Demokratisering av ytringsfriheten!

11
3387

For nye lesere. Det er en gledelig utvikling når norsk avisverden blir utfordret av stadig flere kanaler for meningsytring på nettet! Jeg er en av dem som er sterkt kritisk til avisenes snevre meningsformidling, og opplever det som et problem at størsteparten av norske journalister tilhører sentrum eller venstresiden, og formidler en tolkning av virkeligheten som ikke deles av store deler av den norske befolkning. I tillegg bedriver avisene i større og større grad en trivialiseringsjournalistikk, der hovedoppslagene handler om totalt uinteressante opplysninger vedrørende deltagere i reality-programmer og rosabloggere.

Det synes opplagt for undertegnede at norske journalister har en spesiell agenda, som i meget stor grad preger deres kommentarer til viktige samfunnsspørsmål. Det kommer ikke kun frem i kommentarartiklene, men preger også utvalget av nyhetssaker, og særlig er dette åpenbart i alt som vedrører innvandrings- og flyktningpolitikk. Reportasjene er gjerne svært personfokusert og formidler tragiske historier om enkeltmennesker, mens undersøkelser viser at det folk flest ønsker, er heller et fyldigere bakgrunnsmateriale som kan gi dem saklig informasjon både om årsakene flyktningestrømmen, hvem det er som egentlig flykter og om hvilke konsekvenser den store strømmen vil ha rent praktisk for vårt land.

Det som også skremmer undertegnede, er at avisene åpenbart jager i flokk. Jeg mistenker at journalister flest for det meste omgås andre journalister og søker anerkjennelse blant sine kolleger mye mer enn de våger å gå på tvers av det etablerte virkelighetsbildet i journalistverdenen. Og svært betenkelig er det når journalistene mener de er bedre skikket til å forholde seg til enkelthendelser enn det leserne er. Når journalisten fortier hendelser som kan gi et dårlig bilde av grupper de ønsker å beskytte, er det fare på ferde. Men det har skjedd og skjer dessverre i svært stor grad. Flere saker gjennom det siste året har avslørt at journalister heller underslår negative hendelser enn å omtale dem, i frykt for at de skal skape rasisme blant den «uopplyste almuen». Og følgen er at den jevne avisleser, etter å ha opplevd gang på gang at “uønskede” opplysninger ikke formidles til leseren, ikke lengre stoler på journalistene. Ikke uten grunn er journalister på topp over de yrkesgruppene folk flest har liten tillit til. Sammen med politikere, for øvrig. Det burde ikke overraske noen!

Mediene trenger kort sagt korrigering fra kilder som har et langt større spekter av meninger og oppfatninger av virkeligheten enn det snevre journaliststandpunktet. Ytringsfriheten trenger arenaer der dyktige skribenter som ikke slipper til i papiravisene kan ut-fordre etablissementet og formilde informasjon og synspunkter som ikke slipper til i den politisk korrekte avisverdenen! Vi trenger motstemmer og debattanter som ikke følger mainstream, men som våger å tenke tanker som ikke slipper gjennom i andre kanaler enn på nettet. Vi trenger friske meningsytringer, originale tanker, og meningsbrytninger til glede for dem som synes det er et gode i seg selv at vi har et rikt mangfold av meninger og måter å forstå virkeligheten på.

Jeg hilser Debatt1 velkommen i så måte, og håper dette debattforumet kan bli et forum der de originale tankene og friske meningene kan formidles til glede for alle som setter pris på meningsmangfold. Det er mangfold vår medieverden trenger, og fora som slipper til dem som tenker nytt og ikke bare vandrer i de opptråkkede stiene!

God debatt til alle som vil delta!

Sverre Avnskog

 

RED: republisert for nye lesere. Publisert på d1 sept `16.

Facebook kommentarer

11 KOMMENTARER

 1. Sverre Avnskog skriver: «Flere saker gjennom det siste året har avslørt at journalister heller underslår negative hendelser enn å omtale dem, i frykt for at de skal skape rasisme blant den uopplyste almuen. … Ytringsfriheten trenger arenaer der dyktige skribenter som ikke slipper til i papiravisene kan utfordre etablissementet og formidle informasjon og synspunkter som ikke slipper til i den politisk korrekte avisverdenen!».

  Jeg er fullstendig enig med Sverre Avnskog.

