Direkte demokrati | Underskriftkampanjer april/mai `21

0
1582
Skjermbilde, nettsider for underskriftkampanjer.

1 UNDERSKRIFT.NO, 2 OPPROP.NET, 3 INNBYGGERFORSLAG, 4 LISTEFORSLAG TIL STORTINGSVALGET – VALGDIREKTORATET, 5 DYREBESKYTTELSEN NORGE – UNDERSKRIFTSKAMPANJER

Hvor mange underskrifter trenger du for å påvirke politikere og andre adressenter for endringsforslag? – Dette avhenger veldig av nedslagsfeltet til kampanjen din. Dersom du ønsker å endre noe i gaten der du bor, kan det holde å få med seg 10-20 stykker. Skal du derimot endre noe på landsbasis, krever dette flere underskrifter.

Kan hvem som helst starte en underskriftkampanje? – Ja! Tjenesten er helt gratis, og veldig enkel i bruk. Først registrerer du deg som bruker, og så kan enkelt lage dine egne underskriftskampanjer, står det å lese på Underskrift.no.

For innbyggerinitiativ-kampanjer er det klarere regler for hvor mange signaturer du trenger for at kommunen eller fylket må ta opp din sak (2 prosent av innbyggerne, se detaljer under Innbyggerforslag).

Her følger 12 utvalge saker og underskriftkampanjer. Se alle på de respektive nettsidene.

4 utvalgte kampanjer fra

https://www.underskrift.no/

1 https://www.underskrift.no/vis/8495/

Gi økt samtidig imøtegåelse og tilsvarsett til langvarig mediestigmatiserte grupper.

499 underskrifter hittil. Opprettet av Victor.

Adressert til Norsk presseforbund, PFU og medier

Oppropet gjelder overfor det en mener er mediastigmatiserte grupper. Når folk med en fellesnevner stadig blir omtalt negativt i mediene, så bør representanter fra gruppen ha en tilsvarsrett.

Utdrag fra det lengre oppropet :

«Norsk presseforbund skriver om dette: «Derimot vil navnløse grupper, som ”pensjonister”,”mosjonister”, ”syklister” osv, normalt ikke kunne påberope seg imøtegåelsesretten, selv om medier flest nok vil forelegge sterke angrep for deres interesseorganisasjoner for samtidig imøtegåelse.» (2).

At ikke slike grupper kan komme til orde hver eneste gang de blir omtalt negativt er selvfølgelig en forståelig hovedregel.

Denne kampanjen gjelder imidlertid for de tilfeller hvor grupper over lengre tid blir omtalt særdeles negativt, samt blir utsatt for udokumenterte påstander.

Hvorfor er det viktig at langvarig mediestigmatiserte grupper får en stemme?

Fordi slik langvarig medieomtale uten rett til samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett bidrar til sterk stigmatisering av allerede utsatte grupper, og påvirker direkte og indirekte hvordan de blir møtt og omtalt i samfunnet.

Et aktuelt eksempel på dette er hvordan ME-pasienter tidvis har blitt omtalt i media de siste årene, og denne situasjonen er også bakgrunnen for denne underskriftskampanjen.»

Videre følger eksempler om hvordan en mener stemmer blir stilnet i mediene som går mot legestandens foratåelse av ME, og hvordan en mener at legestanden og forskere får komme med udokumenterte påstander uten imøtegåelse.

Underskrift.no

2 Manglerudtunnelen NÅ – underskrift.no

Adressert til Stortingets transport- og kommunikasjon komité og Regjeringen

1680 underskrifter hittil. Opprettet av Manglerudtunnel NÅ!

Viser til støy og forurensning på denne E6 strekningen som går igjennom boligfelt på begge siden og vil ha veien under tunnel i transportplanene for 2022-2033.

Underskrift.no

3 https://www.underskrift.no/vis/8265/

JA til kantine på Musikkonservatoriet i Tromsø

91 underskrifter hittil. Opprettet av Andre Hyni Halvorsen.

