På en søndag – Elsket

0
2278

Elsket

Joh. 13, 23: «En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg mot Ham.»

Noen uker etter drømmen som gav meg ny identitet i Ham, leste jeg beretningen om Jesus siste måltid sammen med disiplene. Jeg stusset veldig over ordene «den som Jesus elsket». Jeg kunne bare ikke få det til å stemme at Jesus elsket noen mer enn noen andre. Plutselig minte Jesus meg på den følelsen jeg hadde kjent etter drømmen. Da skjønte jeg at det var jo Johannes som skrev dette om seg selv. Han var en disippel som lente seg mot Jesu bryst, og akkurat som Johannes følte også jeg meg utrolig elsket etter å ha lent meg inntil Hans bryst. Johannes gav seg selv identiteten – «Den som Jesus elsket».

Etter denne hendelsen skjønte jeg hvor viktig det er å holde seg nær til Jesus for å ha riktig identitet. Vi trenger å ta tid sammen med Ham, slik at vi blir i stand til å ta i mot den kjærligheten Han har for oss. Ikke trekke oss bort fordi vi føler oss utilstrekkelig, men la Hans nærhet skape riktig identitet i oss. Han trekker seg aldri bort, det er det vi som gjør. Men gjør som Johannes! Hold deg nær til Ham og du vil føle deg elsket!

 

Erkjennelse

I likhet med Peter kan omgivelser og skuffelser ta bort fokuset fra Jesus. Vi blir innadvendte og mister åndelig fotfeste. Vi svikter når det gjelder.

I Johannes 21, 15-17 leser vi om Jesu ransakelse av Peters hjerte. Dette var det første møtet mellom dem etter fornektelsen, der Peter hadde bannet og sverget på at han ikke kjente Mesteren. Etter at de hadde delt måltid sammen spør Jesus om han elsker Ham. Han går rett på hjertet til Peter for å oppnå en erkjennelse, ikke på behovet han antakelig hadde for å bli tilgitt. Simon Peter klarer ikke å svare med det samme bekreftende ordet som Jesus bruker – «elske». I stedet sier han: «Ja, Herre, Du vet jeg har deg kjær.» Hvorfor klarer ikke Peter å bruke ordet «elske»? Han elsket nok Jesus av hele sitt hjerte, men omgivelsene og sviket gjorde kanskje at han ikke følte han kunne si det. Etter at Jesus spurte for tredje gang kapitulerte Peter og sa: «Herre du vet alt». Han klarte fortsatt ikke å bruke elske, men Jesus fikk en erkjennelse.

Mange ganger tror jeg Gud lengter etter at vi erkjenner skyld, i stedet for å bortforklare eller glatte over. Han vet at vi kan oppleve utfordringer og fristelser, men forlanger bare et oppriktig og ærlig hjerte. Han ønsker å utøse sin kjærlighet over oss, men vet at vi er avhengige av å komme med erkjennelse overfor oss selv og Ham for å være mottakelig for Hans nåde. For det er bare av nåde Han elsker oss! Det kan ikke fortjenes, men erkjennelse forandrer hjertetilstanden vår, slik at vi blir mottakelige for Hans kjærlighet.

 

Perlen

Noen ganger kan jeg se et bilde av noe for mitt «indre øye». Denne dagen så jeg et bilde av et muslingskjell med ei fantastisk fin perle i. Perle er en kalkdannelse som foregår i de fleste muslinger og består av det samme materialet som skallet. En ekte perle blir til ved at et sandkorn eller et fremmedlegeme kommer inn i en musling. Muslingen utskiller da en perlesubstans for å innkapsle irritasjonen. Det legges lag på lag av perlesubstans, og jo lenger tid dette pågår, jo større blir perlen. For at perlen skal få en brukbar størrelse, må den ligge lenge i muslingen.

Dette ble et herlig bilde på hvordan Gud ser på oss mennesker. Noen ganger kan vi føle oss små som sandkorn eller uverdige som fremmedlegeme framfor Han. Skjellet representerer Hans nærvær eller hender. Når vi kommer inn der skyver Han oss ikke bort på grunn av synd eller følelse av uverdighet, men i stedet begynner Han å forme oss til fantastiske «perler» med materialet som finnes i Hans natur. Og jo mer vi er i dette nærværet, desto mer like blir vi Ham.

Lytt til sangen «Mere lik deg» som handler om innlegget «Perlen»:

Les mer på  http://kladdeboka.no/index.html 

 

Fra Redaksjonen: Vår På en søndag-spalte er tanker om kristendommen og personlig kristen tro til inspirasjon for andre. Vi takker Charlotte for hennes bidrag. Les tidligere innlegg fra henne her  https://debatt1.no/pa-en-sondag-stodighet/  eller på kladdeboka.no. 

Photo by freestocks on Unsplash

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here