Miljøpartiet Dei Grøne – ta vare på framtida!

7
2450

Eg har vore medlem av partiet i ni år, og har opplevd stor vekst i partiet, både i medlemmar, stemmetal, ressursar og raffinerte standpunkt. Her skriv eg om kvifor eg stemmer MDG.

Politikk er vanskeleg, og ofte må politikarar møta motbør for det dei seier og meiner. Når ein ser på kva eit parti vil, er det viktig å vera klar over visjonane, framtidsperspektivet og erkjenninga av at me lever i eit lite land i ei langt større verd. Me treng eit parti som ser lenger enn fire år fram i tid, og som er ein del av eit globalt nettverk av grøne parti. Eg veit godt at ei så uvand tilnærming ikkje alltid er populær, sjølv om den er nødvendig.

 

Å tenka framsynt og globalt – ein uvand tanke?

Dei Grøne har som prinsipp å arbeida for solidaritet med menneske generelt (òg dei som er svake og fattige), solidaritet med miljøet og dyra, samt solidaritet med komande generasjonar. Samanlikna med dei fleste andre parti, som gjerne strevar etter kortsiktig og – stundom dessverre – destruktiv eigennytte og profitt, er heile vår politikk tufta på dei nemnde prinsippa. Politiske saker skal sjåast i lys av kva som er bærekraftig og rett over tid.

Partiet har politikk på alle område, og er ikkje noko «ein saks-parti», sjølv om mange trur det. Det er nok mange som veit godt at partiet har eit mangfald av saker, men som likevel vil prøva å spreia eit falskt inntrykk av ein «snever» politikk. Slik er det gjerne i politikken, og det er det viktig å vera klar over. Her er heile arbeidsprogrammet. Og denne videoen viser at MDG har annan politikk.

Dei Grøne er klare og tydelege på klimatiltak, ureining, dyrevern, og at det materielle forbruket må reduserast. Mange parti har mykje godt i seg, men viser seg dessverre svake på desse områda.

Dei sakene som har vore mest framme i media, handlar gjerne om klima og utfasing av dei øydeleggande fossile energikjeldene. Dette er kompliserte saker, og det er lett å verta forvirra, derfor har eg skrive meir utfyllande om både dette og ein del andre tema her:

 

Om utfasing av fossile energikjelder – vanlege spørsmål og kommentarar med svar!

Om klima – vanlige spørsmål og kommentarar med svar!

Om store parti – og kvifor dei er store

Om lågare forbruk

 

Latterleggjeringa

MDG er vorte favoritt-hakkekyllingen til nett-mobbarar. Les ein kommentarane der Dei Grøne er nemnde, kan det virka som om MDGs motstandarar kappast om å visa kor usaklege, vulgære og lite nyanserte dei er.

Me veit kva verdiar MDG står for, og motstandarane likar tydelegvis ikkje tanken på å ta vare på kloden, frisk luft, bærekraft, dyrevern, klok forvaltning av verda, langtidsperspektiv, solidaritet og det å vera eit medmenneske.

Når me ser på korleis motstandarane vel å uttrykka seg på, skin det gjennom at dette ikkje er menneske av dei mest nyanserte tankane, og dei har gjerne ein vulgær og noko nedlatande stil. Koplar ein saman verdiane og uttrykksmåten får me eit ganske tydeleg og karikert bilde av MDGs meiningsmotstandarar. Dei som ikkje trur meg, kan sjå etter sjølv. Miljømotstandarar er nemlig veldig ivrige etter å understreke poenga mine! 😉

 

Meir oljeboring?

Me veit alle at utsleppa fører til klimaendringar. Me veit òg at det alt er funne meir olje enn klimaet tåler. og at utsleppa forsterkar ekstremværet som fører til enorme lidingar i verda. Når me veit alt dette, forstår me kor absurd oljeboring i Arktis faktisk er.

I det siste er det òg kome fram at det er økonomisk lurt å omstilla seg mens me kan. Det bør me ikkje nøla med.

Enkelte politikarar ser ut til å tru at fossil energi vil vara evig, og ignorerer framtida. Å berre tenka på dei neste fire åra er kortsiktig. Det er forskjell på det som er populært på kort sikt og det som er fornuftig på lang sikt!

 

Er det vits i å stemma grønt?

Når sperregrensa kan brytast nedanfrå viser det at våre grøne stemmer er langt meir effektive enn å la stemma «drukna» i eit av dei store og mette partia som vart grunnlagd for lenge sidan i og konstruert for fortida.

 

Lat oss vera ein del av løysninga, ikkje problemet!

