Misbruket av fisk i norske oppdrettsanlegg og artsjåvinismen

0
1958

I Norge har vi en dyrevelferdslov som ikke blir fulgt opp i praksis. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Om behandling av dyr står det å lese i paragraf 3: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

I et innlegg i Dagbladet, https://www.dagbladet.no/oppdrettsnaeringen-er-en-tikkende-bombe/, opplyser MDG-talsperson Arild Hermstad om at det døde hele 53 millioner laks i norske merder i fjor. Tilsvarende dødelighet i norsk landbruk hadde ført til ramaskrik, skriver han.

Men for dem som driver med oppdrett så virker dette å bety lite. En har kunnet ta sjanser og har kunnet ofre liv fordi en ikke har trengt å respektere fiskens egenverdi. Dessuten, får du noen til å produsere gratis for deg og du kan tvinge dem til nær sagt hva som helst uten å tenke på at de har noen rettigheter, så gjør det ikke noe om mange dør underveis. Fisk er det også så mange av at bransjen tåler et stort antall dødsfall som følge av produksjonsmetodene. Slik var det med menneskeslaveri før og. Mange døde eller ble drept underveis eller under arbeidet og kunne ikke bli solgt videre, men enda så var slavehandelen like lukrativ. Se til Saudi-Arabia i dag hvor de misbruker arbeidere i stor skala og som gir stor rikdom til dem selv. Denne rikdommen de får tvinger vestlige land til å samhandle med dem, enda deres arbeidskraft er basert på påføring av slaveliknende forhold for mennesker som kommer fra andre land. Norge og vesten derimot, har valgt ut dyr som sine slaver og denne tankegangen ser ut til å ha tatt helt av når en ser på hvordan særlig fiskeoppdrett har utbredt seg. Men det foregår storstilt misbruk av også andre arter i matindustrien, men som Hermstad sier, vi ville ikke i Norge akseptert en slik massedød for andre arter, som vi gjør for fisk.

Skade på fisk i oppdrett

Selv om Mattilsynet nå og da kommer med pålegg til oppdrettsbransjen p.g.a problemer de har med lus eller annet, så viser metodene de bruker at fisken utsettes for plage og belastninger som burde bli oppfattet å være i strid med dyrevelferdsloven. I tillegg, som Hermstad tar opp i sin artikkel, er det mange miljø-ødeleggelser som utslipp av fosfor rett i sjøen, lusemiddelavfall m.m. som oppdrettere står for. Har vi ikke også lover mot konkret miljøkriminalitet? Eller skal en se bort fra visse ødeleggelser fordi det tjener et annet formål? Og hva er formålet for Norge? Ja, vi må ha mat, men fordi det er levende liv det er snakk om så er det ikke riktig å utnytte arter så sterkt at det går over i misbruk slik at vi skal få store økonomiske overskudd på det dyra skal gi oss. Det er uetisk og ikke i tråd med dyrevelferdsloven slik jeg ser det.

Det er viktig at unge engasjerer seg for klimaet og jeg synes det er flott at den unge Greta Thunberg fra Sverige sammen med Natur og Ungdom får Fritt Ord pris samt 500 000 kr. Jeg er enig med disse i at de bør opprettholde sitt søksmål mot den norske stat ift Grunnlovens miljøparagraf, saken som har gått videre til Borgarting langmannsrett. https://www.nrk.no/norge/greta-thunberg-vil-bruke-prispenger-til-soksmal-mot-norge. Når staten vil utnytte stadig flere smeltede områder i Arktis for oljeprosjekter og mye annet som skaper mer varme og forstyrrelser av dyreliv og natur (som turisme) så er det på tide å sette foten ned. Om noe, burde vi fokusere på å få det kaldere i nord – ikke øke belastning og hete på allerede sårbar natur og friområder som vi har behov for å ha på jordkloden. Men jeg spør: Burde ikke også staten, eller ihvertfall deler av oppdrettsbransjen anmeldes for brudd på dyrevelferdsloven? 

