Grønne drømmer

1
1688

Den økonomisk ruinerende kampen for «å berge klimaet» slår nye sprekker etter hvert som tiden går. Det at Trump nektet å fortsette med de virkningsløse – og dermed meningsløse – avlatsbetalingene i etterkant av Parisavtalen, ser ut til å bety begynnelsen på slutten av «det grønne skiftet».  Dette går selvsagt sterkt ut over FNs klimapanel som har levd stort på milliardene som Obama rundhåndet delte ut mens han satt ved makten.

 

Tyskland har lenge vært holdt opp som et mønster for «det grønne skiftet». Sannhetens øyeblikk har etter hvert begynt å gå opp for politikerne der. Nå kuttes det kraftig i subsidiene til vindkraft samtidig som gassimporten og utvinningen av kull økes. Det er faktisk vedtatt å utvide Europas største åpne kullgruve, dette ved å subsidiere rasering av en 12000 år gammel skog. Samtidig vil man ikke igangsette de planlagte, drakoniske CO2-utslippskravene til bilindustrien.

Japan planlegger nå å ta bort det de måtte ha av fornybar-subsidier samtidig som de kraftig øker satsingen på fossil kraft ved å bygge 40 nye fossile kraftstasjoner i tillegg til de 100 de allerede har.

Kina trapper nå opp utbyggingen av kullfyrte kraftverk. Her skal driften av fossil kraft økes med 25% ved å bygge ut hundrevis av kullfyrte kraftverk. Med en økning på  20% vil Kina i løpet av året komme til å bli verdens største naturgassimportør. Kina er allerede størst på import av kull og olje.

I Canada overtok Justin Trudeau «tronen» etter hvert som statsminister etter sin far, Pierre Trudeau. Som tidligere snøbrettinstruktør, utkaster, rafting-guide og skuespiller, har han selvsagt god oversikt over klimavitenskapen (sarc!). Han har derfor igangsatt sterke, «grønne» lover for landet. Nå har Ontario satt seg på «bakbena». Ministeren for Ontario, Doug Ford, nekter å gå videre med klimaskremsels-overtroen. Han har oppdaget at de høye energiprisene forårsaket av det «grønne skiftet» jager bort industri og øvrig næringsliv. Dette viser klart at løgnen om at vind- og sol-energi tilhører fremtida er nettopp det, løgn og ønsketenking. Olje, gass og kull er fremtidas drivstoff. Foreløpig er det mange som er redd for atomkraft, som er det eneste reelle alternativ om man ikke kan bygge ut vannkraft.

Innenfor EU sliter Brussel med Visegrádgruppen, som består av Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia. I tillegg til at disse landene iherdig motsetter seg EUs innvandringspolitikk, har de også under hånden bestemt seg å sabotere de fleste såkalte «klimatiltak». Her er det i stor grad kullkraft som fortsatt vil gjelde i årene som kommer.

Det «ulmer» også i Australia etter et vanvittig eksperiment med vindkraft i staten South Australia. Australia er rikt på både kull, olje og gass. Derfor er det meningsløst å slutte og benytte disse ressursene. South Australia hadde for noen få år siden den laveste strømprisen i verden. Etter satsingen på vindkraft har strømprisene plassert seg blant verdens høyeste (som Tyskland og Danmark). Dette har fordrevet industri og næringsliv, noe som politikerne nå får svi for via stemmeseddelen.

Sannhetens time dukker opp i stadig nye land. Dessverre ser det ut som de norske politikerne er veldig tungnemme.

 

 

 

Lenke: Financial Post, 28.09.2018.

 


 

Artikkelen er også publisert på bloggen min

 

 

Fra redaksjonen. Profilert Politikk og samfunn. 

Facebook kommentarer

1 kommentar

 1. Takk for innlegg på Debatt1!

  Som et forsøk på en `kick off` for videre debatt så vil jeg sitere fra kommentarfeltet noen responser som har kommet i den vedlagte linken fra Financial Post, som Jacobsens innlegg er basert på. Jeg har fått tillatelse av ham til å gjøre det. Takk Steinar! Altså, kommentarene som er på engelsk retter seg mot den samme innfallsvinkelen som Jacobsen har, men gikk til Lawrence Solomon som skrev innlegget i Financial post.

  «The author of this is so full of it.. yes the governments have cut back on Renewable funding but not on Renwables at all.. China is still going full swing and yes electric cars made in china are not taxes as heavy as fossil fuel cars which have to have parking permits and those cost 20,000 US.. where as electric cars still get assigned parking spots.
  China USA and India are still going to be leaders in the EV and NOrway is still going ahead with ePlanes with range up to 1600 km..
  50 seater and 100 seater by 2024..»

  » Mr Solomon really, really wants to convince us that fossil fuels are the future. The future of the planet depends on being smart about limiting fossil fuel emissions where possible and promoting renewables in a logical and effective manner. China has already surpassed its 2020 solar panel target, and the IEA says it expects the country to exceed its wind target in 2019. China is also the global market leader in hydropower, bioenergy for electricity and heat, and electric vehicles.
  In India, renewable capacity is expected to more than double by 2022. Solar and wind represent 90% of India’s capacity growth.
  Denmark is expected to generate 69% of its energy from renewable sources by 2022, making it the world leader.
  Ireland will generate one-third of its energy needs from renewable sources. In other European countries, including Spain, Germany and the United Kingdom, the share of wind and solar will exceed 25% of total generation.» En svarer denne kommentaren med:

  «You are ignoring what the IEA and others predict for oil and natural gas…
  The International Energy Agency’s (IEA) 2017 World Energy Outlook predicts continued growth in global energy demand by 2040 and continued reliance on fossil fuels. Hydrocarbons are forecast to remain the world’s dominant source of energy, meeting 75 per cent of the world’s energy needs by 2040. The IEA says Canada is expected to be third in oil production growth over the forecast period, after Brazil and Iraq. As the IEA reports, Canada has the energy the world needs – our challenge is to move it to new customers in new markets in the years ahead.
  Canada is forecast to be third in oil production growth between 2016 and 2040, after Brazil and Iraq.
  Steady growth is forecast for Canadian oil production to 6.2 million barrels per day by 2040.»

  Og til slutt denne:

  «Denial of climate change is no longer sustainable. Canada is following exactly the right course to try to lesson dependence on oil and gas.

  As of 2016, renewable energy accounted for an estimated 18.2% of global total final energy consumption, with modern renewables representing 10.4%. The number of countries with renewable energy targets and support policies increased again in 2017, and several jurisdictions made their existing targets more ambitious.»

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here