De inhumane «humanistene»

11
2749

Hvis flyktningevenner virkelig tror på ideene sine, bør de tørre å høre på de tydeligst fremførte diametralt motstående ideer og gjerne arrestere sine meningsmotstandere der de arresteres bør.

Så…

Hvis det fantes et norsk, politisk parti som åpenlyst tok til orde for å frata norske jenter rettssikkerheten, av en eller annen absurd grunn, slik at konsekvensen var at jenter endte opp med å være fritt vilt for alle menn, at de kunne brukes og misbrukes straffritt, så hadde ramaskrik ikke dekket reaksjonen.

I dag er det politisk korrekt og bejublet å ta til orde for å slippe inn et stort antall flyktninger, selv om vi med 100% sikkerhet vet at den direkte konsekvensen er at norske jenter voldtas. Man går i tog for å få inn flest mulig. Er dette dagens humanisme? Da regner jeg meg ikke lenger som en humanist, da er humanist blitt et skjellsord for meg.

Hvis noen tror jeg smører på, så får de lese Document.no som dokumenterer dette hver dag. Feks: https://www.document.no/2016/12/14/de-mange-mange-overgrepene-i-tyskland/
https://www.document.no/2016/12/17/tor-ga-alene/
https://www.document.no/2016/12/16/fjor-mistet-kontrollen-vare-grenser-na-mister-kontrollen-vare-gater/

Dette er jo åpenbart et dilemma for mange. Man ønsker å hjelpe flyktninger og man ønsker garantert å unngå at norske jenter voldtas. Men tar vi inn flyktninger, så er det 100% garantert at flere norske jenter voldtas. Ønskene er altså urealistiske fantasier. Da bør man tørre å si det rett ut: «Ja, jeg aksepterer at norske barn, unge jenter og kvinner voldtas og myrdes, fordi jeg mener at det er en akseptabel konsekvens av migrasjon.» Hvis man ikke tør å si dette helt tydelig, så er man direkte uærlig, fordi man vet at dette skjer, som dokumentert over. Hvis man ikke tror at slikt bare skjer i akkurat det landet som har tatt seg bryet med å dokumentere det=Tyskland.

Det er altså helt forferdelig å støtte fravær av rettssikkerhet for jenter – som ville ha ført til voldtekt, men det er altså helt fantastisk å støtte en handling som man regner som meget god(migrasjon), selv om man med 100% sikkerhet vet at den fører til voldtekt, at kjølvannet bare må aksepteres? Mener flyktningevenner at vi må slippe inn flyktninger som voldtar og dreper barn, unge jenter og kvinner? På hvilket grunnlag er denne handlingen tvingende nødvendig? Aksepterer de den dokumenterte virkeligheten fra Tyskland og Sverige?

Man må spørre seg: Sier en flyktningevennpappa til sin voldtatte datter: «Du måtte bare ta en for teamet, kjære deg, husk på det store bildet, at mange av flyktningene vi slipper inn er snille.»? Den humane pappaen som lever godt med at datteren har blitt voldtatt. Er det slike humane pappaer Norge vil ha? Kommer datteren din til å orke det stygge synet av deg resten av livet sitt og huske på hvem det var som ofret henne på migrasjonens alter? Eller beklager han og sier: «Jeg visste ikke, skjønte ikke, trodde ikke, leste ikke…»

Man må som vanlig helt til FrP for å finne en stor andel mennesker som blankt avviser at norske barn, jenter og kvinner må bære kostnaden for migrant- og flyktningevennene. Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er alle medløpere til disse handlingene – dagens humane. I de fleste vestlige land finnes det reellt humane humanister som ikke er villige til å la sine egne barn, jenter og kvinner bære kostnaden for den feilede multikulti-politikken, som forteller oss at multikulturalismen ikke fungerer og at det derfor ikke gir mening å tro at man skal kunne integrere flyktninger. Da gir det heller ingen mening å ta dem inn i landet. Flyktningevenner må per definisjon fortsatt tro på multikulti, noe annet gir ikke mening. Det er altså minimum to argumenter fra høyresiden mot å slippe inn flyktninger: Det eskalerer volden i landet og det splitter landet, fordi vi vil måtte leve parallellkulturelt med mange migranter, det siste er svært åpenbart i Sverige, Tyskland, Frankrike, m.fl.

