feil ord falle som ikke er representative for totalopplevelsen, og som heller ikke behøver å ha noe med den andre personen å gjøre, som i dette tilfellet er Trond Giske. Det er ikke hans skyld. Det er dette hun har forsøkt å få fram, slik jeg forstår det. Og allerede fredagen, dagen etter publiseringen, sa Sofie på telefon til Steiro at når hun hadde sagt ordet ubehagelig handlet det nettopp om filmingen.

Vi ser også av rapporten at journalist Skarvøy peker på redaktørens rolle. Dette står det om på side 28, at Skarvøy sier til en kollega etter Sofies NRK-intervju at `det er mye nå” og at Gard håndterer saken. Journalisten viser også til `min sjefsredaktør`i sms til Sofie allerede fredag, der han viser til Steiros sitater som skal sendes til NRK om at VGs sak handler om bekymringsmeldingen og om Ap. Denne sms`en står gjengitt på side 23. Altså handler saken ikke om en nyansert framstilling av Sofies opplevelse. Og i tillegg: viser sms`en  at nå har sjefsredaktøren overtatt saken?

Både Hanne Skartveit og Lars Joakim Skarvøy har gjentatte ganger pekt på Gard Steiro og redaktøransvaret. Han er den de legger alt ansvaret på etter publisering. Det kan se ut til at det er Steiro som er hovedmannen og aktivt har pushet sitt syn på saken og som `alle` også satte sin lit til underveis. Det er ham Skartveit viste til overfor det norske folk i Debatten, altså: han har det fulle ansvar. Vi har hørt dem si om hverandre at det er redaktøren som har ansvaret, vi har hørt at Gard håndterer det, vi har hørt at sjefsredaktøren tar saken med NRK og vi har hørt at den som visste minst om detaljene i saken ble sendt til Debatten på vegne av VG.

Først etter TV2s intervju med Sofie den 20.mars snudde Steiro og tok vekk de tidligere sitatene og beklaget.

Kan en si Steiro sviktet den han skulle være mentor for? Kanskje det var derfor journalisten gikk ut med sin versjon parallelt med VGs framlegging av granskingsrapporten. Han følte seg kanskje dolket i ryggen? Eller er det kun en komplisert sak? Det er uansett Steiros oppgave å kurse sine ansatte i reglene som gjelder for intervju med ikke-profesjonelle kilder, og ikke omvendt.

Er det noen som skal ha permisjon i den redaksjonen som konsekvens av dette, så synes jeg det skal være Gard Steiro, og ikke journalisten.

Hva mener du?

 

Referanser: https://vgc.no/vg-2019-evalueringsrapport.pdfhttps://www.dagbladet.no/nyheter/vg-redaktor-snakker-ut—veldig-veldig-lei-meg-for-det-vi-har-utsatt-sofie-for/70927331

 

Profilert Politikk og samfunn

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here