 

 

Facebook kommentarer

7 KOMMENTARER

 1. «Påtagende oppvisning av luksus er handikapstrategi som viser et ærlig signal om overskudd og attraktivitet: «Se, jeg kan tillate meg å sløse, vise meg fram og bade i ettertraktede ressurser, midt blant konkurrenter og mulige partnere. Jeg må derfor ha gode egenskaper og vil derfor få attraktive etterkommere.» En motstrategi er ofte å rakke ned på sløsere som vulgære oppkomlinger og skrytepaver. De dyktigste strategene kan snu hele konkurransen på hodet og gå motsatt vei og dermed bli vinnere av oppmerksomheten: «Se, jeg lever som en asket, fordi jeg tenker på framtidaog miljøet, men står fremdeles oppreist blant likemenn.» Bevissthetens egenproduserte proksimatforklaringer kan være mange og omstendelige, men det ultimate resultatet er like fullt attraktiv oppmerksomhet.» – Terje Bongard, «Det biologiske mennesket», s. 144

  Sløserne avskyr naturligvis MdG grunnet alle asketene der, og stemmer heller et sløserparti som FrP. Sløsing og forbruk er noe mennesket er selektert for, kun noen ytterst få makter å leve som asketer i et massesamfunn. En politisk revolusjon er imidlertid mulig, hvor sløserne effektivt knebles innenfor evolusjonens fjerde lag, i inngruppa.

  Terje Bongard har forsøkt å komme i dialog med MdG, men har blitt høflig avvist. Dette er synd, da det burde være i MdGs interesse å ta knekken på sløserne en gang for alle.

  «Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. De ble selektert fram gjennom fordelene ved å satse på familie og nære venner i stammelivet i Afrika.

  Inngruppefølelser er lojalitet, solidaritet, selvoppofrelse og den svulmende gleden ved å bidra og få anerkjennelse. Å være i et fellesskap innebærer livskvalitet. Å svikte noen som er nære, gir en straffende følelse som er vanskelig å bli kvitt, og er evolvert fordi samarbeid med de nærmeste lønte seg.

  Solidaritet, ansvar og raushet fungerer glimrende i inngrupper hvor alle ser hverandre. Gruppa kan samtidig kontrollere gratispassasjerer og korrupsjon. Handikapprinsippets ærlige signal om å gi uten å få noe igjen bærer i seg konkrete løsninger for å bygge stabile og bærekraftige samfunn ved hjelp av inngrupper. Dette er kjernen i modellen som vi skal komme til i kapittel 6, som tar for seg hvordan store samfunn og utgrupper kan organiseres demokratisk.» – «Det biologiske mennesket», av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 111

 2. «MDG er vorte favoritt-hakkekyllingen til nett-mobbarar. Les ein kommentarane der Dei Grøne er nemnde, kan det virka som om MDGs motstandarar kappast om å visa kor usaklege, vulgære og lite nyanserte dei er.

  Me veit kva verdiar MDG står for, og motstandarane likar tydelegvis ikkje tanken på å ta vare på kloden, frisk luft, bærekraft, dyrevern, klok forvaltning av verda, langtidsperspektiv, solidaritet og det å vera eit medmenneske.»

  Informasjonsrådgiver for MDG, Eivind Trædal er førstekandidat for MDG Aust-Agder og listefyll for MDG Oslo. Han utmerket seg som «nett-mobbar» da han så muligheten for å henge ut en mangeårig uvenn via sosiale medier.

  Da han fikk kritikk for sin ensidige uthengning (les: netthets), hengte han ut et av «ofrene» eller en som hadde formidlet skjermdump fra et av «ofrene».
  Et av de faktiske «ofrene» har forøvrig beklaget at dette eksploderte i sosiale medier, hvilket ikke ville ha skjedd uten Trædals deltakelse.

  Da jeg skrev et blogginnlegg som jeg forsøkte å gjøre så saklig jeg kunne, til tross for at Trædals holdninger provoserte meg (selvforsvarskurs for kvinner for å hindre voldtekt på den ene siden, offentlig uthengning for bagateller fra en av Trædals personlige uvenner på den andre siden), ble jeg av Trædal personlig stemplet som «spik sprø».

  Hvor tar «nett-mobbaren» Trædal dette fra? Hva i blogginnlegget mitt var feil? De feilene jeg har kommet med, skyldtes MDG selv, hvilket er dokumentert.

  Jeg lurer på hva MDGs holdninger er til psykisk syke, ut fra den uthengningen jeg er gjenstand for basert på usanne påstander om min mentale helse. Man har over hodet ikke kommentert det faktiske innholdet i mitt blogginnlegg, heller ikke om MDGs feige holdning til omskjæring av guttebarn i en av to religioners navn som strider mot barneloven, FNs barnekonvensjon, Menneskerettsloven, diskrimineringsloven.

  Hva er din holdning til dette, Petter Espeland? Særlig din holdning til å forby kjønnslemlestelse av guttebarn uten samtykkekompetanse i en guds navn, opp mot ditt interessante blogginnlegg om at forbud virker.

  • Her dukker det opp litt forskjellig. Det er selvsagt beklagelig at man føler seg mobbet, og personsjikane er jo ikke greit. Det blir feil av meg å gå inn i en konkret sak som jeg ikke har noe med, men kan jo påpeke at ordet «sprø» kan bety mye rart, og forstår ikke at det må tolkes synonymt til «mentalt syk». I verbale fektekamper er det gjerne slik at man kan stikke hardere enn man burde eller man blir truffet på et ømt punkt. Jeg tror de fleste nett-debattanter kjenner seg igjen i det, og det gjør ikke så mye i den store sammenheng. Den nettmobbingen jeg påpeker er svært omfattende. Det er mange som står bak den, det brukes mye løgner og den gjentas hver dag. Respekt for den som orker å svare disse menneskene!

