Hvorfor skal vi ha et kristent parti som KRF?

4
2222

Politikk er et fag, akkurat som frisør, snekker og mekaniker er det. Ser vi noe til «Den kristne frisøren», «Den kristne snekkeren», eller «Den kristne mekanikeren»? Nei vi gjør ikke det!

Jeg mener at kristne personer må delta i politikken, men de må melde seg inn i et politisk parti som snakker om politikk!

Det å være kristen er først og fremst ditt forhold til Gud. Det er nettopp derfor det første bud omhandler dette. Så får dette en del konsekvenser. Jesus sa:»Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv» Dette er summen av budene.

Når du har et kristenet parti, ser det første momentet her til å være helt glemt bort, og så ender det opp med at en skal påtvinge andre mennesker kristen nestekjærlighet og andre regler. Det blir for meg helt feil. De glemmer kjernen i kristendommen, nemlig frivillighet og tro. På den måten nærmer de seg Islam, hvor religion og politikk hengere sammen i en symbiose.

Det er ingenting i kristendommen som tilsier at du skal tilhøre venstresiden eller høyresiden, politisk sett. Derfor er det å være en kristen ingen samlende ting politisk sett. Dette ser vi jo nå meget klart ifb med bråket i KRF. Hvilket grunnlag har du for å ha et kristent parti når du ser at de krangler seg i mellom så det fyker? Det å være en kristen har ingen samlende effekt innenfor politikk!

Jeg synes Winston Churchill sa det så bra. «Demokratiet er den verste styreform vi har, bortsett fra alle de andre vi har prøvd…..»

Churchill var ikke en perfekt person, men han var vis og fremsynt på mange måter.

Jeg mener at det er ødeleggende for demokratiet med for mange særinteressepartier. Politikk går ut på å legge forholdene tilrette i samfunnet. Noen vil fokusere mest på fordeling av verdier, andre vil fokusere mer på å skape verdier. Her ligger det en balanse. Hvis ikke det skapes verdier, er det heller ingenting å fordele. Det er her politikkens hemmelighet befinner seg. Så vil det være uenighet om det, men det er det vi skal har forskjellige partier for å bestemme. Så får alle være med å bestemme, kristen, ateist, muslim, osv. Politikk er et fag, ikke bare et spørsmål om religion. Det blir for primitivt. La fagfolk drive med politikk, så får vi velgere stemme på de vi liker best. På den måten fungerer demokratiet best.

Jeg har lyst til å høre om noen har noen reflekterte tanker om dette.

Facebook kommentarer

4 KOMMENTARER

 1. Jeg har ingen planer, jeg kommer her med en fantasi! (Fantasivarsel)

  Jeg har lyst til å starte «Forenklingspartiet», med mottoet «Ingen nevnt, ingen glemt»

  Et byråkrati har en tendens til å forvokse seg, hvor alle anvanserer til sitt inkompetansenivå. Det er neppe særlig effektivt.

  Vi har for mange kompliserte regler i vårt samfunn. Det gjør at de ressursterke personer kan crawle seg gjennom lover og regler, mens de de svake står hjelpeløst tilbake.

  Advokater og økonomer er viktige ressurser i vårt samfunn, men når bedrifter ansetter et tonn av disse flinke folkene, bare for å tolke reglene og for å spare skatt, er dette meget lite produktivt. Forenkler vi reglene, kan vi spare milliarder. Ingen regler vil noengang bli 100% rettferdige, det får vi leve med, men blir de for avansert, kaster vi vekk verdifulle ressurser i tolkningen av dem.

  Forenklingspartiet vil medføre at det kommer fler folk inn i produktive yrker, det blir mindre skatt og «middelklassen» vi få flere penger å rutte med, slik at de kan kjøpe varer som produseres og dermed holde bedriftene i live. Vi må tåle å ha forskjeller, men politikernes oppgave er å sørge for at ikke de blir for store ved å tillate rimelig sterke fagforeninger. Samtidig må ingen av disse fagforeningene få monopol på noe vis.

  Ved bruk av enkle regler, kommer penger i sirkulasjon. Det er det som må til i økonomien, akkurat som blodet må sirkulere i menneskekroppen, eller dyrekroppen for at vi skal kunne leve. Hvis du tapper blodet av en elefant, kan det sikkert gi mat til noen en stund, men elefanten produserer da ikke mer….

  For å holde meg til det biologiske her, er det viktig å sørge for at alle har sirkulasjon. Du trenger ikke avanserte regler for det. Ble dette for fantasifullt?

 2. Jeg glemte å nevne at Forenklingspartiet burde ha sin grunnlov, nemlig Kardemommebyloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, men forøvrig kan man gjøre som man vil»

  Heri ligger det mye visdom og forenklinger!

 3. Et av problemene med sæinteressepartier (som SP og KRF) er at de lett kommer på «vippen». Da får de en uforholdsmessig stor makt. De får gjennomslag for noen av sine særinteresser i bytte mot en helhetlig politikk. Da rakner det hele litt…..

  Det blir som om en 12-åring skal si hjemme: «Jeg skal støvsuge stuen hver dag hvis jeg for lov til å være ute på byen på lørdag så lenge jeg vil». Da svikter foreldrene. De skal heller kompensere med noe annet, feks lommepenger for å holde en «helhetlig» politikk i hjemmet og ikke ødelegge sine barn.

 4. Hvor mange kriste er det som har samme oppfatning om politikk? Jo det er omtrent den samme som mennesker har om mat. Noen liker det ene, andre liker det andre.

  Kristendom har med frelse å gjøre, og tro. Det er en kompleks verdi i forhold til hva de andere holder på med, de materealistiske verdiene hele tiden 🙂

  Det er jo litt interessant å se når matematikere holder på med komplekse tall. Det er ikke så vankelig å forstå, men de fleste tenker en-dimensonalt hele tiden. Kan vi si at et komplekst tall er større enne et annet? Nei, det blir helt meningsløst i den dimensjonen. Likevel er det til stor hjelp innenfor fysikken og naturvitenskapen. Der snurrer ting, og så finner vi tall som snurrer!

  Forresten, en av de første i verden som oppdaget dette var en nordmann, en landmåler…

  På 16-hundre-tallet ble dette omtalt som nedlatnde komplekse tall, men det er ikke det. Enhver kapten på sjøen, vil kunne skjønne dette, men han vet ikke at han forstår det…..

  Det er fordi det bare ikke er et tall. Det er en fart og en retning. Han kan si til styrmannen at han må gange det med to. Det er jo enkelt å forstå. Men når han sier at han må gange det med seg selv, det er her de fleste faller av 🙂

  Kvadratroten av minus 1. Hva er det? Når du bruker komplekse tall, er det meget enkelt 🙂

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here