Hva slags tall kan migrantvennene akseptere før de snur? Hvis 10% av de mannlige flyktningene voldtok, drepte eller skamslo, ville det vært utenfor eller innenfor? 5%, 15%, 20%? Hvor går grensa for når en nordmann som indirekte støtter voldtekt, drap og grov vold sier at nok er nok og at vi må slutte å ta inn potensielle overgripere? Jeg håper at noen politisk korrekte flyktningevenner tør tallfeste hvor mange norske barn, jenter og kvinner de er villige til å ofre. Det hadde vært nyttig informasjon. Hvor mange myrdete eller voldtatte barn, jenter og kvinner kan man akseptere og fortsatt kalle seg en humanist? Er det provoserende å lese om konsekvensene av egne ideer rundt migrasjon?

Å støtte skatteinnkreving er en holdning, på lik linje med å støtte at flyktninger skal få komme til landet. Biproduktet, konsekvensen er alle godene man håper å motta. Det man altså egentlig støtter når man støtter skatteinnkreving er de indirekte konsekvensene av beskatningen – nemlig godene, det er konsekvensen man er på jakt etter. Det blir umulig å skille støtten til hovedhandlingen fra støtten til konsekvensen. Slik som det er umulig å skille støtten til flyktninger og migranter fra konsekvensen voldtekt, MEN DEN ER DER LIKEVEL. Vi kjenner konsekvensen 100% i begge tilfeller, selv om den rundt migrasjon er uønsket, så vet man at det vil skje, man er villig til å ofre de mange barn, jenter og kvinner på flyktningenes alter. Humanistene altså. Men, hvem er de egentlige humanistene, hva vil det si å være humanist i dag, kan dere på venstresiden(=Les alt unntatt FrP) tørre å ta tak i dilemmaet?

Alternativet

Barn og kvinner er generelt ikke voldsutøvere, menn kan potensielt utøve mye og bestialsk vold. Man må holde mennene ute og slippe barn og kvinner og handicappede inn i landet. Ikke alle menn er voldelige, men menn som kommer fra land med en inhuman kultur som alle nordmenn vil være enige om ER inhuman vil ha en stor andel voldsmenn og mordere blant seg. Vi har blitt kjent med den arabiske sexleken Taharrush gamea fra store begivenheter i Europa de siste årene og mange av oss kjenner Muhammeds kvinnesyn fra koranen, Sira og Hadith. Hvis det trengs dokumentert ord for ord, så kjenner jeg alle tre bøkene godt og kan dokumentere den delen av Muhammeds kvinnesyn som overhodet ikke er forenlig med vestlig kultur. Vi får rapporter fra de få medier som tør å stå frem med fakta, som Document.no, og vet hva som følger med inntaket av flyktninger til samtlige vestlige land. Humanistene må da også vite dette? Eller leser de bare humane medier som ikke rapporterer virkeligheten, slik svenske medier etterhvert har blitt så beryktet for? Sverige opplever jo en epidemi av voldtekter begått av flyktninger, men det er kanskje bare humant alt sammen? Jeg skjønner ikke.

Den eneste rasjonelle flyktningepolitikken er å avvise alle flyktninger ved grensa, slik at 100% av dem slutter å møte opp. Det sparer oss dessuten for alle de druknede, alle pengene som går til menneskesmuglere og alle lidelsene på veien. Istedet drar vi til flyktningeleire og plukker enslige barn(uten skjegg), kvinner med barn, enslige kvinner og handicappede. Vi henter barna og kvinnene og lar de potensielle voldsmennene sitte igjen en liten stund, før…. …som jeg har foreslått tidligere kan vi bruke mye penger på å sette alle migrantmenn i arbeid med ulike store prosjekter i regionen, blant annet å dyrke opp Saharaørkenen. Ingen skal si at vi ikke har tatt vare på flyktningemennene også, man bare unngår å blande de potensielt farlige, med de generelt fredelige.

