Hvem hopper Senterpartiet i høyet med etter valget 2021?

1
2110

Blir det en mindretallsregjering bestående av AP og SP?

Tja, det er ikke godt å si. Signalene hvem SP vil regjere med etter en valgseier er høyst tvetydige. Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune har gode erfaringer med samarbeid på borgerlig side. På Tv2 sin nettside kan vi lese at SP-ordføreren like gjerne kan samarbeide til høyre som til venstre på nasjonalt nivå. Han er ikke alene om de tankene.

Partiet virker splittet i spørsmålet. I Trøndelag er partiet mer borgerlig enn SP i Innlandet og på Vestlandet, selv om det selvsagt er lokale tilnærminger med samarbeid på tvers i mange kommuner i landet for øvrig.

Det kan virke en smule opportunistisk å søke til høyresiden etter at SP har nedsablet nåværende regjering for flere mislykkede reformer, som nærpolitireformen, men fremtidig makt kan trumfe retoriske grep i fortiden.

Samarbeid med SV virker umulig. SP har flyttet seg i større grad mot Frp i diskusjonen om det grønne skiftet, partiet er varm tilhenger av olje og gassnæringen. Rovdyrspørsmålet henger som en mørk sky over samarbeidsmulighetene med SV. SP er klare på at de ønsker at kommunene får større selvråderett innen forvaltning av friluftsområder, blant annet sett opp i mot etableringen av omdiskuterte snøskuterløyper.

For meg virker det som om SP heller vil danne en mindretallsregjering enn å danne et bredt flertall med partier som Rødt og MDG. Sett med SP`s øyne er den politiske avstanden for stor. Både innen klimadiskusjonen og fordelingspolitikken, for å nevne noe.

Polariseringen av debatten har de siste årene gjort det vanskeligere å skape et bredt sentrum/venstre samarbeid. Konfliktaksene er flere; Globalisme kontra nasjonalisme, sentrum-periferi, flyktning- og innvandringspolitikk og ikke minst tilnærmingen til det grønne skiftet.

SP kan raskt falle for fristelsen å bli for populistiske for å fange velgere både fra Frp, Høyre og Ap. Noen vil hevde at det er nettopp det som har skjedd de siste årene. Spørsmålet er jo hvor lenge det går å hente gevinst på misfornøyde velgere fra andre partier. Partiet ligger for tiden på litt under 15 prosent på de fleste meningsmålingene.

For velgerne vil nok regjeringsspørsmålet være viktigere enn det SP liker å tenke på. Usikre tider, arbeidsledighet og kommende klimakrise vil kreve en stødig regjering, med et bredt flertall bak seg.

Velgerne trenger å vite hvilken regjering de skal stemme på. En mindretallsregjering, utsatt for press fra ulike hold på Stortinget, vil ganske sikkert føre landet ut på en mer ustabil kurs enn det en flertallsregjering vil gjøre, selv om vi har erfaringer fra tidligere at mindretallsregjeringer kan fungere over tid. Det politiske ordskiftet og klimaspørsmålet er mye mer polarisert nå enn tidligere. Det krever at flere partier må inngå i en regjeringsplattform for å sikre et godt samarbeid. Det er det folket, landet og fremtiden trenger. Ikke politisk spill.

Jeg vil gjerne vite hvem Sp vil velge som sin første-partner, helst før valgnatten i september 2021.

 

Fra redaksjonen. Profilert Politikk og samfunn, Valg 2020. 

Facebook kommentarer

1 kommentar

 1. Nyheter i dag:
  «TV 2 møter SP-leder Vedum på Akershus Festning. I dette intervjuet gir han SV en kald skulder.

  – Hvem vil du sitte i regjering med?

  – Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

  – Vil du sitte i regjering med SV?

  – Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, sier Vedum.»

  «– Lukker du døra til Høyre og Frp?

  – Vi har sagt det samme hele veien. Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering og Høyre og Frp har gjennomført tidenes sentralisering av Norge.»

  https://www.tv2.no/nyheter/11560462/

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here