Fascinasjonen for nytale

18
4351

Når man ikke klarer å gjøre noe for å endre en begredelig virkelighet, oppstår det tydeligvis en trang til å endre ordene som beskriver virkeligheten. Eller man ønsker å tilsløre elendigheten ved å pynte den med vakre ord. Humanitær intervensjon og humanitær bombing er typiske eksempler.

Det er spesielt de herskende klassene som er interessert i at deres regime pyntes på denne måten. Men siden «de herskende tankene er den herskende klassens tanker», som Karl Marx sa, så er det en neturlov at dette vil smitte over på resten av samfunnet. Særlig den reformistiske venstresida har vært opptatt av å kamuflere sin manglende evne til å bekjempe kapitalismen gjennom å flytte kampen over i språket. Kapitalen fortsetter sin utbytting av arbeiderklassen og sin utplyndring av verden mens en impotent venstreside leker ordleker om hva som er riktige og gale ord til enhver tid. Det fine med dette er at det opprettholder en illusjon om at det foregår en «kamp», mens man desserterer den virkelige kampen. Og det gir et moderne presteskap makt til å være portvoktere, en posisjon som tydeligvis gir dem en slags tilfredsstillelse.

Nå er ikke dette noe nytt. Presteskap av alle slag har alltid gjort dette. De som har sett Life of Brian, glemmer ikke scenen med mannen som skal steines fordi han har sagt det forbudte ordet «Jehovah».

I religiøse sekter av ulike slag har denne typen definisjonsmakt vært presteskapets skarpslepne våpen mot kjetterne. Blasfemilover har til tider vært drakoniske og overtredelse forbundet med en ublid skjebne.

Vårt moderne, liberale presteskap har ikke så sterke virkemidler i sitt arsenal, men de rår over sosial utfrysing og stigmatisering, og det kan jo være ille nok. En skribent som tydeligvis aspirerer til stillingen som hjelpeprest i den politisk korrekte menigheten, er Ronny Kjelsberg. Han går ikke av veien for å bruke «Hitlerkortet» mot folk han er uenig med, slik han demonstrerte i en artikkel i Klassekampen 28. desember 2016.

«Klasseperspektivet er lagt bort. Nasjonalismen står igjen. Det er også greit å merke seg begrepene «globalist» og «globalisme». Disse har ikke vært brukt særlig mye på norsk tidligere, man har i den politiske debatten heller snakket om «globalisering». Det er begreper som brukes i hovedsak av høyreekstreme og konspirasjonsmiljøer. Nazister bruker det f.eks. som kodeord om jøder, inn i de kjente konspirasjonsteoriene om «finansjøder».»

Kjelsbergs metode er altså, som Øyvind Andresen har pekt på, å trekke ut en formulering fra sammenhengen det står i, deretter å klistre dette sitatet til de verste forbryterne i historia!

Men det er tydeligvis ikke nok. Kjelsberg fortsetter å argumentere for å lyse ordet globalisme, i bann (Klassekampen 25. januar 2017):

«Presentasjon av den ideologiske hovedmotsetningen som «globalister vs. antiglobalister» er dessverre nettopp verdensbildet alt-right forsøker å fremme, og begrepene «globalist» og «globalisme» brukes i disse debattene av nettopp ytre høyre.
Dette kan enkelt dokumenteres ved å gjøre et søk på «globalist» på en søkemotor som ikke personaliserer resultatene. Det overveldende flertall av treffene som ikke er ordlister, nettleksikon et cetera er blogger, nettaviser eller gjengivelser av uttalel- ser knyttet til ytre høyre.
I dagens pågående politiske debatt brukes dermed «globalist» i overveldende grad om en person fra «den liberale eliten» som konspirerer mot vanlige folk – i en fortelling fortalt fra et nasjonalistiske ytre-høyre-ståsted.»

Du får ikke lov å bruke ordet globalist, for det brukes av ytre-høyre, så hvis du bruker det, er du på linje med dem. Veldig klassisk manipulasjon – og intellektuelt uredelig.

Globalismen er en brutal virkelighet

Begrepet globalisering har vært brukt de siste par tiårene for å beskrive den utviklinga av kapitalismen vi har sett særlig etter Sovjetunionens fall. De multinasjonale selskapene flytter sin produksjon dit de finner det for godt for å utnytte billig arbeidskraft, plyndre råvarer, unngå skatt osv. Denne prosessen er velkjent og den har bidratt til at de rikeste 0,01% av verdens befolkning har blitt vanvittig mye rikere i den samme perioden. For å fremme denne globaliseringa er det skapt et system av institusjoner og avtaler som tilrettelegger for og bygger opp under videre globalisering, slik som hele EU-systemet, WTO, G7 og vi ser det i NAFTA-avtalen, TPP, TISA og TTIP. Det burde være unødvendig å peke på hvor omfattende denne globaliseringa er og i hvilken grad den styrker de multinasjonale selskapene på bekostning av arbeiderklassen, fattigbøndene og de svakere nasjonalstatene.