Sann humanisme tar vare på alle, på de ulike individers og gruppers betingelser. Vi kan være humane mot kriminelle, selv om vi setter dem i fengsel. Vi kan være humane mot mannlige flyktninger selv om vi hjelper dem andre steder enn i Norge og vesten. Det finnes uskyldige mennesker i fengsel og det finnes uskyldige mannlige flyktninger, men vi vet ikke hvem de er, så vi får ikke vært så effektive og rettferdige som vi skulle ha ønsket.

Et annet spørsmål jeg har til de «humane». Dere aksepterer å slippe 100 skyldige fri, fremfor å straffe en uskyldig. Hvorfor er dere villige til å la 100 uskyldige barn, jenter og kvinner bli voldtatt og/eller myrdet fremfor å stanse et potensielt stort antall overgripere fra å komme inn i landet? Hvorfor kan dere ikke forsøke å redde BÅDE de norske barna, jentene og kvinnene OG flyktningene? Kanskje har dere en ennå bedre løsning enn meg, en løsning som kan redde alle sammen? Slutt å snakke om migranter som om de er EN gruppe. Blant dem finner vi rovmordere og livredde barn, stort mer ulike individer eksisterer ikke.

De totale konsekvensene for landet er jo enormt mye større enn volden, voldtektene og drapene som kommer i første omgang, så jeg undervurderer voldsomt de totale kostnadene. Som medfører at lidelsen dere påfører Norge er langt, langt større enn det skisserte. Som burde medføre at vi tør å debattere dette åpent, med fakta om vold mot europeere på bordet. La oss unngå at sinte fedre til sine drepte eller voldtatte barn, som var motstandere av åpne grenser, en dag henter politikere, redaktører, journalister eller andre medievante ut av sine hjem og henger dem opp i nærmeste lyktestolpe som takk for sist. La oss diskutere dilemmaer, la oss legge faktainformasjon til grunn for våre beslutninger og være åpne med hva vi står for og hva vi er villige til å akseptere av ofre.

—————————————–

Deretter metadebatten.

Jeg forsøkte å publisere et innlegg om flyktningedilemmaet på Verdidebatt. Det opprinnelige innlegget ble slettet, et akseptabelt krav fra et nettsted med nokså klar profil FOR masseinnvandring og politisk korrekthet, så jeg redigerte det ned til benet(mitt ben:) rundt dilemmaet og det ble til innlegget over. Via mail var jeg i dialog med Alf Gjøsund, fungerende redaktør hos Verdidebatt. Innlegget ble på nytt refusert og begrunnelsen er det spennende i denne saken, utover innlegget selvsagt. Her er dialogen:

Sindre: «Jeg klarer ikke å se hvor jeg bryter med retningslinjene. Nå har jeg lest de flere ganger.”

Gjøsund: “Hei, her er noen eksempler på uttalelser i innlegget som er fremmedfiendtlige og vil ikke bli akseptert på Verdidebatt.no:

–         I dag er det politisk korrekt og bejublet å ta til orde for å slippe inn et stort antall flyktninger, selv om vi med 100% sikkerhet vet at den direkte konsekvensen er at norske jenter voldtas.

–         Men tar vi inn flyktninger, så er det 100% garantert at flere norske jenter voldtas.

–         Da bør man tørre å si det rett ut: «Ja, jeg aksepterer at norske barn, unge jenter og kvinner voldtas og myrdes, fordi jeg mener at det er en akseptabel konsekvens av migrasjon.» Hvis man ikke tør å si dette helt tydelig, så er man direkte uærlig, fordi man vet at dette skjer, som dokumentert over.

–         Det er altså helt forferdelig å støtte fravær av rettssikkerhet for jenter – som ville ha ført til voldtekt, men det er altså helt fantastisk å støtte en handling som man regner som meget god(migrasjon), selv om man med 100% sikkerhet vet at den fører til voldtekt, at kjølvannet bare må aksepteres? Mener flyktningevenner at vi må slippe inn flyktninger som voldtar og dreper barn, unge jenter og kvinner?