  Journalistene kan i enkelte tilfeller komme opp i dilemma: kravet om å formidle sannheten og avhengigheten av sitt eget levebrød. Hvilken journalist vil bruker uker og måneder på undersøkende og granskende journalistikk om svakheter med integreringen av innvandrerne i samfunnet, når han risikerer at redaktørene ikke vil trykke artikkelen han har skrevet. Da henger jobben hans i en tynn tråd.
  Nei journalister, skriv heller om hvor velykket integreringen går, for solskinnshistorier vil vi alle høre. Da er det heller ingen problemer å løse og de sparte pengene til integreringstiltak kan brukes på andre og viktigere ting. Slik kan man feie problemene under teppet et par tiår til inntil hele systemet mer eller mindre bryter sammen, noe vi ser tendenser til i Malmø og Stockholm.

  Heldigvis finnes det hederlige unntak som Anders Magnus i NRK, som i fjor høst stilte kritiske spørsmål til Trine Skei Grandes påstand om at innvandrere fra Afrika og Asia var stort sett integrert i arbeidslivet etter 7 års botid i Norge, jf https://tv.nrk.no/serie/valg-2015-tv/NNFA80001215/08-09-2015#t=32m03s
  Grande svarte Anders Magnus: «innen 7 år er de fleste aktive … da er det omtrent likt som det er i den norske befolkningen». Jeg viser til graf 5 i mitt innlegg 3.9.16, jf https://debatt1.no/hvordan-lose-integreringsproblem-politikerne-pastar-ikke-eksisterer/. For de to eldste aldersgruppene, av innvandrere fra den tredje verden, 55-74 år, er sysselsettingsprosenten nærmere det halve av yrkesaktiviteten til nordmenn med etnisk norsk opprinnelse. De fleste av disse innvandrerne har bodd i Norge i minst 7 år. Hvordan skal man kunne stole på en politiker som hevder at deres sysselsetting er «omtrent likt» med etniske nordmenns?

  Anders Magnus har også laget reportasjer fra no-go soner i innvandrertette bydeler i Sverige der han har vist hvor farlig det er blitt for politiet, journalister og andre å bevege seg uten skuddsikre vester.

 2. Hvorfor startes det opp en ny debattside, da vi allerede har debattsider som feks Verdidebatt – med det jeg som ekstrem opplever som god takhøyde?

  Mvh Sindre

  • Hei Sindre.
   Takk for ditt spørsmål!
   Jeg ser på debatt1 som et supplement og et forum med mer fokus på politikk enn f.eks. verdidebatt. Jeg har også med litt andre type kategorier som en ikke finner i andre forums.
   Med unntak av verdidebatt og nye meninger så finnes det (nesten) ikke samfunnspolitiske steder på norsk nett i dag hvor befolkningen fritt kan poste egne innlegg på siden. Det kan en her.
   Jeg håper du vil bruke forumet.

 3. Enkelte dyktige skribenter i Verdidebatt får aldri løftet opp sine innlegg sammen med ingressen, hvor de får en prioritert synlighet i over én uke på nettstedets forsiden. De mer samfunnskritiske og politisk ukorrekte, må nøye seg med at kun overskriften blir synlig i ca 24 timer før innlegget går ned i skuffen og arkivet. Det kan gi følelse av usaklig forskjellsbehandling. Riktignok finner enkelte seg i å bli kalt rasister og nazister bare fordi de kommer med saklig kritikk av innvandrere, mens andre, skal ikke nevne navn her, orker ikke mer og trekker seg tilbake.

  Dette forumet sidestiller alle som ytrer seg innenfor loven. Man kan komme med saklig kritikk av innvandrings- og asylpolitikken, av CO2-politikken, Norges rolle i humanitære militære aksjoner i ikke-demokratiske land, kjønnsrolleperspektivet, osv. Et gjennomarbeidet, objektivt og godt skrevet innlegg bør løftes opp på forumets forside uavhengig av om det støtter opp om den rådende politikken. Slik er det nok dessverre ikke i Verdidebatt, men så har da også de en annen profil med vekt på verdier og religion.

  NRK Ytring er et godt alternativ, men for andre skribenter enn politikere, forskere, generalsekretærer og andre profilerte personer er det et nåløye å få publisert innlegg i det mediet.

  Debatt1 utgjør derfor et alternativ til de forumene som allerede eksisterer. Her vil alle få sitt innlegg med inngressen/startteksten på trykk på nettstedets forside.

  • Hei Frode.

