Noen tanker om politikk, kultur og vitenskap

0
1630

Jeg har vært mye i Afrika, snakket med mennesker, sett hvor flott mange har det, og tenkt litt.

Så kommer jeg tilbake til Europa, og synes mange mennesker virker så kalde. Hva er det vi tenker? Jo vi er underlagt et tankediktatur. Vi vet det ikke selv, men la meg prøve å forklare.

Vi vil jo alle prøve å være snille med hverandre. Det er slik jeg er oppvokst. Så lærer vi noe på skolen. Det er med på å skape vår kultur.

Vi lærer om alt mulig, matematikk, fysikk, politikk, om samfunn osv. Vi blir formet.

Det som slo meg da jeg kom hjem, etter noen år, er hvor «snevre» vi er i Norge. Vi bryr oss ikke om hverandre, slik de gjør i Afrika! Der har vi mistet noe i vår kultur. Hvorfor?

Det var også en annen ting som slo meg. Det var stikte regler for hva man kunne tro på. Religioner og medisinmenn i Afrika var overtro. Det er vitenskapen som teller. Jeg undret meg….

Jeg har jo studert vitenskap ved universitetet. Jeg vet litt om det.

Bioligene snakker om «Survivial og the fittest», det er det som er basisen i utviklingsteorien. Den er nådeløs. De som ikke tilpasser deg, blir feiet bort. Kort og godt. Jeg skjønte jo det allerede på barneskolen, at jeg må tilpasse meg, eller blir jeg bare feiet bort. (ikke så alvorlig da som i naturen)

Naturen er på mange måter nådeløs, hvis ikke du klarer deg, er det over og ut. Jeg gjenkjenner litt av Nietzsche’s filosofi her.

Når det gjelder politikk, går det i stor grad ut på å ta vare på de svake! Spesielt på venstresiden. Folk som tror på utviklingsteorien, på naturvitenskapen, skal plutselig ta vare på de svake. Hvorfor? De kan jo ikke vise til noen av sine teorier om at dette kan henge sammen? Tar du vare på de svake, dør du!

Hvorfor skal det som virker i naturen ikke virke i politikken? Burde det ikke være en sammenheng mellom politikk og natur, eller det helt adskilt?

Vi har sett at mange arter har dødd ut, også mange kulturer har dødd ut. Er ikke naturen og politikken undelagt samme regler? Når vi ser hvor nådeløs og brutal naturen må være for å overleve og utvikle seg, hvorfor skal da politikken komme fra en annen planet?

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here