For det første knytter du alvorlige kriminelle handlinger til bestemte grupper, til tross for at flertallet i denne gruppen ikke er skyld i slike handlinger. Du følger opp denne påstanden med at avvikene – enkeltpersoners handlinger – skal ramme hele gruppen. Det er ikke bare på grensen til det ulovlige, det er langt utenfor god debattskikk, og i tillegg et svært dårlig argument.  Du kunne med samme logikk argumentert for at menn ikke bør slippes løs i det norske samfunnet, siden det beviselig fører til flere kriminelle handlinger, i særdeleshet flere volds- og voldtektssaker.

Kort sagt: Dette er en type innlegg som ikke er ønsket på Verdidebatt.no.”

Da gjenstår jobben med å slakte Gjøsunds tenkning og se hvor langt flyktningevenner er villige til å gå, hvor mange ofre de kan leve med:

«For det første knytter du alvorlige kriminelle handlinger til bestemte grupper, til tross for at flertallet i denne gruppen ikke er skyld i slike handlinger.»

Gjøsund innrømmer her eller må innrømme hvis vi tar for oss tyskernes egen dokumentasjon at det er individer fra akkurat denne gruppen som begår voldtekt og drap på barn, jenter og kvinner. Men han avviser at det er rasjonelt å knytte en kriminell handling til en gruppe mennesker dersom 51% av gruppen eller altså flertallet ikke begår slike kriminelle handlinger. Gjøsund forteller oss altså indirekte, slik jeg etterspør, at man som flyktningevenn ikke kan akseptere å diskutere konsekvensene av inntak av gruppen vi kaller flyktninger før over halvparten av flyktningene er voldtektsforbrytere og mordere. Merk: Vi kan ikke engang diskutere rundt gruppen før vi har påvist at annenhver flyktning er en overgriper. Frem til annenhver flyktning som kommer til landet sitter fengslet for voldtekt og mord skal vi slippe inn alt av flyktninger og ikke diskutere flyktningepolitikken. Det står tross alt ikke merket voldtektsforbryter eller morder i panna på slike.

Jeg vet ikke hvor mye større andel enn 50% av flyktningene som må begå overgrep før Gjøsund går fra å være villig til å diskutere flyktningepolitikk til å vurdere å stanse inntaket, men jeg antar at det må være ennå høyere. Uansett nekter gjøsund å se realiteten i øynene før 10 000 flyktninger har myrdet eller voldtatt 5 000 barn, jenter og kvinner i landet. Slik tolker jeg han. Jeg er åpen for innspill.

«Du følger opp denne påstanden med at avvikene – enkeltpersoners handlinger – skal ramme hele gruppen.

Dette er en grei oppsummering fra en politisk korrekt av hvordan jeg tenker. Lenge før vi har passert at 10 000 flyktninger voldtar og dreper 5 000 norske barn, jenter og kvinner(altså når Gjøsund er villig til å begynne å diskutere sammenhenger) kan jeg leve med at Norges grenser ansees som en grense mellom oss og dem og at vi stanser alle de flyktninger som potensielt kan begå ekstreme overgrep mot uskyldige nordmenn – altså alle mannlige flyktninger, unntatt handicappede fysisk eller psykisk ute av stand til å foreta overgrep. Jeg sier jo at barn, kvinner og handicappede skal få komme inn, altså ca 70% av flyktningene, men slike detaljer er uviktig når det fråder i Gjøsunds munnviker.

“Det er ikke bare på grensen til det ulovlige,…»

Er det på grensen til det lovlige å hevde at et ekstremt høyt antall overgrep fra utlendinger mot nordmenn burde stanses på en rettferdig måte, ved å holde potensielle overgripere ute av landet og slippe inn så mange som mulig utover det, altså ca 70%? Slike tankefeil florerer hos de politisk korrekte.

«…det er langt utenfor god debattskikk,…»

Er det langt utenfor god debattskikk å sette overgrep mot egen befolkning, MIN gruppe, opp mot den gruppa som begår overgrepene? Ja, det er det når man er politisk korrekt. Da skal man se vekk, slik de gjør i Sverige, man skal etterlyse sykkelen som overgriperen satt på eller traileren som drepte og skadet 80 stykker, man skal ikke gå ut med signalement på forbryterne, fo de er jo mørkhudet med krøllete hår.