   Takk for dine kommentarer.
   Når det gjelder det du sier : «Enkelte dyktige skribenter i Verdidebatt får aldri løftet opp sine innlegg sammen med ingressen, hvor de får en prioritert synlighet i over én uke på nettstedets forsiden», så har dette vært en viktig faktor for meg i oppsettet av nettsiden. Det å kunne lese begynnelsen og tonen på en artikkel eller et innlegg på forsiden har vært viktig for meg. Jeg er så glad for at Coinno har fått til dette på en utmerket måte.

  • «Debatt1 utgjør derfor et alternativ til de forumene som allerede eksisterer. Her vil alle få sitt innlegg med inngressen/startteksten på trykk på nettstedets forside.»

   Ja. Slik det skal fungere så vil alle forfattere – som det heter i d1 systemet – kunne publisere rett til forsiden og innlegget havner innunder `siste artikler`. Med ingress her også. Gode innlegg vil bli profilert (plass til 10).

 4. SLETTING AV TRÅDER OG FØLT FORFORDELING KAN BETY UTMELDING

  Hans Olav Brendeberg fikk slettet sitt innlegg og kommenterte på Verdidebatt den 3. november 2015:
  «I tråden gjorde eg eksplisitt merksam på at generaliseringane ikkje galdt jødar i dag (fleirtalet av jødar i verda følgjer ikkje halacha). … problemet – som er ein grunnleggjande mistillit til eit regime som gjer at dagspressa er stengt for kritiske innsikter om jødisk religion. Medan det mest overflatiske og villeiande møl blir trykt villig vekk. Det beste for alle partar trur eg difor at eg forlet VD med umiddelbar verknad.» jf http://www.verdidebatt.no/debatt/post11607910.zrm. Den kunnskapsrike debattanten har siden vært inaktiv på Verdidebatt.

  Også Robin Haug fikk slettet sitt innlegg. Et innlegg jeg ikke så noe lovsstridig eller galt i og publiserte det i mitt innlegg: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11614970/ den 4.12.15 kommentar #1. Den kunnskapsrike og dypttenkende filosofen har vært inaktiv på Verdidebatt i et halvt år nå.

  I tråden Noen avklaringer (Ghozlan 1.3.16) http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11631678/ Kom Morten Horn i #172 med denne stemplingen av en rekke debattanter inklusive Sindre Rudshaug, som i #42 la fram Hadith som dokumenterte at Aisha var 9 år gammel da hun giftet seg med Muhammed: «Det er de islamofobe i denne tråden som har insistert og terpet på at Muhammed giftet seg med en 6-9 år gammel jente».

  Det er litt merkelig at Rudshaug, som jeg oppfatter som en person som er nokså følsom for hvordan andre vurderer betydningen/viktigheten av hans meninger, ikke reagerer på å bli stemplet som islamofob. Jeg ser ham som en saksorientert person med sterke uttrykksformer.

  Gunnar Søyland kommenterte Lars Gules innlegg «Islamofobi er å sykeliggjøre islamkritikk? http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11632967/ 9.3.16 i # 32: «Kanskje fordi det brukes for alt det er verdt til å forsvare slike som følger profetens lysende eksempel [ekteskapet med 9 årig gamle Aisha], og praktiserer det samme i dag?» Gule kommenterte: «huff så vondt for islamofobe å lære». Gunnar Søyland svarte: «Ydmykelse og latterliggjøring er en heller gammeldags pedagogisk metode, herr Gule.»

  Jeg svarte i #220 at Gules sammenligning med Latin-Amerika var uholdbar, og la samtidig med en lenke til Nepal https://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage som viste at barneekteskap før fylte 15 år mellom muslimer forekommer i 80 % av tilfellene, mens for alle religioner samlet er prosentandelen 70/55. Dette styrker hypotesen om at det kan være en årsakssammenheng mellom Muhammeds barneekteskap og dagens praktisering av barneekteskap blant muslimer i Nepal.

  Redaktør i Vårt Land Åshild Mathisen kommenterte Per Steinar Rundes kommentar 1 til innlegget http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11642115/#post_11643672 den 9.5.16: «Ellers tillegger du meg en rekke meninger og motiver som du ikke har noen fakta eller bakgrunn på. Konspirasjonsteoriene om norsk presse råder, og jeg får mitt stempel. Dette skuffer meg faktisk fra deg, som jeg ellers opplever som seriøs debattant».

