Pilotstreiken i SAS: Et spørsmål om verdier

2
1731
Faksimile SAS- Billige billetter-forside, tors 02.05.19, kl 1020

På sikt er skandinavere for dyre for SAS. Der er lagt en plan for å ansette færre av dem i framtiden.

Som Posten Norge, så kan ikke SAS satse på norske arbeidere i framover. Det må billigere arbeidskraft til. Derfor har nok SAS sagt opp avtalen om at norsker, svensker og dansker skal få fly norsker, svensker og dansker ut av de skandinaviske landene. Det blir for dyrt å betjene egne landsmenn! Ledere som gjør noe med dette `dyre` problemet – og dets styre – skal derimot få veldig mange penger. Dette er forlengelse av slaveritankegang der en vil ha fremmedarbeidere en kan skalte og valte med. Å ville ha så mye fleksibilitet som SAS vil ha, p.g.a. kundenes ønsker, fører til et arbeidsskjema som speiler dette. Mye stand by og usikkerhet, og en forventning i bransjen om at helger og helligdager er å betrakte som alle andre dager. Dette passer ikke for norske kvinner og menn som gjerne vil ha familie ved siden av. Sist jeg sjekket var skilsmissestatistikken høy for piloter.

Det er ikke et ukjent fenomen at flybransje -og selskap ansetter harde folk og folk utenfra, som får kjempelønn for å kjempe ned et eller annet blant arbeiderne. Deretter blir de mislikt og kan til og med bli hatet av arbeiderne og så `må` de slutte, og de går videre til neste `torpedo` jobb et annet sted. Det er en stilling, et redskap for bedriftseiere, kan en si til å mette de som også kommer utenfra: aksjonærene. Selskaper som benytter slike bør tenke litt på hva det gjør med folk og kultur. Det har (negativ) betydning ikke bare i selskapet en jobber, men på samfunnsnivå.

Jeg tror de norske SAS-pilotene er som andre norske og skandinaviske piloter flest, som jeg kjenner til – og da er det bare ikke akseptabelt at SAS-sjefen og styret får mer enn kompensert egne lønnskutt, mens pilotene ikke får det. Dersom dette får stå seg så blir det et godt læreeksempel på hvordan de rike drar fra og skaper forskjeller. Det er urettferdig når en vil andres vilkår skal forringes, mens en selv ikke vil være med på å kutte kostnader men heller velger å kompensere seg selv ekstra. Det SAS-ledelsen nå gjør er å øke forskjellene mellom rik og fattig. Vi ser det bare ikke så godt fordi det handler om piloter, men det er det det er.

Urettferdigheten skjer fordi det finnes folk med makt som bare tenker på seg selv. Ja, det koster litt for SAS at piloter skal kunne ha mer forutsigbarhet i sitt arbeidsskjema og noe mer frihelger, fordi de nok må ansette noen flere. Men det er det riktige å gjøre. SAS bør selge flere type verdier.

Noen artikler som tar opp samme emner kan leses her:

https://e24.no/naeringsliv/sas/sas-sjefens-loenn-har-oekt-med-40-prosent-de-maa-jo-kunne-se-det-paradoksale-i-dette/24611958

https://www.nrk.no/norge/dette-er-avtalene-partene-strides-om-i-sas-streiken-1.14533542

 

Profilert Hot Spot, Politikk og samfunn

Facebook kommentarer
Forrige artikkelDen offentlige debattens prinsipper
Neste artikkelCoffin Road – Peter May
Elisabeth Hoen, redaktør
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

2 KOMMENTARER

  1. Pressekonferanse SAS, tors kl 2300
    SAS-sjef Rickard Gustafson samt intervju med parter på Tv2:
    Ny kollektivavtale med fagforeninger i alle tre land – en 3- årig avtale. Nytt i SAS: Mix fleet flying, noe som betyr at pilotene kan fly long houl og short houl. Dette kan gi type scheduler som er mer forutsigbare da long houl ikke handler om `fleksible` flyvninger, skulle en tro. Det skal bli lettere for pilotene å planlegge sine liv. Bedre turnusordning. Lønnsvekst, (kun) 3,5%. De som flyr variabelt p.g.a. SAS behov og ønske for fleksibilitet, får bedre muligheter til å bestemme sine fridager.

  2. De to avtalene med pilotene som SAS avsluttet før streiken er nå tilbake, meldes det. Det kan virke som at det er fordi disse avtalene ble kuttet – uten forhandling med pilotene – at konflikten og streiken skjedde. Dermed kan en si det er SAS`hovedansvar at pilotene gikk ut i streik. En rep for piloter i Parat sier at disse to avtalene kom først tilbake etter streiken. Den ene handler om skandinaver som skal fly inn og ut av skandinavia på lønnsomme ruter.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here