«og i tillegg et svært dårlig argument.»

Endelig en tankefeil fra Gjøsund som tar kaka. Det er altså et dårlig argument, når man ikke vet hvem i gruppa det er som begår ekstreme overgrep, å diskutere hvordan man skal regulere inntaket fra denne gruppa, slik jeg gjør. Fordi overgriperne er ukjente, skal man ikke diskutere regulering av inntaket. Altså: Hele årsaken til at problemstillingen kommer opp er at vi ønsker å hjelpe og derfor kommer i skade for å ta inn overgripere som er med i gruppa. Det er absolutt umulig å skille ut alle slike overgripere før inntak annet enn med bred pensel(altså nekte alle menn). Og FORDI det er umulig å skille ut overgriperne er det angivelig et dårlig argument at vi må lete etter nye metoder for å begrense overgrep mot norske eller europeiske barn, jenter og kvinner(tankene og metodene vil kunne være de samme overalt). Problemstillingen er at vi ikke klarer å skille ut og det er angivelig et dårlig argument å lete etter andre metoder, som feks mitt forslag. Wow, for en tenkning han presterer. Ikke rart han fikk ledervervet.

«Du kunne med samme logikk argumentert for at menn ikke bør slippes løs i det norske samfunnet, siden det beviselig fører til flere kriminelle handlinger, i særdeleshet flere volds- og voldtektssaker.»

Åpenbart kunne man diskutert denne problemstillingen også, men det blir en mindre god parallell, ettersom disse mennene allerede befinner seg i landet og siden vi har alternative metoder for å ta dem. De øker heller ikke mords- og voldtektsfrekvensen, slik flyktninger gjør, ettersom flyktninger er åtte ganger overrepresentert på mords- og voldtektsstatistikken da jeg sist regnet på det for noen år siden. Men dette er altså en annen diskusjon, en typisk irrasjonell, feministisk diskusjon. Jeg sier ikke at mine ideer er de beste, jeg simpelthen ønsker at vi kan diskutere oss frem til hva som er de beste løsningene. Dette er, som jeg presiserer, et dilemma og jeg skriver med store bokstaver.

Jeg er ferdig på Verdidebatt, men jeg skal snakke med Gjøsund igjen jevnlig de neste tiårene og spørre ham hva han tenker etterhvert. Hvis da ikke en pappa til et myrdet barn eller pappaen til en voldtatt jente drar han ut på gata og henger han i nærmeste lyktestolpe, mens jeg passivt står og ser på. Å avvise å trygge våre barn, jenter og kvinner gjennom å diskutere inntaket av potensielle overgripere er å akseptere at overgrep blir begått. Når og hvordan straffer man det? Det er en annen diskusjon. Jeg vet ikke, men jeg hadde altså ikke grepet inn for å hjelpe Gjøsund eller andre uttalt politisk korrekte.

Mvh Sindre Rudshaug

Facebook kommentarer

11 KOMMENTARER

 1. Hei Sindre.

  Jeg har lest gjennom ditt innlegg og ser ingen grunn til ikke å la det passere her på Debatt1.
  Når det gjelder Gjøsunds innvendinger og din kommentar på det så lar jeg også det passere, selv om det framstår som privat korrespondanse, fordi dialogen kun handler om innlegget ditt.
  Når det gjelder (den potensielle stigmatiserende) påstanden om voldtekt/drap begått av `migranter` og unge menn fra visse områder/land så forstår jeg det slik at referansen du har oppgitt til dette finnes i din link `de mange, mange overgrepene` sitat: «Et nytt kart avdekker skalaen over migranters sex-overgrep i Tyskland. Det er enormt mange. Kartet viser tusenvis av steder hvor kvinner er blitt voldtatt eller utsatt for seksuelle overfall i 2016.

  I 2016 ble 26 barn voldtatt, 633 utsatt for overgrep og 286 angrepet i svømmebasseng av migranter rundt omkring i landet.

