Våre fremste sosialdemokrater betaler ikke skatt

0
2334

Thorbjørn Jagland er generalsekretær i Europarådet og Jens Stoltenberg har samme stilling i Nato. Ingen av dem betaler skatt av inntekten de mottar og de bidrar derfor ikke lenger til fellesskapet. Verken til landet de arbeider i eller landet de er statsborger i.

En mindre internskatt til Europarådet som Jagland betaler er ikke et bidrag til fellesskapet og til samfunnet. Professor Ole Gjems-Onstad sier: De som ville ligge nærmest å gjøre noe med det, ville være de som kommer fra en sosialdemokratisk bakgrunn.

Skatteparadis

Både i Europarådet og i Nato ble det bestemt fra oppstarten i 1949 at de ansatte skulle slippe å betale skatt. Tusenvis av ansatte fordelt på de to organisasjonene trenger derfor kun å tenke på egen pensjonssparing og private helseforsikring. Hva gjør deres ledere med det? Norges fremste sosialdemokrater gjør ingenting.  » – Thorbjørn Jagland er valgt som generalsekretær i Europarådet, og forholder seg til Europarådet ut fra de avtaleverk og regelverk som ligger til grunn for ansettelsen i Europarådet» sa rådgiveren til Jagland, Flemming Gade Kjerschow i 2009. Jens Stoltenberg har på sin side 16 doblet sin formue etter at han ble leder for Nato og han nyter også godt av fri bolig i Brussel.

Komplisert? Ingen unnskyldning

Skattesystemet skal sikre at innbyggerne i en stat får gode helsetjenester, god skole, oppfølging m.m. Ved siden av Nato kvarteret i Brussel ligger bydelen Molenbeek, et område som har blitt overlatt til seg selv. Fattig, og som har klart å avle fram flere terrorceller. Europarådet har hovedsete i Strasbourg. Begge organisasjonene altså i Frankrike og Belgia, de tidligere kolonimaktene som ser ut til å ha hele verden som arbeidsområde, bare ikke sin egen bakgård. Hva ville det vel ikke betydd for disse landene å få skatteinntekter fra alle de tusen med gode lønninger som arbeider i Nato og i Europarådet? Og hva med Norge? De med norsk statsborgerskap, som ikke permanent har flyttet til et annet land. Hvorfor skal ikke de betale deler av sin skatt til Norge når de tross alt skal tilbake hit? Når de blir eldre og trenger flere helsetjenester så vil de nyte godt av at andre har betalt skatt i Norge mens de var borte. Å lene seg på et privat og separat helsevesen som er tilgjengelig kun for de med de høyeste inntektene bidrar ikke til det store fellesskapet, en verdi som er grunnleggende for en sosialdemokrat.

0 skatt er uetisk

Alle som arbeider i Norge, men som ikke er norske statsborgere, må skatte av lønnseddelen til Norge. I motsetning til de høytlønte i Europarådet og i Nato blir det i Norge nå pekt på at problemet vi har, etter EU utvidelsen i 2004, er at det i en del yrker har blitt så lav lønn at det monner lite i statskassen. – Antall innvandrere fra Øst-Europa er 13-doblet siden EU-utvidelsen. De betaler inn mindre enn halvparten av skatten innfødte nordmenn gjør, opplyser finansminister Siv Jensen. Nå kan ikke Nato og Europarådet sammenliknes helt med en vanlig arbeidsplass i et gitt land. Hvis kun Frankrike/Belgia skal nyte godt av skatten som alle disse arbeidsplassene kan gi gjennom vil nok mange protestere. Men i internasjonale og i europeiske organisasjoner skal folk som arbeider der også bidra til fellesskapet. Men til hvilket fellesskap? Det naturlige vil være at skatten fordeles mellom landet en arbeider i og landet en kommer fra, som en tross alt skal tilbake til. Null skatt er usolidarisk og uetisk uansett hvilket land en jobber i og det burde være irrelevant mht skatt om det er et internasjonalt eller europeisk selskap eller organisasjon.

 

Referanser.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/jagland-tjener-2-2-millioner-men-betaler-null-i-skatt/a/596840/

https://www.dagbladet.no/nyheter/16-doblet-formuen/63964373

https://www.nettavisen.no/na24/skatteekspert-fnyser-av-stoltenbergs-og-jaglands-nullskatt—skatteadel/3423272727.html

https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2015/01/05/215120/eu-innvandrere-fra-ost-europa-betaler-halvparten-i-skatt

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here