Klima og krig

3
971
Det hadde vært interessant å få presentert et regnestykke som viste hvor mye alle de krigene som føres rundt om på jorda idag bidrar til de samlede klimagassutslippene.

Det synes ganske opplagt at dagens væpnede konflikter, med massiv bruk av bombefly, missiler, eksplosiver og tunge militære kjøretøy, må sette et betydelig økologisk fotavtrykk.

Det ville av samme grunn være interessant å få en oversikt over vestlige staters – deriblant Norges – høyt profilerte miljøpolitiske engasjement og deres deltakelse i væpnede konflikter rundt om i verden.

Det er ganske merkelig og litt av et paradoks at den åpenbare sammenhengen mellom krigføring og klimagassutslipp ikke er et tema i klimadebatten. Hva kan grunnen være til det?  Kan det være noen som tjener på at denne problemstillingen ikke står på dagsordenen?  Hva med våpenindustrien?  Og hva med politiske ledere som støtter ulik intervensjonskriger rundt om i verden, samtidig som de ønsker å framstå som pådrivere i kampen for å redde den samme verden fra en økologisk katastrofe?

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2019, Politikk og samfunn. Forsidebildet har vi lagt til og det er fra en urelatert artikkel og viser bombing av Tripoli i 2011 http://www.socialistaction.net/2011/07/15/libya-bombing-steps-up-to-try-to-break-deadlock/ 

 

Facebook kommentarer
Forrige artikkelADHD: Ustoppelig energi! av Magnus Jackson Krogh
Neste artikkelEUs behandling av flyktninger og migranter får kritikk

3 KOMMENTARER

  1. Om man ser bort fra menneskelig lidelse og død, er det forurensningen og spredning av gifter som er problematisk, ikke den eventuelle påvirkningen på klimaet.

    Den andre verdenskrigen var et kjempestort “eksperiment” i så måte. Temperaturmålinger viser at den globale temperaturen startet å gå ned, ikke opp, fra omkring 1941. Denne temperaturnedgangen varte frem til 1979 selv om man i denne perioden økte produksjonen av såkalte drivhusgasser betraktelig.

    Temperaturutviklingen: http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl

      • Miljøødeleggelser – ja, men dette med drivhusgasser forklarte jeg i kommentaren over. Hva er det som er så vanskelig å forstå? “Klimagassen” CO2 er ikke forurensning. Den ødelegger ikke miljøet, men gjør sitt til at planeten blir grønnere. Vær så snill og bruk hodet i stedet for å komme med utenatlært svada!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here