Adressert til Norges Arktiske Studenskipnad.

Det vises til at konservatoriet ikke har butikker eller andre matsteder nær studiestedet og at kantinen har vært stengt siden høsten 2020, og at den nå må åpnes igjen. Studenter her trenger å være i lokalene for å arbeide, og kan ikke alltid ta med arbeidet hjem, p.g.a. øving.

Signeres av: Studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø

4 https://www.underskrift.no/vis/8440/

Nei til vaksinepass

9671 underskrifter hittil. Opprettet av Ida.

Adressert til Stortinget.

Vaksinepass vil føre til begrensninger i folks rettigheter og gjøre forskjell på folk. Ønsker at Stortinget forplikter seg til å ikke gå inn for det.

Innbyggerforslag

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innbyggerforslag/id272454/

Bruk siden https://minsak.no/ Her står det å lese:

«Kom med din sak!

Her inne kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre.

På menyen til venstre kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter eller Facebook. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.»

4 utvalgte

1 https://minsak.no/sak/2337

Akebakke for sentrum, Randaberg. Rogaland.

236 oppnådd.(nødvendig med 224 underskrifter). Opprettet av Frode Peder Årvik. Signering avsluttet.

Forslag om at det blir etablert en akebakke på kommunens område som ligger mellom Valahaug boligfelt og det nye boligfeltet som i dag bygges nedenfor. Etablering av området antas å være begrenset til noe tilføring av naturlige masser og fjerning av stubber og visne busker. Kostnaden ved å rydde antas å være lav for kommunen.

2 https://minsak.no/sak/2341

La skogen stå! Nei til sykkelløype i Haugerudparken. Oslo.

1 av 300 nødvendige underskrifter signert hittil. Opprettet av Gunnell Erika Sandanger.

Vil unngå felling av trær og masse/asfalt i skogen for planlagt sykkelløype.

» Dyr, fugler, insekter og et mangfold av vekster trenger hundremeterskogene våre. Forskning viser at fuglesang og utsikt til trær har positiv effekt på alt fra helse til forebygging av kriminalitet. Nærhet til natur gir økt trivsel, for barn, unge og voksne – og gjør boligområder mer attraktive. La skogen stå!»

3 https://minsak.no/sak/2343

Sikre lokal skole i nedre del av gamle Sogndalen. Kristiansand.

181 av 300 nødvendige underskifter oppnådd. Opprettet av Steffen Aarhus.

«Det har til tider vært harde debatter om skole struktur i gamle Songdalen kommune. Etter at kostnadene ble for store på Vollan så har det stoppet opp på ny med skoleplaner. Dette har gjentatt seg i svært mange år.»

Vil ha en ny lokal skole i nedre del av bygda. Vil ha nærskole.

4 https://minsak.no/sak/2325

Nytt helse og omsorgssenter på Gran, Innlandet.

565 underskrifter oppnådd (nødvendige 272). Opprettet av Jenny Jenserud.

Ber om endring/rehabilitiering av eksisterende bygg på Skjervum, til omsorgsboliger, med et mindre tilbygg som pleiehjemsdel. Det vises til andre planer i kommunen, med bare nybygg som gi større utgifter, «Det er alltid bedre for miljøet og billigere for kommunen å rehabilitere enn å bygge nytt. Dette forslaget er altså ment å sørge for at kommunestyret får et alternativ vi tror er vesentlig rimeligere.»

Dyrebeskyttelsen og opprop.net

3 utvalgte

https://www.dyrebeskyttelsen.no/underskriftskampanjer/

1 https://www.opprop.net/underskriftskampanje_mot_uetisk_avl_av_familiedy

Mot uetisk avl av familiedyr

Adressert til Landbruks- og matedpartementet. Opprettet av Annette Bjørndalen Søreide, Dyrebeskyttelsen.

