Besværlige ytringer og ansvarsløse redaktører

4
2071

Hvem har ansvaret for kommentarfeltet? Det er enkelt å svare på. Det er den som publiserer et innlegg på en plattform med tilhørende kommentarfelt. Men har ikke hver enkelt et eget ansvar for hva de skriver, vil du nå kanskje si. Ja, men vil du bli tatt på alvor så er det du som må ta ansvaret.

Gjør du ikke det er det du, med din plattform – om det er et medie eller din egen fb, twitter eller andre sosiale plattformer du har, som legger til rette for at hets og usakligheter får utfolde seg dersom du ikke intervener.  Men her har vi sett at folk vurderer ulikt. Bare den som ytrer seg har ansvar, sier noen. Muligens ser vi en endring nå med debatter som har kommet opp om kommentarfelt fordi verdidebatt og nettavisen nylig har stengt sine. Til nå har det vært vanlig at særlig folk på høyresiden (liberalere) orienterer seg etter en modell om at kun den personen som ytrer har ansvaret. På venstresiden i norsk politikk, så har vi sett at det legges mer vekt på konsekvensanalyser på ytringer, om hva en `legger til rette for` og `hva kan dette føre til`, og de kommer dermed til at flere har ansvar.

Hva kan jeg selv gjøre for å hindre at mitt kommentarfelt blir oversvømt av reaksjonsytringer, usakligheter og negative generaliseringer om andre? Å si jeg ikke har tid holder ikke. Har en ikke tid eller ressurser til å ta sitt redaktøransvar med tilhørende kommentarfelt så må en heller avstå fra å si noe eller publisere et sted der en slipper å måtte følge opp. Denne enklere løsningen er jeg redd for at stadig flere medier vil benytte seg av framover.

Nettavisen har tillatt anonyme profiler siden oppstarten og jeg mener dette er en viktig grunn til at det nå har gått galt. En negativ ytringskultur har fått etablere seg der. Nå var det for seint for dem å rette det opp fordi de kun har tenkt på `klikk` for avisa og har latt det skure og gå i kommentarfeltet alt for lenge. De har selv ansvaret for denne utviklingen.

Jeg mener det er en stor stor feil at vi har tillatt anonyme profiler på internett. Ytringsfriheten er en rettighet en person har. Det er ikke en rettighet vi har for å skjule seg selv. Når en tillater anonyme legges det til rette for misbruk og det er heller ikke bra for en person å `leve to liv`: ett på nett og ett i det virkelige liv. Du skal være i samspill med ditt eget liv.

Her på Debatt1 tillater jeg ikke anonymitet. Så kan en aldri sikre seg 100%. Jeg har selv vært i situasjoner der jeg har fått mistanke om at flere opererer under samme profil. De som forsvarer anonymitet er ofte redde for at enkelte andre skal få høre deres meninger og at noe i deres liv skal bli ødelagt. Noen kan være redde for reelle trusler, andre er redde for sin arbeidsgiver og andre igjen kan være redde for sin egen familie. Er det ikke bra da, at de kan være anonyme i samfunnsdebattene slik at de ihvertfall får bidratt i den offentlige debatten og i demokratiet? Nei, mener jeg. Det viktigste kommer først. Og det er å få orden på en trusselsituasjon i eget liv, og ikke utsette andre for ansiktløse folk og anonyme profiler. Det skaper fort usikkerhet hos motparten, på samme måte som personer med Niqab som velger å skjule sitt ansikt på gaten gjør det.

En som skjuler seg på nett har alltid en fordel framfor den som må vise hele seg. Jeg ser da også at det for stor del nettopp er anonyme som har ødelagt kommentarfeltene. Litt som når norske drar på sydenferie det – en kan skjule seg mer og det kan eskalerer lett til at en blir mer utagerende. Skatteparadis og anonyme oppføringer er en annen sammenlikning. Svarte penger er lettere å gjemme der og systemet er dermed rigget for misbruk.

