Valganalyse juni 2021 | Oslo og Akershus

Foto: Else Karin Skjønhaug.

De rødgrønne opposisjonspartiene kan vinne hele sju nye mandater bare i Oslo og Akershus. Det tikker inn stadig flere opinionstall både nasjonalt og på valgkretsnivå.

Vi begynner derfor å få et såpass bredt datamateriale nå at det er mulig å gi gode vurderinger både av den nasjonale tendensen og de lokale variasjonene i forkant av høstens stortingsvalg.

Sp vender opp

Det er til nå publisert seks nasjonale målinger i juni. Disse indikerer et pent løft for Sp og Rødt, samt tilbakegang for regjeringspartiene H, KrF og V sammenlignet med mai. Bakgrunnstallene indikerer at Sp igjen øker sin appell hos Hs og Frps tidligere velgere.

Studerer vi juni-nivået opp mot valgresultatet fra 2017, så ligger det fortsatt an til vekst for alle opposisjonspartier, minus Ap. Og nedtur for alle de fire partiene (H, Frp, KrF, V) som har sittet i Solberg-regjeringen i denne perioden.

«Andre» er på et nivå ca. ett prosentpoeng over deres samlede oppslutning i 2017. Det er samtidig i øyeblikket ingen indikasjoner på at noen av småpartiene som Demokratene, Pensjonistpartiet Sentrum, PDK, INP, Liberalistene eller Helsepartiet er i nærheten av å være sterke nok til å bli representert på Tinget.

Rødgrønne seks mandater foran 2017-skjema

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV har til sammen 49,6 prosent. Føyes MDG og R til, så er den samlede opposisjonsoppslutningen 59,1 prosent.

De tre regjeringspartiene har 27,8 prosent inne. Inkluderes Frp, så er det 38,2 prosent til borgerlig side. I juni 2017 hadde de samme fire partiene 44,3 prosent. Ergo ligger de hele seks prosentpoeng bak nivået for fire år siden nå. Hvordan gir dette opinionsbildet seg utslag på mandatfordelingen hvis det hadde vært valg i dag? Da må vi ta en titt på ståa i våre 19 valgkretser. (Jeg skal her ta for meg de fire største, og så kommer jeg tilbake med de 15 øvrige i plussbrevet på tirsdag.)

13 rødgrønt – 7 borgerlig i Oslo?

MDG, R, SV, V og til dels H, står sterkt i hovedstaden. Mens Frp, Sp og KrF er meget svake her. Ap ligger omtrent på sitt landsnivå. H og Ap er i match om å bli størst. Ap var litt foran i 2017. H leder på mine prognosetall nå. Tallene bygger på data fra de siste lokalmålingene, valghistorikk og nasjonalt nivå. H har for øvrig også vært størst på alle sju lokalmålinger i Oslo så langt i år.

Det ble 10-9 i borgerlig mandatfavør sist. Det er ett mandat ekstra til fordeling her i år grunnet befolkningsjusteringene som skjer ved annethvert stortingsvalg. Hele 13 Oslo-mandater kan havne på rødgrønne hender. I så fall snakker vi om landets største rødgrønne mandatsving.

V og Frp kan miste hvert sitt distriktsmandat og bli stående igjen med kun ett hver. R og MDG ser ut til å kunne plukke opp hvert sitt nye distriktsmandat og få inn to hver. Også Sp ligger an til å hente et flunkende nytt mandat i sin svakeste valgkrets. I tillegg kan H miste sitt utjevningsmandat til SV, men jeg minner om særs stor usikkerhet rundt beregning av utjevningsmandatene.

De borgerlige må ha full uttelling og en sterk valgkamp for at både V og Frp skal klare forsvare sine andremandater i hovedstaden. H har to veier til å beholde seks mandater; enten ved å øke noe slik at et nytt distriktsmandat sikres eller ved å vinne utjevningen på nytt. Slår alt dette til, så kan det bli 10-10 i stedet for borgerlig tap 13-7. Særlig mye står altså på spill i Oslo i de kommende ukene.

