Slipp viruset løs!

0
1215

Jeg har så langt vært motstander av den svenske modellen, som i praksis betyr å la covid-19 viruset leve fritt i et åpent samfunn inntil befolkningen er flokkimmune. Noe som kan høres greit ut i utgangspunktet, men…

Vurderingen mot modellen er at kostnadene er for høye med et slikt frislipp, ikke minst fordi det legger et enormt press på helsevesenet – iallefall på kort sikt. Hele systemet kan kollapse.

Så har jeg tenkt; om det kommer en covid-19 variant som er ekstremt smittsom men samtidig ikke så farlig, da har vi egentlig vært heldige. Da kan vi slippe denne hypersmittsomme men relativt ufarlige mutasjonen løs, naturlig vaksinere befolkningen og vi er over det verste. Vi får flokkimmunitet.

Til nå har jeg vurdert en slik tankegang som alt for risikofylt, men er jammen ikke så sikker på det lenger. Espen Nakstad er inne på det samme. Det er dog et problem; de uvaksinerte.

Risikoen for alvorlig sykdom og innleggelse, som belaster vårt helsevesen og naturligvis fører til mye menneskelig lidelse, er mye høyere for uvaksinerte enn for vaksinerte. Likevel er jeg nå i nærheten av å mene at vi bare kan slippe viruset løs. Før eller siden kommer det likevel, og FHI direktør Camilla Stoltenberg (som forøvrig har blitt truet på livet, skal tro fra hvem?) er inne på det samme når hun sier vi alle kommer til å bli smittet før eller siden. De uvaksinerte vil ved et frislipp møte et betydelig høyere smittetrykk og forhøyet risiko for alvorlig sykdom, men da sier jeg: Dere ble advart fra høyeste vitenskapelige hold – og hva gjorde dere så med det?!

Hvor mange er innlagt på våre sykehus med bivirkninger fra vaksinen?
Hvor mange er innlagt pga viruset? Sjekk tallene og sammenlign!
Før eller senere må samfunnet bare gi slipp og la viruset få løpe fritt.

Jeg sier snart: Slipp viruset løs og la oss bli fri!

Og ikke minst: Vaksiner deg før det er for sent!

 

Fra redaksjonen. Profilert Politikk og samfunn 

Vil du skrive innlegg på Debatt1?

Velkommen! 

Send til eller registrer deg på siden og publiser helt selv 🙂 

Din mening gir mening!

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here