Verdidebatt (VD) la ned sitt kommentarfelt før jul. Begrunnelsen var flere, bl.a at det hadde blitt et ekkokammer og at en del av dem var i kategorien usaklige avsporinger. Det var altså i hovedsak debattantenes skyld. Jeg har debattert tidligere på VD gjennom flere år og dette er ikke min erfaring. Innimellom ja, men jeg har også vært med i noen av de beste debattene i mitt liv på VD. Mange flinke folk der, synes jeg. Jeg kan husker de problemene som jeg kom opp i (med redaksjonen for VD) i `min tid`, faktisk var de jeg kan komme på relatert til noe som redaksjonen hadde gjort feil. Som å skjule feil en foretrukket debattant kom med og slette min kommentar om det, f.eks.

Men fantes det ingen annen løsning for VD enn å stenge?

Jeg er nær å tenke at propaganda fungerer best når ingen får lov å kommentere `live`. Det man får da er monologer isteden. Er det ikke det Vladimir Putin får så mye kritikk for i sine årlige pressekonferanser? Han svarer kun på spørsmål han får på forhånd. Er ikke det å stenge kommentarfeltene i Norge, Norge – som tross alt som topper listen på demokratiindeksen for alle verdens land et skritt i feil retning? Den offentlige debatten innsnevres fordi flere medier ikke tillater live kommentarer. Folks ytringer skal gjennom en redaksjon der noen få skal avgjøre hva det er almenheten skal få vite om. Dette er ikke i samsvar med åpenhet og demokrati, isteden flytter makten til noen få. Verdidebatt burde heller forsøkt å verve kommentatorskrivere, og pålagt dem som får sine innlegg løftet på VD å delta i debatter fra tid til annen.

Vi har alle et ansvar. En bør ikke kun levere fra seg et innlegg for så å forsvinne. Dette har skjedd utallige ganger på VD og det har ødelagt for debattene i flere tilfeller. Ikke noe kan være så frustrerende når en aldri får svar på sine kommentarer dersom en har spørsmål. Hva er vitsen da? Hvor blir det av dynamikken? Med de ressurser som Vårt Land og Verdidebatt tross alt sitter på så er det veldig skuffende at de endte opp med å stenge av for selve debatten. Og det på et debattforum! De har andre muligheter dersom de gidder.

Sist ut med et innlegg om kommentarfelt-problemer er Erik Tornes som er debattredaktør i Aftenposten. Han velger å konsentrere seg om kommentarfeltene på Facebook (fb). Her finnes visst verstingene. Han skriver

«På Aftenpostens Facebook-side trenger du ikke på noen måte lese artikkelen før du skriver i kommentarfeltet. Nei, du trenger ikke engang gå inn på artikkelen. Leser man et vanlig kommentarfelt på Facebook, kommer det klart frem at ganske få av dem som kommenterer, har lest saken de skriver om. Det er et dårlig utgangspunkt for et konstruktivt ordskifte.»

Dette skriver han altså og det helt uten tanke for at det er Aftenposten som har valgt fb plattformen til å reklamere for sine innlegg. Så vil du kanskje innvende at de ikke har noe valg. Alle må være på fb for å reklamere for seg ellers når de ikke mulige abonnenter som betalere. Sånn er det bare. Nei, sier jeg – vi har alle et valg. Aftenposten velger også å legge ut saker som er merket kun for abonnenter og noen ganger dropper de å informere om det også. Enda så publiserer de på fb når de vet at ikke alle kan lese artikkelen uten å betale først. Betal først – så kommenter? Nei, det kan de jo ikke si, men det er det de vil.

Hovedproblemet til Aftenposten er at de skal selge sine nyheter og samfunnsanalyser på fb. Men fb er et gratismedie der folk skal kunne dele informasjon gratis. Det er ikke skapt for at medier skal selge informasjon. Da må det være merket som reklame og ikke `for abonnenter`. Tornes ser ut til å se noe av dette, men tar feil når han nevner små grep: ”Facebook er selvsagt ikke laget spesielt for mediene, men små grep kunne gjort kommentarfeltene bedre.”  Nei, det er Aftenposten selv som må ta grepene. Vi trenger ikke flere forhåndsmodereringer, men heller en bedre innsats fra redaktørene og deres utdannede hjelpere. Men det gidder de ikke og de vil heller at det er de andre som skal gjøre noe ekstra.

