Nå må folk skjerpe seg!

0
1822
Sultne måker i byen

Bakgrunnen for at måkene er blitt mer urbane er overfiske, klimaendring, tap av leveområder og forstyrrelser. Dette faktum forbigås ofte i stillhet.

Med våren og godværet kommer de vanlige klagene på måker, med mediesaker som ofte gir en helt forvridd fremstilling av situasjonen. I stedet for å dele maten med utsulta fugler går mange til media og syter over at måken tok pølsebrødet deres.

Det klages på at måkene beskytter ungene sine, selv om de harmløse skinnangrepene er den lille fiskemåken på et halvt kilo sin eneste mulighet til å verge ungen sin. Uten denne adferden ville arten vært utdødd for lenge siden. Ingen ville demonisere en kattemor eller en menneskemor som forsvarer ungen sin mot fare. Likevel er vingesus i hodet nok til at folk går til media og krever luftrommet fritt for måker.

Så enkelt er det heldigvis ikke. Alle måkeartene er totalfredet og omfattet av strengt vern. Av 10 arter som hekker i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, er 7 rødlistet og flere av dem er utrydningstruet. Det er forbudt å avlive måker og røre deres egg og unger, og lovbrudd mot måker har ført til høye bøter. Med ny viltforskrift har måkene fått forsterket vern, og ingen kan på egen beslutning gjøre tiltak mot dem – dette ligger under Fylkesmannen for de rødlista artene og for kommunen for gråmåke og svartbak.

Bakgrunnen for at måkene er blitt mer urbane er overfiske, klimaendring, tap av leveområder og forstyrrelser. Dette faktum forbigås ofte i stillhet. Når folk som aldri har opplevd sult klager på at de ikke får spise maten sin i fred på balkongen eller på bryggekanten, tenker de kanskje ikke over at vår grådighet har ødelagt måkenes næringsgrunnlag i havet. I stedet for å dele maten med utsulta fugler går mange til media og syter over at måken tok pølsebrødet deres.

Er man vennlig mot måkene og gir dem mat vil de huske det for alltid, og beskyttelsesadferden overfor ungene forsvinner. Man kan gå forbi redet og også flytte ungene deres unna trafikken mens foreldrene sitter rolige og følger med. Når folk som mater måker aldri har opplevd skinnangrep, mens naboen kanskje opplever det hver sommer, viser det hvor enkelt det er å leve i fred med måkene. Det er bare å være snill mot dem, så forstår de at man ikke vil dem og ungene deres noe vondt. Det kreves så lite av oss mennesker, bare at vi tåler naturen og våre naboer i dyreriket, og gjerne deler litt med dem i stedet for å tviholde på alt vårt og kaste resten i søppelet.

I vår vettløse overflod kaster vi en tredel av all mat, også en tredel av all fisk som tas opp fra havet, mens sjøfugler og deres unger sulter i hjel. Det er oss det står på, vi som må endre vår adferd. Måkene har all grunn til å være skeptiske mot oss og vi har all grunn til å skjerpe oss.

 

Fra redaksjonen. Profilert Gnist, Valg 2020, Innsikt. Innlegget var først publisert i Sarpsborg Arbeiderblad https://www.sa.no/na-ma-folk-skjerpe-seg/. Innlegget er tilpasset D1. Foto: Photo by Mael BALLAND on Unsplash.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here