Lan-effekt?

Det blir meget interessant å se hvordan mistillit, fremmet av FrP og FNB og støttet av H, V, KrF og R, mot byråd Lan Marie Berg (MDG) på gigantsprekken om reservevannet og brudd på infoplikten, og det rødgrønne byrådets påfølgende fall og gjenoppstandelse, slår ut i opinionen. Min første tanke er at MDG/Lan kan mobilisere og hente en del «sympati-stemmer» i det korte bildet. Rødt kan også bli premiert for å opptre som vaktbikkje, uavhengige og prinsippfaste, men de kan på den annen side også få skylden for det rødgrønne «kaoset» som lett blir et etterlatt inntrykk her.

De borgerlige kan ha fått servert et godt valgkampkort på hånden ved at de kan vise til hvordan det kan gå for Ap og SV når man er styringsavhengig av MDG og R. Uansett er Lan Marie Berg så godt som sikret en stortingsplass om under tre måneder.

Hverken Rødt eller MDG kan føle seg trygge på to mandater. Jeg har Rasmus Hansson (MDG) og Seher Aydar (R) inne på nest siste og siste distriktsmandat. Michael Tetzschner3 (H) og Andreas Unneland (SV) ligger nærmest sistemandatet. Men også Siri Staalesen (Ap), Jon Helgheim (Frp) og Ola Elvstuen (V) bør regnes med i den kampen.

Høyre-pluss i Akershus

Høyre og til dels V og MDG står sterkt i Akershus. KrF og Sp er svake. Frp ligger omtrent på sitt landssnitt. SV, R og Ap ligger litt under sine landsnivåer. H ser ut til å bli klart størst og har endog en liten framgang inne. De tidligere sterke H[1]kommunene Røyken og Hurum har gått inn i Asker og er nå en del av Akershus valgkrets. Det hjelper H noen tideler opp. Men Hs tilsynelatende ekstra sterke Akershus-posisjon kan også ses som en viss premiering av god pandemi-håndtering. Mange kommuner her har vært ekstra hardt rammet. Det er også mulig at noen H-velgere som stemte taktisk på V sist, har kommet tilbake.

Det ble 10-7 i borgerlig mandatfavør i 2017. Akershus får to nye mandater i år slik at det i alt er 19 mandater til fordeling her denne gang.

Raja og Bastholm bør klare det

H ser ut til å kunne beholde alle sine seks mandater. Også V ligger an til å beholde sitt ene mandat. Derimot spøker det for Frps tredjemandat, dagens nivå er for svakt for å klare gjenvinne dette. Sp ser ut til å kunne doble, og MDG har et historisk mandat i sikte. R kan også skrive historie i kretsen, men er så vidt ute på distriktsmandat og samtidig inne på utjevning, så her kan det bli spenning så det holder for deres nestleder og frontkandidat Marie Sneve Martinussen. I sum kan Akershus flippes til 10-9 rødgrønt

Hverken MDG (Une Bastholm) eller Abid Raja (V) kan føle seg helt trygge på dagens nivåer, men det er pt. klart større sjanse for at de kommer inn enn det motsatte. Ap og Mani Hussaini holder sistemandatet på denne beregningen. Hs nr 7, Tore Vamraak, er nærmest å plukke dette. Også SVs nr 2, Haitham El-noush, og Sps nr 3, Kari Mette Prestrud, er inne i kampen om sistemandatet i kretsen.

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2021. Innlegget er et utdrag av Marthinsens analysebrev no. 25 om valg og politikk, som i sin orginalform også inkluderer valganalyse for Hordaland og Rogaland. 

Alle som vil kan abonnere på ukesbrevet og støtte Marthinsens arbeid, ved å vippse til 92237487 (500 kr, helt år – 300 kr, halvt år) og oppgi e-post.

Se flere analyser under Forfatter her på D1. 

Vil du skrive om politikk, valg eller annet, send ditt innlegg til

Velkommen! Din mening gir mening! 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here