Vonde og uetiske eksperimenter på vågehval må stanses

0
1304

NOAH, Norges største dyrevelferdsorganisasjon, Animal Welfare Institute og WDC, Whale and Dolphin Conservation oppfordrer til umiddelbar stans av et eksperiment som vil bruke innfangede vågehvaler for å undersøke hvordan hvalene reagerer på støy i havet.

Mattilsynet oppfordres til å tilbakekalle sin godkjenning av et uetisk og potensielt farlig eksperiment med ville hvaler utenfor Vestvågøy i Lofoten.

Ifølge en tillatelse utstedt av Mattilsynet forventes prosjektet å starte neste måned og vare i flere uker, og vil bli gjentatt i 2022. Et 1300 meter langt nett vil bli brukt til å drive individuelle, migrerende vågehvaler inn i en innhegning for å stenge dem inne. Forskerne vil deretter tvinge hvalene til å bevege seg inn i en modifisert laksemerd.

Før hørselstesten snøres merden inn til hvalen holdes fast mellom to flåter. Når hvalen er fanget, vil forskerne prøve å måle hvalens hjernebølger i respons støy for å finne ut hvordan de reagerer på sonar og støy fra olje- og gassutvinning. Hver hval vil kunne holdes fanget så lenge som fire dager. Ifølge Mattilsynets tillatelse kan totalt 12 vågehvaler bli fanget i løpet av eksperimentet.

Dette forskningsprosjektet er bekymringsverdig av flere grunner. Vi er veldig bekymret for velferden til de involverte hvalene, da disse omstendighetene med stor sannsynlighet vil påføre hvalene store belastninger og stress som videre kan påvirke hvalenes helse. Det er en betydelig risiko for at hvalene får panikk når de er fanget og dette får dem til å kaste seg rundt og forsøke å flykte, noe som kan føre til skader.

Hvis en vågehval skulle reagere på situasjonen med stor kraft, kan det være ekstremt farlig for menneskene som er involvert. Fordi hvaler er uforutsigbare, tror vi at forskerne – spesielt de som er i vannet med hvalene – vil være i fare for å få påført alvorlig skade. Det er simpelthen ikke verdt risikoen, særlig når eksisterende forskning allerede forteller oss hvordan hvaler påvirkes av havstøy.

Forskerne har foreslått bruk av bedøvelse for å roe hvalen hvis det vises tegn til stress, og vil til og med gå så langt som å avlive hvalen hvis det oppstår en nødsituasjon.

Lite er kjent om bedøving av ville hvaler og det er derfor sjelden forsøkt. Tilgjengelige data indikerer at sedasjon av bardehvaler i det fri kan være livstruende for hvalene.

Dyrevelferdsorganisasjonene er også bekymret for potensielle ringvirkninger prosjektet vil ha på andre arter, inkludert marine pattedyr og sjøfugler som kan bli viklet inn i de forskjellige garnene som skal brukes i forskningsprosjektet. Publikum oppfordres til å kontakte Mattilsynet umiddelbart og kreve at tillatelsen trekkes tilbake.

 

Fra redaksjonen. NOAHs spalte | for dyrs rettigheter. Innlegget er også publisert i, med tittel https://www.fiskeribladet.no/meninger/-planlagte-forsok-med-a-fange-vill-vagehval-ma-stanses/, 15.4.21. Kontaktinformasjon til Mattilsynet er https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kontakt_oss/kontaktinformasjon_til_avdelinger_seksjoner_og_regioner.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here