   Fint du synes innlegget om forbud var interessant. Når det gjelder omskjæring av guttebarn, en sak som ble gjenstand for mye debatt i MDG, så tror jeg ikke et forbud ville ha virket etter hensikten. Omskjæring på den åttende dagen er en plikt innen jødedommen, så et forbud ville nok ha virket slik at ritualet ble gjort hjemme (ikke nødvendigvis av kyndig helsepersonell) eller i utlandet. Det ville ellers fått mye motstand, og man hadde blitt kritisert for – i praksis – å ville forby jødedommen. I Norge er det vel bare Frp som har uttalt at de vil gå imot dette, men de vil nok neppe i praksis følge det opp. Til det er motstanden for stor. De som selv er omskjært, og det er mange globalt, har nok ressurser til å ta opp dette temaet selv, om de reelt skulle mislike det. Da får man også sett hva den det gjelder tenker om det.

   Hva MDG faktisk mener politisk står ryddig oppført i arbeidsprogrammet. Det er ordnet etter tema. Først kommer det rent generelle (mål, begrunnelser etc), så kommer mer konkrete punkter: https://www.mdg.no/content/uploads/2017/06/Arbeidsprogram_2018_v1.pdf

   • Takk for svar, og takk for at du mener at man ikke skal måtte føle seg mobbet. Det er fint at vi mener det samme om nettmobbingen, hvor den enkelte sjikaneres gjennom løgner.

    Jeg skrev til slutt om hersketeknikkene som MDGs egen informasjonsrådgiver og stortingskandidat Eivind Trædal og hans «hoff» demonstrerte i sin nettmobbing. Her ble en person trakassert fordi han delte et innlegg jeg hadde skrevet, enda flere uttrykte at de var enige i mitt budskap.

    Allerede da var jeg opprørt over Eivind Trædals uredelige fremgangsmåte, hvor han gjennom omfattende og systematisk netthets forsøkte å knuse en mann han har en personlig, langvarig konflikt med, under dekke av å være ridder for angivelig misbrukte og krenkede kvinner. Meldingene Trædal la frem, var over hodet ikke problematiske, og de var ikke sendt til studenter under denne professoren, slik Trædal påsto.

    Jeg er interessert i ditt syn på egen partifelles opptreden i disse to sakene, først nettmobbingen til Trædal av professoren han ikke liker, og så av meg, som avfeies med at jeg er «spik sprø», og som følges opp i tråden. En av medløperne hans bekrefter at man ved å dele mine innlegg, dreier debatten over på en persons mentale helse. Dette fordi den gjengen har iverksatt en kampanje for å marginalisere meg med usanne påstander om at jeg er psykisk syk, så ingen skal eller tør å snakke om det jeg faktisk tar opp. Jeg gikk fra å være nærmest en stjerne, til å bli en som alle kan tråkke på og delta i mobbingen av, på grunn av personlige relasjoner som jeg ikke ønsket å gå videre med. Jeg har mange eksempler på hvordan gjengen rundt MDG henger meg ut på alle mulige og umulige vis – etter å ha blokkert meg, så jeg er forhindret i å delta i debatten.

    Grunnen til at jeg skriver om det, er at jeg ikke er den eneste som behandles slik. Jeg oppfatter at den nettmobbingen jeg er gjenstand for, med usanne påstander om at jeg er en «stalker» uten ett eneste offer, er helt vanlig for den gjengen rundt MDG.

    Jeg håper du vil svare litt mer reflektert og sannferdig enn å henvise til partiprogram og selvfølgeligheter som at dere selvsagt tar avstand fra nettmobbing. Jeg har nok av dokumentasjon på MDG-ere og støttespilleres nettmobbing.
    https://debatt1.no/mdgs-kvinnehat-dama-er-spik-spro/

    • Hei! Jeg kjenner ikke til denne saken, og har ikke fulgt med på dette. Vet heller ikke noe om denne «gjengen». De fleste jeg kjenner i partiet holder til i Hordaland, der jeg også bor. Så beklager!

 3. Hei,
  Vi beklager at to av kommentarene i tråden har blitt sittende fast i systemet noen timer. Jeg er ikke sikker på hvorfor det har skjedd, men etter tidligere erfaringer har dette skjedd hvis man fra før av er registrert men kommenterer uten å være logget inn. Er en først registrert skal en være logget inn for å kommentere (dette for å beskytte hver og ens identitet). Eller det kan være at på akkurat det tidspunktet en postet kommentaren så er det igang en oppdatering på siden.
  Nå er kommentarene ihvertfall ute.
  Jeg håper forklaringen har hjulpet.
  God debatt videre!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here