12 853 signaturer oppnådd.

Opprop mot å forby avl v dyr med dårlig helse.

«I dag avles mange familiedyr frem til å se søte ut, og til å likne på menneskebabyer. Vår streben etter «perfekte» dyr, går på direkte bekostning av deres helse og livskvalitet. Dette fører til at det i dag finnes blant annet hunder, katter og kaniner som sliter med ulike helseproblemer og som ikke kan utføre normale oppgaver – som å vaske seg selv, føde normalt og løpe. Dyrebeskyttelsen Norge mener at vi er langt på overtid med å ta dette på alvor.

I løpet av sommeren 2018, har Dyrebeskyttelsen Norge gjennom kampanjen «Ærlig talt» satt fokus på den uvettige avlen som skjer med våre familiedyr.

Paragraf 25 i dyrevelferdsloven stadfester at «avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse». Med høy grad av innavl, medfødte smerter og kroniske lidelser, får ikke dyrene god velferd.»

2 https://www.opprop.net/innfor_lovpalagt_id-merking_av_katt

Innfør lovpålagt ID-merking av katt.

23 783 signeringer hittil. Adressert til politikere, Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Opprettet av en rekke mindre dyrevelferdsorganisasjoner, og Dyrebeskyttelsen Norge. Om de titusenvis av katter som er hjemløse. Gir bedre kontroll med kattebestanden og beskyttelse av fugler i naturen, og kan føre til at `rømte` katter blir gjenforent med sine eiere.

3 https://www.opprop.net/forkast_ny_barnevernlov

Forkast ny barnevernlov. Opprettet av organisasjonen for barnevernsforeldre.

Adressert til Stortinget.

Antall signaturer hittil 1664.

Om regjeringens forslag til ny barnelov. En peker på og protesterer mot utvidede fullmakter til barnevernet, mot inngripende vedtak overfor familier, uten rettslig overprøving, mot begrenset innsynsrett i saksdokumenter i undersøkelsesperioden m.fl.

«Vi ønsker at det opprettes en havarikommisjon der alle parter er representert for å granske alle saker der barnet må ut av egen familie.»

Listeforslag til Stortingsvalget 2021, Oslo, de minste partiene

Fristen for innlevering var 31.mars. T.o.m datoen 26 mai kan partiene samle inn flere underskrifter, så enda er det ikke sikkert at alle partier får nok stemmer til å stille i valget i september.

Oversikt over alle partier som har levert listeforslag, Oslo. https://www.oslo.kommune.no/politikk/valg/listeforslag/

https://www.valg.no/stortingsvalget-2021/lister-og-partier/

Opprinnelig liste over småpartier som måtte samle underskrifter for å delta i årets valg i OSLO. De som har en hake ved seg er de partier som faktisk leverte listen innen fristen og som nå har mulighet å delta i valget. Under tillegg står andre småpartier som allerede var `inne`, med nok velgere fra forrige valg / har underskrifter nok til å delta (småpartier nevnt, bare), men som også måtte sende inn til Oslo sine listeforslag innen fristen. Se hele listen i linken over, Oslo kommune.

Nye Borgerlige ?

Grunnlovens FolkeStyre

Norsk Allianseparti

Generasjonspartiet ?

Feministisk initiativ ?

Norgespartiet

Demokratisk Folkeparti

Partiet For Norge

Alliansen ?

Direkte FolkeStyre

Kystpartiet ?

Solidaritet

Norges Kommunistiske Parti ?

Tillegg: Demokratene ?, Piratpartiet ?, Liberalistene ?, Partiet sentrum ?, Helsepartiet ?, Industri- og næringspartiet ?, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ?

Spalte Direkte demokrati. Kampanjene oppdateres for innlegget, april/mai. 

Tidligere innlegg i denne spalten: https://debatt1.no/direkte-demokrati-underskriftskampanjer-fra-5-kilder/

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here