Kongens nyttårstale 2018

0
2048
Kongens nyttårstale 2018

Nok en gang har Kong Harald V holdt en meningsfull og god tale som samler landet og befolkningen i Norge.

Han åpner med Kong Salomos ordspråk 4.23  fra Bibelen: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Vårt hjerte må være med oss i alt vi gjør. Og alle kan vi påvirke samfunnet vi lever i, fortsetter Kong Harald. Du kan gjøre en forskjell i hverdagen! Et smil, et oppmuntrende ord, ja, hva du sier og gjør kan utløse gode handlinger. Kong Harald sier også at i oss alle er det lys og mørke. Mørket vårt kan føre til nedbrytende tale og det blir vanskelig å vise vennlighet på tross av uenighet. Vår konge viderefører vår kristne kulturarv i sin tale. Dette gjør han på en veldig god måte fordi det er på et språk alle forstår.

Kong Harald løfter vanlige arbeidere i Norge. Han trekker fram særlig helsearbeidere og andre yrkesgrupper som har medmenneskelighet som kjernen av sin jobb. Han ønsker at vi alle skal ha et felles nyttårsforsett: Vi skal vise hverandre vennlighet. Vi må vise mer vennlighet ovenfor hverandre og se på hva vi har til felles og bygge på det, på tvers av ulike kulturer og religioner i Norge. Vi er alle ett folk, ett land, sier han. Vi må stå sammen og vi må snakke ordentlig om hverandre tross uenigheter. Det er en god påminnelse jeg selv kjenner på. Kong Harald vektlegger, som også Venstreleder Trine Skei Grande gjorde i et intervju nylig, at et godt Norge er et Norge tuftet på kompromisser. Vi trenger samarbeid mellom partier og folk.

Et velsignet godt nytt år ønskes deg og din familie, vår alles Kong Harald! Jeg håper kongehuset vil leve lenge i Norge! Vi trenger dere til å binde vårt land sammen, våre politikere kan aldri klare det dere er i stand til. En oppgave du, Kong Harald, utfører på en utmerket, – og ikke minst på en varm måte. – Varme heller enn avstand, sier du.

Du bringer kjærlighet!

 

Fra redaksjonen.  NB! 10.07.19: Forsidebildet er endret, og er hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oslo,_Det_Kongelige_Slott_(3).jpg

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here