Oklokrati – når pøbelen hersker

0
2482

Jeg er utdannet klassisk arkeolog. For dem som ikke vet hva som ligger i dette, kan jeg fortelle at det gjelder den delen av arkeologien som beskjeftiger seg med den klassiske perioden innenfor Middelhavsregionen, nærmere bestemt gresk og romersk historie i perioden ca 700 før vår tidsregning til slutten på det vestromerske imperiet i år 476.

Som arkeolog er jeg lært opp til å finne, avdekke og ta vare på gjenstander. Det for å dokumentere historien. Forbauselsen er derfor stor, når jeg leser at såpass mange mennesker ønsker å fjerne gjenstander, bare fordi de ikke liker den historiske konteksten. Det minner meg om barn som tar hendene foran øynene og roper: “Borte!”

Som voksenperson føler jeg meg forpliktet til å påpeke at historien rent faktisk ikke blir borte, selv om man forsøker å lukke øynene for den. Ta f eks de romerske byene Pompeii og Herculaneum, som ble begravet i aske under et vulkanutbrudd i år 79. De lå begravet i århundrer, glemt av alle, men det betyr likevel ikke at byene aldri har eksistert og at vulkanutbruddet ikke skjedde.

Arkeologer jobber fortsatt med å avdekke Pompeii’s og Herculaneums historie. Men, med den senere tids manglende respekt for historien, burde de heller kjøre på med stein og jord, om ikke annet enn for å beskytte byene mot potensielle vandaler. Romerriket var et slavesamfunn. Romerne var imperialister. De var også miljøverstinger. De avskoget nemlig Nord-Afrika og utryddet området for løver. Det kan være mer enn nok til at vandalene, i beste Taliban-stil, mener at alle spor etter det romerske imperium bør sprenges i luften og jevnes med jorden.

Det vil i så fall ikke være første gang vandalene herjer. Da Romerriket begynte å gå i oppløsning innenfra, førte det etter hvert til at de ikke greide å motstå det stadig økende presset utenfra. Grensekontrollen glapp og vandalene stormet frem fra nord og ødela alt de fant på sin vei. Derav begrepet “vandalisme”. EU står i dag på mange måter i samme situasjon som Romerriket, men denne gangen kommer presset sørfra. Det er faktisk grenser – ikke bare fysiske – for hvor mange mennesker et samfunnssystem skal kunne takle, uten at det bryter sammen og går sakte til grunne.

Oklokrati er gresk og betyr pøbelvelde. Avgjørelsene tas på grunnlag av følelser og fordommer fremfor fornuft. Black Lives Matter-bevegelsen minner meg på mange måter om et slikt pøbelvelde. Det kan godt være at coronapandemien skal få skylden for massehysteriet, som synes å ha spredd seg over store deler av verden lik en pandemi, men det er likevel ingen unnskyldning for plyndring og ødeleggelse. Sistnevnte har for øvrig også rammet de livene, som liksom skal bety noe, tungt økonomisk. Men det ser ikke ut til å affisere vandalene det aller minste.

Moderne vandaler dekker seg bak begrepet “antirasist”. Det ligger noe overmenneskelig i å være mot “rasisme”, selv om man derved faktisk bidrar til å opprettholde ideen om at mennesker kan sorteres etter rase. Tenk om vi bare kunne å si at menneske er menneske, selv om hver og en av oss representerer et unikt individ! Å kalle seg antirasist i våre dager synes å være et slags frikort til å gjøre hva man vil, også utføre skadeverk og ty til vold. I motsetning til USAs president Trump, som vanligvis kaller en spade for en spade, vet ikke norske myndigheter hvordan de skal behandle vandalene. Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, som ikke nølte et øyeblikk med å stenge alle byens ølkraner, bare fordi noen få utesteder brøt smittevernsreglene, stod bare og stotret da pøblene flokket seg sammen på Stortingsplassen og brøt avstandsreglene i hopetall. Og smittevernlegen, Nakstad, mente plutselig også at det kanskje likevel ikke var så farlig. Hadde Johansen og Nakstad fulgt sine egne regler, hadde demonstrantene blitt satt i 14 dagers ubetalt karantene.

Lørdag den 20. juni viste antirasistene sitt udemokratiske sinnelag. SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) holdt en lovlig demonstrasjon på Mortensrud, en bydel i Oslo med særdeles høy innvandrerandel. Det var møtt opp en del lokale motdemonstranter, men det kom også en del (profesjonelle) demonstranter utenfra. Motdemonstrantene angrep SIAN med tomater, egg, flasker og kasseroller. Man må kanskje tåle både egg og tomater i dagens politiske klima, men flasker og kasseroller må i denne sammenheng betraktes som våpen. Og hva gjorde Politiet? De fjernet skyndsomt de lovlige demonstrantene. 1-0 til oklokratiet! Hadde det vært noe tak i politimester Bastian, hadde han selvfølgelig gått løs på dem som på denne måten trampet på ytringsfriheten. Om ikke med pistol, så i hvert fall vannkanoner og tåregass.

Antirasistene er like farlige som enhver annen kollektiv bevegelse som ikke tolererer mennesker som mener og vil noe annet enn de selv. I så måte er de faktisk rasistiske. Trusselen kommer derfor ikke bare utenfra, den kommer i høy grad også innenfra.

Først publisert i rettfralevvra.com

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here