  Her får Runde nærmest passet sitt påskrevet som en useriøs konspirasjonsteoretiker. Jeg kommenterte i #18 at hennes påstander var uholdbare. Den mangeårige kunnskapsrike aktive debattanten har nå i all hovedsak trukket seg tilbake fra Verdidebatt.

  Sverre Avnskog skrev i «hatretoriker i den godes tjeneste» http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11633008/ 9.3.16 #23: «Dette [«stigmatiserende begreper og nedsettende retorikk») er én viktig grunn til at jeg mener det er uhensiktsmessig av VL å åpne for islamdebatter på VD: Erfaringen er entydig på at det er ekstremt krevende å få til gode nettdebatter over dette temaet».

  «Fra Sverre Avnskog: Her har du dessverre kommet i skade for å sitere, ikke fra meg, men fra den personene som fremstår som min kanskje klareste meningsmotstander på VD, Morten Andreas Horn. Sitatet er ikke fra kommentar #23, men #22 som er skrevet av Horn. Jeg er en av dem som både ofte og svært direkte har kritisert den debattformen som enkelte benytter seg av på VD, nemlig å stemple sine meningsmotstandere som islamofobe, rasister og ikke minst, at de mangler empati. Jeg har selv blitt fått disse stemplene på meg et flertall ganger og er en av dem som har protestert kraftig mot denne debattformen. Det er det det nevnte innlegget handler om. Jeg er IKKE mot debatter om islam, tvert imot! Jeg er for å rose muslimer når det er grunn til det, men kritisere dem når det er berettiget. Jeg har et meget nyansert syn på islam og muslimer, og tilhører dem som mener at det som er avgjørende, er HVORDAN en muslim praktiserer sin religion. Og som jeg pleier å si: De gode søker gjerne etter det gode i sin religion, mens de onde søker etter det onde i sin religion.»

  Jeg er uenig med Avnskog i at Verdidebatt burde stenge adgangen til å holde islamdebatter fordi han med dette i realiteten aksepterer at en debattant skal få lov til å ødelegge en seriøs debatt med bruk av uthengninger og skjellsord. Dersom en debattant har gått tom for argumenter, har han ikke lenger noe mer å tilføre debatten. Hvilken nedsettende karakteristikker han måtte ha av motdebattanter er uten interesse. Redaksjonen i Verdidebatt burde ha sett til at svært negativt ladede karakteristikker som islamofob, rasist og nazist ble slettet, men det gjør de ikke.

  Kraftige personangrep og ærekrenkende uttalelser tillates ikke i Debatt1, jf retningslinjene. Dette vil gjøre det lettere å holde en saklig tone.

  Til slutt må jeg bemerke min egen kommentar om at noen kan føle seg usaklig forskjellsbehandlet i Verdidebatt. Det betyr ikke at det faktisk foreligger noen form for diskriminering, bare at Verdidebatt prioriterer innlegg som søker å fremme en human og etisk korrekt politikk der vertskapet, det norske folk, tilrettelegger forholdene best mulig for å ta godt imot ikke-vestlige innvandrere og å arbeide for et harmonisk flerkulturelt samfunn. Debatt1 gjør også det samme, men åpner likevel opp for å sette et kritisk søkelys på om man uten videre skal ta imot alle som hevder de er flyktninger og å fokusere mer på hvordan velferdsflyktningene kan hjelpes i sine opprinnelsesland og i nærområdene. I tillegg blir ikke religions- og livssynsprofilen så fremtredende som i Verdidebatt. Alle temaer blir likt prioritert, og alle kan føle seg velkommen til å skrive hva de måtte ha på hjertet.

  • Hei Frode,
   Jeg beklager at din kommentar ble forsinket (for 2 gang). Som du vet er forumet splitter nytt (igjen: tusen takk for at du har testet forumet siste måneden :)), og jeg har enda ikke fått sett eksakt hva som stoppet dine kommentarer i baksystemet. Mon tro det er mange linker. Jeg skal sjekke det opp.
   » I tillegg blir ikke religions- og livssynsprofilen så fremtredende som i Verdidebatt. Alle temaer blir likt prioritert» En liten presisering 🙂 Som jeg skriver i velkomstinnlegget så vil dyrevelferd, miljø og seniorpolitikk jevnlig profileres, men ellers er alle emner velkomne men med hovedvekt på politikk. Ps: jeg skal konsentrere meg når jeg skriver fordi jeg ikke kan revidere, noe som er en god ting, men uvant fra facebook og verdidebatt!
   Når det gjelder profil og vektlegging på verdidebatt så står de fritt til å velge. Jeg har lang erfaring fra verdidebatt, som jeg nevner i `På en søndag`. Alt i alt – sett i forhold til hvor mye jeg har skrevet der – så har det vært få episoder som har angått meg. Jeg kjenner til noen av eksemplene du kommer med, men synes ikke det er min rolle her å gå inn i en debatt. Håper det er ok.
   Jeg er, som nok de som kjenner meg vet, detaljorientert og rettskaffen og jeg vil gjøre mitt beste for å oppnå det du uttrykker av gode tanker om debatt1.

