Klima-alarmismen: Verdensomspennende bløff

2
3049

Ifølge alarm-ropene fra flere år tilbake så ville vi nå hatt 6 meters havstigning, ingen isbjørner og aksellerende sultkatastrofer – bare for å nevne noe få alarmrop, som ikke har slått til. Likevel fortsetter klima-industrien å komme med nye skremsler samt pakke inn de gamle skremslene i ny innpakning.

Klima-industrien verden over lever av tilskudd. Noen får sine midler fra staten, noen fra «rike onkler», noen fra medlemmer og sympatisører og atter andre organisasjoner for sine midler fra alle de nevnte kildene. Mennesker i klima-industrien har funnet sitt virke som profesjonelle alarmister. Det ligger da selvfølgelig i sakens natur at disse menneskene ikke vil gi seg uten sverdslag når deres alarmrop viser seg å være feil. De har jo sitt økonomiske utbytte av å opprettholde sitt verdensbilde, og at så mange som mulig deler deres syn, slik at midlene strømmer på – i all fremtid.

Dessverre for disse menneskene så har de ingen bevis for sin kongstanke, at utslipp av karbondioksid skaper en angivelig global oppvarming. Så i mangel for bevis for at CO2 er en såkalt «drivhusgass» så må de lage haugevis av andre typer artikler som tar for seg konsekvensene av klima-endringer -og håper at leserne er med på ferden; At endringene skyldes CO2-utslipp selv om det ikke kan bevises.

Derfor fikk vi ville påstander fra blant annet Fredsprisvinner Al Gore for at havnivået ville øke med 6 meter og at isbjørnene ville dø ut. Begge deler viste seg å være feilslåtte alarmrop. Isbjørnbestanden har faktisk økt dramatisk siden Al Gore kom med sine skremsler. Havnivået er så og si på samme nivå som da Al Gore spådde at store deler av New York ville vært under vann på dette tidspunktet. Andelen mennesker som sliter med daglig matmangel har sunket de siste 10 årene fra ca 18 prosent til 14 prosent av jordens befolkning. Samtidig har jordens befolkning økt med 1 milliard mennesker. Matproduksjonen har økt kontinuerlig, det motsatte av hva klima-alarmistene skremte oss med for et drøyt tiår siden, da de påstod at verdens matproduksjon ville synke dramatisk grunnet «overoppheting» av jorden. Det som skjedde var at matproduksjonen økte grunnet effektivisering av jordbruket. Jordens temperaturer er nesten på samme nivå som i slutten av nitten-nittitallet. Faktisk er vi nå i vårt nittende år med pause fra den «globale oppvarmingen». Og fortsetter denne pausen noen år til, så kan vi si at vi har fått en signifikant klima-endring; til det kjøligere enn fra perioden fra nitten-syttitallet og frem til slutten av forrige århundre. Altså det motsatte av skremslene fra klima-industrien!

I mangel av bevis for sin kongstanke om at CO2 er klimasynderen er klima-industrien nødt til å ty til modeller for å ha et snev av faglig tyngde bak sin forfeilede tro om at CO2-utslipp skaper varmere klima. Til nå har ingen av modellene vist seg å være riktig. Alle modellene som ble publisert for noen få år siden har vist seg å feile en etter en. Likevel fortsetter de samme menneskene å komme med nye modeller; «Og denne gangen er de riktige», sier de! Men klimamodellene som baserer seg på at CO2-utslipp vil skape en global oppvarming feiler alle som en, fordi de ikke bruker vitenskapelige metoder, men heller forholder seg til sine egne pseudo-vitenskapelige «naturlover» som ikke finnes i virkeligheten. Ekte vitenskap lar seg replikere, og den lar seg enten verifiseres eller falsifiseres. Klima-industriens modeller tilfredsstiller ikke disse enkle kravene.

Men disse verdiløse modellene støttes selvsagt av klima-industrien siden disse modellene er det eneste av «tyngde» som de har i sin argumentasjon. De ØNSKER jo virkelig å tro, siden de bruker klima-alarmismen som en fane for å foreslå tiltak som er i tråd med deres dypere politiske ønsker. Mange av disse er jo helt åpenbart «venstre-radikale» mennesker som gjerne vil ha en omfordeling av verdens ressurser fra de rike landene og til de fattige landene. Det er jo dette de sier høyt, disse godhjertede menneskene. Det er bare så rart da, at mange av forslagene innenlands rammer den delen av befolkningen som har dårligst råd, da de foreslår blant annet dyrere energipriser og dyrere reiser. De med dårlig råd her i vesten er det altså ikke så viktig å bry seg med…..

Det at klimasaken fortsatt er levende viser at bløffen er vellykket. Regjeringer verden over bruker den for å rettferdiggjøre alskens «klima-avgifter», klima-industrien lever av den, og de politiske «venstre-radikale» har funnet sin fane til å få igjennom sine politiske drømmer. Mot dette kjemper klimarealister er tøff kamp, men kampen er på langt nær over, realister verden over blir i stadig økende grad lyttet til.

 

Linker:

http://www.klimarealistene.com/2016/01/26/en-analyse-av-havnivaendringer/

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/3351057/An-Inconvenient-Truth-exaggerated-sea-level-rise.html

Fra redaksjonen. Forsidebildet er hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/Ursus_maritimus#/media/File:Polar_Bear_ANWR_3.jpg, av Alan D. Wilson

Facebook kommentarer

2 KOMMENTARER

  1. Du var snill med alarmistene Inge Kristiansen, det er vel noen hundrede spådommer til som ikke ble oppfylt. I 2008 ble 300 klimaforskere enige om at sommer isen på Nordpolen ville være helt borte senest 2013. Dette var selvfølgelig feil, men pytt, pytt, klima skremmerne blir aldri stilt til ansvar så lenge de støtter IPCC sin hypotese.

  2. Du har helt rett S.E. Austgarden; Jeg var snill med alarmistene. Som du påpeker så er det hundrevis av klimaskremsler som har feilet. Dette kan selvsagt utdypes i senere artikler. Men med mitt første innlegg på dette nye debattforumet så tenkte jeg at det kunne være greit å ikke være for «slem» med klima-alarmistene. Det som forundrer meg er at klima-industrien ikke har lært et fnugg av sine feilslåtte prediksjoner men heller konstruerer opp nye skremsler, samt pakker inn noen av de gamle skremslene i ny innpakning. Og noen av skremslene er så hinsides hva selv IPCC (Klimapanelet) selv hevder, at man kan mistenke dem for å ikke ha satt seg inn i hva «deres» egen side mener om klimasaken, herunder kjernespørsmålet CO2’s klimasensitivitet.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here