Faktisk lovlig | Norsk grisehold – endre lovene nå!

0
1659

Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt.

lovlig Tortur:

«Purker sperret inne i bur så trange at de ikke kan snu seg»

Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.

Reaksjoner som har kommet. Først, fra NOAH – for dyrs rettigheter, som tidligere har påpekt hva som faktisk, utrolig nok, er lovlig å gjøre mot grisene.

«VISSTE DU AT DET ER LOVLIG Å PÅFØRE GRISER LIDELSE?

Landbruksminister Olaug Bollestad uttalte i går om nye bilder fra griseindustrien: «Jeg blir helt målløs. Dette er grusomme bilder vi ikke kan være bekjent av i norsk dyrehold.» Men visste du at departementet bare for få måneder siden fikk se NOAHs film om hva som faktisk er lov å gjøre mot griser i Norge – som viser mye av det samme bildet. Da uttalte departementet at de ikke så noe grunnlag for å endre noe i norsk griseindustri…

I NOAHs film «Faktisk Lovlig» viser vi konsekvensene av det som er lov å gjøre mot griser – griser som lever på betong, skader og sykdom, fravær av livskvalitet. Veterinærprofessor Bo Algers, som i går ble intervjuet av NRK, er en av flere eksperter som medvirker i filmen.

Se hva som faktisk er lovlig i Norge:

https://www.youtube.com/watch?v=vcmNXtd10To» (hentet fra NOAHs facebook side)

NRK om hvorfor de har publisert ulovlig innhentet materiale fra Nettverk for dyrs frihet:

«Stor offentlig interesse

Forståelig nok vil mange reagere negativt på at informasjon som er skaffet gjennom bruk av ulovlige metoder brukes av media. Men det går ikke en uke uten at det skjer. Mye samfunnsviktig informasjon blir kjent for allmennheten fordi noen bryter lover og regler.

For eksempel har NRK den siste tiden fortalt om hvordan USA spionerte på norske politikere. Det har blitt kjent fordi ni kilder med tilgang til gradert informasjon har brutt loven, og snakket med Danmarks Radio. Et annet eksempel er Aftenpostens publisering av hemmeligstemplede dokumenter om norsk våpeneksport. Dokumentene er beskyttet av sikkerhetsloven. Sakene har til felles at de har stor offentlig interesse.

Slike vurderinger må vi ofte gjøre i pressen. Lakmustesten er om informasjonen er viktig, riktig, og ikke kunne blitt skaffet på annet vis.

Er innholdet i denne saken så viktig for samfunnet at det er riktig å publisere selv om informasjonen er skaffet til veie på ulovlig vis? Ja, mener vi, informasjon om tilstanden i norske grisefjøs er så viktig. Både fordi de fleste nordmenn spiser produktene som skapes i grisehusene, og fordi dyrevelferd angår alle.» https://www.nrk.no/dokumentar/derfor-publiserer-nrk-aktivistbilder-fra-norske-grisefjos

Fra Vegetarbloggen:

«Jeg er i sjokk over å ha sett innslaget med Nettverk for dyrs frihetNRK i kveld. Helt i sjokk. Klarer ikke stoppe tårene. Jeg FATTER ikke at det er mulig for folk å behandle dyrene sine så forferdelig, og at det skjer så utrolig mange steder. Hjelpemeg, hva kan man gjøre liksom?

Dette er noe av det aktivistene har funnet:

Lovbrudd på samtlige inspiserte gårder

Dyr med avbitte haler, liggesår og skader

Purker sperret inne i bur så trange at de ikke kan snu seg

Dyr som lever i egen avføring

Nær sagt alle grisene levde på harde betonggulv, i strid med lovverket

Jeg føler meg enormt maktesløs ovenfor disse stakkars dyrene, men jeg må prøve å bidra på et eller annet vis.

For det første vil jeg oppfordre alle til å skrive under på en underskriftskampanje som stiller en rekke krav til myndighetene: www.betonggrisene.no

For det andre vil jeg oppfordre alle til å ikke spise gris. I alle fall redusere forbruket.» (Fra Vegetarbloggens facebook side)

Signer oppropet på betonggrisene.no.

Se andre underskriftkampanjer, nasjonalt og lokalt på

https://www.underskrift.no/

https://minsak.no/

https://www.dyrebeskyttelsen.no/underskriftskampanjer/

https://www.opprop.net/

 

Direkte demokrati-spalten

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here