Første påskedag – Tilgivelse og Erkjennelse

0
2278

Tilgivelse

Tenk at Jesus også vasket føttene til Judas!

Jesus behandlet Judas med den samme gode kjærligheten som Han gjorde mot de andre disiplene, til tross for at Han visste hvilket svik Judas var i stand til å gjennomføre. Det Jesus gjorde er nesten for mye av det gode for oss mennesker å forstå. De fleste har vel kjent på vanskeligheter med å be og velsigne noen som har gjort oss ondt eller urett, eller tilgi mennesker som har frarøvet noe av livene våre.

Men tenk at Jesus på korset ropte ut til sin Far: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» For en kjærlighet som er blitt tilgjengelig for oss gjennom Han!

Han valgte å dø på korset for å endre historien, slik at vi kan få hjelp til slippe tak i uretten som er påført våre liv og leve i frihet. Dette er selvfølgelig ikke enkelt på egenhånd, men gjennom Kristus er alt gjort mulig.

Jesus lengter etter å berøre hjertene våre slik at Han kan elske gjennom oss når vi ikke klarer det selv og skape tilgivelse med mennesker som har gjort oss ondt, slik at vi kan få fred. Når vi stoler på Gud og Hans kjærlighet, vil Han forløse sin tilgivelse og kraft over alle mennesker – selv de vi ikke tror.

Erkjennelse

I likhet med Peter kan omgivelser og skuffelser ta bort fokuset fra Jesus. Vi blir innadvendte og mister åndelig fotfeste. Vi svikter når det gjelder.

I Johannes 21, 15-17 leser vi om Jesu ransakelse av Peters hjerte. Dette var det første møtet mellom dem etter fornektelsen, der Peter hadde bannet og sverget på at han ikke kjente Mesteren. Etter at de hadde delt måltid sammen spør Jesus om han elsker Ham. Han går rett på hjertet til Peter for å oppnå en erkjennelse, ikke på behovet han antakelig hadde for å bli tilgitt. Simon Peter klarer ikke å svare med det samme bekreftende ordet som Jesus bruker – «elske». I stedet sier han: «Ja, Herre, Du vet jeg har deg kjær.» Hvorfor klarer ikke Peter å bruke ordet «elske»? Han elsket nok Jesus av hele sitt hjerte, men omgivelsene og sviket gjorde kanskje at han ikke følte han kunne si det. Etter at Jesus spurte for tredje gang kapitulerte Peter og sa: «Herre du vet alt». Han klarte fortsatt ikke å bruke elske, men Jesus fikk en erkjennelse.

Mange ganger tror jeg Gud lengter etter at vi erkjenner skyld, i stedet for å bortforklare eller glatte over. Han vet at vi kan oppleve utfordringer og fristelser, men forlanger bare et oppriktig og ærlig hjerte. Han ønsker å utøse sin kjærlighet over oss, men vet at vi er avhengige av å komme med erkjennelse overfor oss selv og Ham for å være mottakelig for Hans nåde. For det er bare av nåde Han elsker oss! Det kan ikke fortjenes, men erkjennelse forandrer hjertetilstanden vår, slik at vi blir mottakelige for Hans kjærlighet.

 

Fra redaksjonen. Profilert Livssyn og dialog. Innleggene er tidligere publisert i  https://debatt1.no/pa-en-sondag-tilgivelse/https://debatt1.no/pa-en-sondag-elsket/, og på Charlottes egen side, http://kladdeboka.no/om.html

Free photo: Watercolor red heart icon – 14, Spots, Pink – Free Download – Jooinn

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here