Veksten i inntekten til de 1% rikeste. Noen tjener enormt på globaliseringa.

Dette har da også vært allment anerkjent på venstresida, til de grader at det har eksistert en ganske omfattende antiglobaliseringsbevegelse, som riktignok er blitt svakere de siste åra. Og for denne bevegelsen har det ikke vært noen hemmelighet at globaliseringa tjener klasseinteressene til de rikeste 0,01%. Oxfam utgir årlig statistikk over hvem som tjener aller mest på dette, og i januar 2017 viste de at verdens åtte rikeste menn har mer rikdom enn den fattigste halvparten av menneskeheten.

Globalisme er globaliseringas ideologi

For å skape et ideologisk rammeverk rundt det globale plyndringstoktet som globaliseringa er, har den absolutte overklassen utviklet en ideologi som tjener til å selge produktet. Globaliseringa framstilles som en naturlov, som noe som tjener hele menneskeheten, som er i pakt med humanisme og vitenskap. Dette evangeliet predikes i FN, i EU på World Economic Forum og i Stortinget. Det logiske navnet på denne ideologien er globalisme. At tilhengerne av globalismen ikke bruker dette begrepet sjøl, er jo innlysende. For dem er dette bare sunn fornuft. Det er de som ønsker å kjempe mot de multinasjonale selskapenes makt og mot deres politiske representanter som trenger å synliggjøre og kritisere globalismen for det den er, nemlig en ideologi for mer kapitalmakt og mer utbytting.

Når Kjelsberg vil nekte oss å bruke dette begrepet, så bidrar han til tilsløring av maktforhold. Et av hans yndlingsuttrykk er «konspirasjon», men det handler om klasseundertrykking og klasseinteresser. Globalismen er de multinasjonale selskapenes ideologi, og den tjener deres interesser.

Han vil altså overlate til ultra-høyre å snakke om globalisme. En større gave kan han vil ikke gi ultra-høyre, om han skulle lykkes. Vi ser nå at ytre høyre i Europa rapper arbeiderbevegelsens og venstresidas kampsaker, nettopp fordi venstresida har sviktet arbeiderklassen og gjort felles sak med EU-toppene og Obama. Skal vi nå også overlate kritikken av globalismen til ultra-høyre, så er i grunnen løpet kjørt.

(Først publisert på steigan.no)

 

 

RED: Vi har republisert innlegget for nye lesere. Publisert først på D1 jan `17. Bildet er hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newspeak_House_in_London_20170303_093117.jpg

Facebook kommentarer

18 KOMMENTARER

 1. Er ikke globalisme og imperialisme nokså likt egentlig, Er det ikke det samme fenomenet vi ser igjen?

  For 200 år siden sa engelskmennene «Vi imperialister», med stolthet, og slo seg på brystet. Det var et positivt ladet ord. Senere ble det et negativt ladet ord.

  I de senere år har vi snakket om at: «Vi må handle lokalt, og tenke globalt». Så har dette også blitt et negativt ord, fordi vi har sett konsekvensen av det.

  Nasjonalisme ble et Fy-ord, etter WW2. Derfor har pendelen svinget i motsatt retning.

  Imperialismen var negativ, i den forstand at vi i Vesten tok oss til rette, men det var også positive sider med den, nemlig handel. Globalismen er negativ i den forstand at det kommer for mange flyktninger til Vesten, men den kan være positiv med hensyn på handel. Likheten er internasjonal handel. Forskjellen er at i det ene tilfellet er det Vesten som angriper andre land, og tar kontrollen, i det andre tilfellet er det at Vesten blir oversvømt av flyktninger, og mister kontrollen. En kan like det, eller ikke, men det er et faktum!

  Jeg tror vi må tenke helt annerledes. Vi må dyrke opp Sahara! Vi kan lage skog, som gjør at vi gjør noe med miljøproblemene og så vil det begynne å regne der, vi kan skaffe mer mat til verden, vi kan lage solkraftverk for å skaffe mer energi. Vi kan gi opphold og jobb til alle flyktninger på hele jorden! Det er en vinn, vinn situasjon for alle!

  Vi har teknologi til å gjøre det, det er viljen det står på. Dette er et prosjekt som vil kunne gå i overskudd, hvis vi har nok investeringsmidler til å starte.