Jeg har et stort ønske og håp om at unge også vil engasjere seg mot fiskeoppdrett. Det er den neste store næringsindustrien som jeg er redd vil ødelegge for alt naturlig liv i havet fordi alt de finner i `sitt havbruk` kan tas ut og brukes av et menneske. En fisk blir til en pille, som bildet til dette innlegget viser. Egenverdien på fisken blir fort borte, eller er den allerede vekk i våre sinn? Å konsentrere seg om å sette `biomasse` i konsentrasjonsleire – om det er i vann eller på land – vil ikke gi rett fokus for en miljø -og klimavennlig framtid.

En rasistisk tankegang fører lett til misbruk og det var nettopp et oppgjør med rasismen som førte til en slutt på at vi hadde lover som tillot slaveri fordi alle mennesker nå fikk lik verdi. Men har ikke vår tankegang overfor dyr ført til de samme konsekvensene som vi så med menneskeslaver? Vi har satt en lav verdi på dyr – og særlig på fisk, som befinner seg nederst i dyrehierarkiet for oss mennesker. Denne rasismen, eller mer presist artsjåvinismen, har fått ekstreme utfall. De er få som følger nok med på dem som blir ansett å ha en lav verdi, og Mattilsynet er allerede underkuet av fiskeoppdrettsbransjen fordi de føler de`må` støtte opp om matproduksjon og et negativt syn på dyr. Dyrevern bør ikke høre under Mattilsynet. Det forsterker inntrykket av at Mattilsynet vil støtte opp om nær sagt hva som helst av misbruk så lenge det handler om matproduksjon. Forvaltere av dyrevelferdsloven som skal følge opp dyreproduksjon i Norge bør være uavhengig av Mattilsynet. For et levende dyr er tross alt ikke mat enda og skal behandles i tråd med dyrevelferdsloven.

Regjeringen planlegger å femdoble fiskeoppdrett i Norge. Inntjeningen herfra skal erstatte oljeinntektene. Så tenk hvilket omfang det vil få.

Slik en gledet seg over oljeinntekter før, slik gleder en seg over alle pengene en kan tjene på inntekter på fisk framover. Men hva vil vi si om 20 år? Vil vi si at det gikk for langt? Vil vi si at vi ikke respekterte dyreliv nok, slik vi tidligere ikke respekterte natur og vårt klima godt nok? Hva hvis det da er for sent? Hva hvis det naturlige livet i havet ikke vil mer? Hva gjør vi da? Skal vi bli til Gud? Vi river ned alt for så å bygge opp noe senere? Med roboter, ny teknologi, nyskaping av arter i laboratoriet for så å `sette` ut i naturen o.l? Det kan se slik ut.

Og ja, fiskeoppdrett er ekte konsentrasjonsleirer p.g.a. tetthet i merdene og fordi det kommer lus. Avlusningsmetodene er lidelsesfulle for fisken. Løsningen på lus for oppdrettere er ikke å forsøke å fjerne det, men isteden stoppe opp til og avslutte slikt oppdrett til man finner en oppdrettsmåte der slike problemer ikke oppstår. Er det ikke mulig å få til, så skal en ikke gjøre det. En skal ikke tvinge det igjennom. Dyr har egenverdi og skal skånes for unødvendige påkjenninger og belastninger.

 

Mer om emnet les om fisk i oppdrett i tidl publisert artikkel i NOAH: http://www.dyrsrettigheter.no/havet/fiskeindustri/kritikk-mot-fiskeoppdrett/ og denne om Mattilsynet: https://debatt1.no/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

 

Profilert Politikk og samfunn. Først publisert på D1 april `19

Facebook kommentarer
Forrige artikkel”Pakke»- terapi i psykisk helse
Neste artikkel100 Skrivetips for amatører #22
Elisabeth Hoen, redaktør
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here