Kommentarfelt på sosiale medier er et fantastisk gode vi har fått. Men det fordrer at den som publiserer hovedinnlegg der må involvere seg. Kreves det mange ressurser, javel, så sett de inn da! Hver tidsepoke har sine utfordringer. For oss, som har hatt internett i litt over 20 år, så har vi våre spesielle utfordringer. For stor ytringsfrihet og for mye demokrati kan bli for mye av det gode hvis det ikke blir håndtert rett. Og nå ser vi resultatet. Medier stenger sine kommentarfelt og Aftenposten, Vårt Land og Nettavisen skylder på andre for sine egne problemer. Når det er de selv som ikke har tatt ansvar, men istedet har kun tenkt på seg selv.

 

Profilert Politikk og samfunn, Hot spot

Facebook kommentarer

4 KOMMENTARER

 1. Eg har stor forståing for at Nettavisen og Verdidebatt har stengt kommentarfeltet. I enkelte slike fora kan det lett danna seg eigne miljø, der folk står klar til å tømma seg for galle. Alt hatet og aggresjonen dei har samla seg opp, skal ut. Argument og saklighet er for pyser. Då bidreg ikkje det til ein eigentleg debatt. Ingen oppegåande menneske som kunne ha bidrege positivt er tålmodige og sjølvdestruktive nok til å kommentera i slike fora i lengden.

  Det er nok betre då å ta inn fleire lesarinnlegg der det er krav om saklighet og der konklusjonane må underbyggast med argument. Så kan dei som faktisk har motargument ta seg bryet med å skriva eit høfleg og sakleg svar.

 2. Hei og takk for kommentar!
  Jeg tenker på det du sier her: Alt hatet og aggresjonen dei har samla seg opp, skal ut. Argument og saklighet er for pyser.
  På verdidebatt, slik jeg husker det, var debattlederne ganske aktive og det var lite av det du nevner her. På VD kan en ikke kommentere lett via fb, så terskelen er allerede noe høyere. Der mener jeg problemet er at de ikke har vervet debattanter. Når det gjelder nettavisen og enkelte andre nettaviser, der er det du nevner et større problem (med aggressivitet osv.), så er jeg enig med deg, men slikt kommer lettere fram i et anarki. Som kommentarfelt typisk er. Min erfaring er at en kan snu slike destruktive debatter, men jeg tror ikke redaktører rundt omkring har kompetanse på å gjøre det.
  Jeg synes det å kunne få gi live kommentarer er noe veldig verdifullt. Ved å ikke gi den muligheten gir en makt til noen få som skal godkjenne kommentaren eller innlegget først. Dermed kan det lett rigges for misbruk. Dessuten så synes jeg det bør være et mål at terskelen skal være lav for å si sin mening.

 3. Men i all verden, har de stengt kommentarfeltet på VD! Ja, jeg hadde et nettroll der som forfulgte meg, men han forfulgte meg alle andre steder også, utover det syntes jeg kommentarfeltet hos VD var glimrende. Og dette gjør de midt i elitedebatten. Så har da også VD blitt et forum for skravleklassen. Utrolig trist:-(

  Alt dette tullet om har, som er den nye sexen. Lidenskap, kaller jeg det!

 4. Hei og takk for kommentar!
  Ahhh, det tenkte jeg ikke på, Øyvind. Midt i elitedbatten…spot on! Det handler nærmest om segregering dette og enda viktigere, synes jeg, er problemet med at de vil screene live kommentarer eller nekte det. Det er ikke bra for demokratiet synes jeg.

  Men hva mener du med dette? » Alt dette tullet om har, som er den nye sexen. Lidenskap, kaller jeg det!»

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here