 5. UTSKJELLING SOM VIRKEMIDDEL FOR Å STOPPE EN DEBATT
  Jeg takker Sverre Avnskog for korreksjonen, som er publisert inne i min kommentar av 6. september avsnitt 10. Jeg brukte sitatet av Morten Andreas Horn en gang tidligere, men da rettet mot ham i http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11632967/?next=220#post_11633659. Men nå gikk det litt raskt i svingene, beklager Avnskog.
  At det er nettopp human-etikeren Horn som skriver at islamdebattene bør stanses, virker logisk. En måte å få slutt på seriøse debatter om tidens kanskje viktigste tema, innvandring, er å sjikanere motdebattantene med så massive krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende og ydmykende karakteristikker at de til slutt gir opp å formidle sitt syn og sin kunnskap til andre. Måten man overbeviser/vinner en debatt på, er gjennom argumenter, ikke ved å degradere motstanderen med ærekrenkende og stigmatiserende uttalelser.
  Jeg forstår godt at president Barack Obama i går ikke ville møte den filippinske presidenten Rodrigo Duterte, som kalte Obama for en «horunge». Hensikten til Duterte har nok vært å få Obama til å fremstå som «svakere» eller «mindre» for på den måten selv å framstå som sterk og rettferdig med hensyn til de voldelige og umenneskelige fremgangsmåtene han bruker i bekjempelsen mot narkotika. Strategien hans med utskjellingen av Obama var helt mislykket og han beklaget sterkt i går.

  Anti-rasistenes strategi om å kvele innvandringsdebatten, kan lykkes i den forstand at man utsetter å finne løsninger på integreringsproblemer som bare vil bli større og større i årene framover. Men dette kan unngås om man setter i verk tiltak. For å hjelpe innvandrerne, er man nødt til å ta tak i de grunnleggende årsakene til problemene. Men da må debattklima ligge til rette for en åpen og saklig diskusjon.

 6. SAMME SAK

  Først og fremt vil jeg hevde at ytringsfrihet er synonymt med demokrati.
  At det stadig blir flere medier øker også konkurransen mellom mediene, og har også ført til økt «tabloidifisering», da innføring av registrerte «klikk» i forbindelse med artikler viser redaksjonene hva folk «vil ha» – selv om det dreier seg om ren nysgjerrighet fra leserens side !
  Hvem vil annonsørene satse på ? Og bruk din forbrukermakt !

  Krav til saklighet.
  Det er vanskelig både å forsvare seg mot og også imøtekomme karakteriserer, og dette brukes som hersketenikk er typisk for sosiale medier, hvor man i en forstand er mer «anonym».
  Kanskje kan det være en ide og ikke respondere på denne formen for usakligheter !

  • Selvsagt er ytringsfrihet synonymt med demokrati. Men hvordan fungerer denne ytringsfriheten egentlig dersom kun et fåtall mennesker har daglig monopol på å få sine ytringer lest i medier som leses av et stort antall mennesker, og de samme menneskene inviteres gang på gan til å ytre seg på TV? Ja, de som ikke høres fordi de ikke slipper til, har også ytringsfrihet, men ved at de holdes borte fra de viktigste arenaene der ytringsfriheten praktiseres, kan man godt si at ytringsfriheten ikke fungerer demokratisk. Og når jeg hevder at de mange nye arenaene for folk til å få offentliggjort sine meninger innebærer en demokratisering av ytringsfriheten, så er det fordi flere og flere slipper til med sine ytringer i det offentlige rom, så de kan høres av andre. Ytringsfriheten har kanskje ikke så stor verdi, dersom det ikke finnes fora der vanlige mennesker kan ytre seg og bli hørt av andre?
   Mvh Sverre

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here