Medisin mot klimhypokondri

0
2216
Map showing the rates of mass changes from ICESat 2003-2008 over Antarctica. 
Sums are for all of Antarctica: East Antarctica (EA, 2-17); interior 
West Antarctica (WA2, 1, 18, 19, and 23); coastal West Antarctica (WA1, 20-21);
 and the Antarctic Peninsula (24-27). A gigaton (Gt) corresponds to a billion 
metric tons, or 1.1 billion U.S. tons

Credits: Jay Zwally/ Journal of Glaciology

Klimakriseindustrien prøver stadig vekk å skremme oss med isbreer som smelter som da vil få havet til å stige slik at kystområder og koralløyer «drukner».  Siden det største volum av isbreer befinner seg i Antarktis, burde derfor hovedskremselskilden være å finne ved Sydpolen.

Men hør her, klimahypokondre – i gjennomsnitt har isbreene i Antarktis vokst. Ved en undersøkelse NASA utførte i 2015, fant man at «Antarktis bidrar for tiden ikke til stigning av havnivået». Dette ble understreket ved følgende uttalelse: «massegevinsten for innenlandsisen i Antarktis er større enn massetapet.»

NASA-teamet beregnet at massegevinsten som fikk isen i Øst-Antarktis (som er det største området i Antarktis) til å legge på seg, forholdt seg stabil i perioden 1992 til 2008 på 200 milliarder tonn pr. år. Istapene fra kystområdene i Vest-Antarktis og Antarktis-halvøyen økte med 65 milliarder tonn pr. år. Glasiologen Jay Zwally fra NASA Goddard Space Flight Center forklarte: «Den gode nyheten er at Antarktis for øyeblikket ikke bidrar til havnivå-økning, men snarere tar unna 0,23 millimeter pr. år. Det er vanskelig å se et globalt oppvarmingssignal fra fastlandet på Antarktis akkurat nå.»

 

 

 

 

Lenke: NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses
Stoffet er er hentet fra «Journal of Glaciology»:
Copyright
Copyright © International Glaciological Society 2015 This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution license. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 
Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here