  Tenk hvis vi bruker 10% av all den nødhjelpen som gis i verden, og starter noe bærekraftig. Problemet er at flyktningproblematikken er blitt big business for mange viktige personer, samt politikerne må foreta et paradigmeskifte i tenkningen, og det gjør jo som kjent vondt:-)

 2. Jeg la inn en kommentar, på Pål Steigan’s sin side, hvor jeg bad ham om å kommentere denne kommentaren. Den ble slettet, så vet dere det……

 3. Jeg kjenner Pål Steigan, fra sine glansdager i AKP-ML. Han har ikke forandret seg så veldig mye, han er bare blitt mer «spiselig». «same thing, new wrapping», som de sier på nynorsk.

  Jeg var aldri medlem der. Jeg så et TV program ,for noen år siden. Han sa»Noen sier at Pol Pot, drepte millioner, noen sier at det var bare noen få hundre tusen. Jeg er ikke så interessert i nøyaktige tall, vi vet ikke!» Han satte drapstallene i tvil, fordi det var hans store helt den gangen, kanskje enda?

  Javel, hvor mange folk drepte Jesus!

  • Jeg tenker det er lurt å forsøke å veilede/diskutere med/informere de som kan nås, kanskje ikke overbeviste kommunister, nazister, fascister eller islamister? Kommunister, nazister og fascister er ikke så farlige idag, fordi vi har vært gjennom dritten deres – folk vet hva det er.

   Evt kan man opplyse på tråder der slike diskuterer om dem heller enn med dem. Slik du her påviser hans manglende problematisering av millioner myrdete.

   Hvem var det som slettet kommentaren din? Spør Elisabeth. Greit å vite hvem.

 4. Når jeg tenker meg om, Petter, så synes jeg det er veldig alvorlig hvis noen vilkårlig sletter andres kommentarer. Det er jo slik systemet her inne er bygget opp, at man har utvidete fullmakter – og det er alvorlig hvis noen misbruker det. Jeg synes du skal ta saken opp med Elisabeth.

  • Sindre Rudshaug, det kan tyde på at Petter Kvinlaug tenker på en annen nettside enn D1, se hva han skrev: «Jeg la inn en kommentar, på Pål Steigan’s sin side, hvor jeg bad ham om å kommentere denne kommentaren. Den ble slettet, så vet dere det……» — Så da tyder Kvinlaug’s ord på at dette er noe som skjedde enten på en Facebook-side, eller en annen nettside enn Debatt1.no

 5. Aha, det står jo svart på hvitt, jeg leste litt kjapt. Ja, på sin egen blogg må han jo få slette så mye han ønsker, hvis han synes det er vanskelig å svare.

  «Han sa»Noen sier at Pol Pot, drepte millioner, noen sier at det var bare noen få hundre tusen. Jeg er ikke så interessert i nøyaktige tall, vi vet ikke!»»

  Det fine med tilhengere av de fire store terror- og morderideologiene er at de ofte lett innrømmer at de synes det er ok å myrde i milliontall for å nå idyllen sin. Man må jo knuse noen egg… Med terror, vold, trusler og massemord skal idyllen og harmonien skapes!

 6. Jeg kan forstå det er kilde til både frustrasjon og irritasjon hvis en ikke får svar, men vil likevel minne på at det beste er om en kommenterer selve innlegget her og nå.

  Som Inge Kristiansen sier har ingen sletting foregått på d1 i denne sammenhengen.

 7. Bare til info: Det er riktig som Inge Kristiansen og Elisabeth Hoen skriver, ingenting har blitt slettet på D1 i denne sammenheng. Jeg la inn en kommentar på På Steigan’s blogg hvor jeg skrev:

  «Jeg så dette innlegget på Debatt1.no. Jeg la en kommentar der. Jeg har lyst til å høre dine synspunkter på dette, Steigan.»

  Denne kommentaren ble slettet.

  Jeg fikk til svar:»Hvis du la inn flere linker, blir kommentaren borte pga det.»

  Jeg la ikke inn noen linker. Debatt1.no skrev jeg i klartekst, men det kan sikkert oppfattes som en link, men det kan umulig være flere enn en! Derfor oppfatter jeg det som at Pål Steigan ikke ønsker å svare.

  Forøvrig: Jeg er enig med Elisabeth Hoen at vi må forholde oss til innlegget herefter.

  • En gang til: Jeg har ikke slettet noen kommentarer. Jeg bruker WordPress. Der finnes det et spamfilter, som stort sett funker ok. Av og til tar det innlegg det ikke skal ta.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here