  Det ble også registrert 319 mord eller mordforsøk hvor gjerningspersonen var utlending/migrant. 14 av ofrene var barn. Legg så til 59 terrorhandlinger og 112 brannstiftelser og man forstår at tyskerne har fått nok.

  Noen vil selvfølgelig innvende at tyskerne også voldtar og dreper: Ja det er sant. Men dette er et argument som er blitt slitt. For hvorfor utsette befolkningen for en gruppe med enda høyere grad av kriminalitet?»

  Når det gjelder enkelte sikre / sterke formuleringer fra din side ang voldtekt/drap begått av en større gruppe unge menn så synes jeg det hadde vært fint og interessant å høre mer om statistikk og sammenligninger til befolkning forøvrig når det gjelder kriminalitetstatistikk. Hvis mulig, kom gjerne med det.

  Jeg synes det er fint du skriver om en løsning som du ønsker å se på flykningproblematikken i det du taler for å ta inn kvinner, barn m.m. Det viser meg at du tenker på mange sider ved situasjonen og jeg forstår derfor ikke ditt innlegg på samme måte som Gjøsund.

  Kjør debatt!

  Klarhet, relevans og saklighet 🙂

  Ps: Jeg har aktivert dine linker i innlegget. Til evt neste gang, se i menyen over din skriveside og du finner et ikon for `legg til link`. Linken må legges inn i denne boksen med pekeren på passende sted i innlegget.

 2. Takk for innspill og godkjenning, Elisabeth.

  «Jeg synes det er fint du skriver om en løsning som du ønsker å se på flykningproblematikken i det du taler for å ta inn kvinner, barn m.m. Det viser meg at du tenker på mange sider ved situasjonen og jeg forstår derfor ikke ditt innlegg på samme måte som Gjøsund.»

  Gjøsund mangler refleksjonsevnen som alle politiske korrekte. Hadde de hatt evnen til refleksjon, så hadde de kunnet reflektere seg vekk fra ideologien sin og over til virkeligheten.

  Vi kan ikke påregne at innvandringsvennlige, politisk korrekte norske myndigheter vil regne på statistikken for flyktninger som dreper, voldtar og begår grov vold mot nordmenn. Jeg synes det er rart at FrP har sittet 3 år i regjering uten å be SSB foreta slike regnskap. Greit å ha et regnskap å legge til grunn for beslutninger.

  Voldtektsrapporten
  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf
  Side 52
  I 2010 er andelen gjerningsmenn med norsk landbakgrunn 34,9% og andelen med herkomst fra det europeiske kontinentet utenom Norge er 13,8%. Til sammen hadde nær halvparten (48,7%) av gjerningsmennene europeisk etnisk bakgrunn. Andelen gjerningsmenn med kontinentbakgrunn fra Afrika var sunket til 19,7%, fra Midt-Østen 15,1%, Asia 14,1% og Amerika 2%.

  Oppsummering
  Afrika, Midt-Østen og Asia(islamske land): 49%
  Norge: 35%
  Europa forøvrig: 14%
  Amerika: 2%

  Personer med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten utgjør 12 prosent av byens befolkning, men 49 prosent av voldtektsmennene.

  «Studien tar for seg de 189 anmeldelsene for voldtekt og forsøk på voldtekt som ble registrert i Oslo politidistrikt i 2010.»

  Hvis disse 12% fra Afrika, Asia og Midt-Østen ikke skulle ha utmerket seg statistisk sett, så skulle de ha voldtatt 12% av 189 som utgjør 23 stykker totalt. Men de har altså voldtatt 49% av de 189 som utgjør 93 stykker totalt. De er altså overrepresentert 93/23 i gruppen.

  Nordmenn utgjør 70% av beboere i Oslo, men utgjør 35% av voldtektene. De burde voldtatt 70% av de 189: 132 stykker, men voldtar 35% av de 189: 66 stykker. Nordmenn er altså underrepresentert totalt sett sammenliknet med alle andre nasjonaliteter. De er underrepresentert ganske nøyaktig 1:2.
  Hvis vi sammenlikner de to undergruppene: «Afrikanere, asiater og menn fra Midt-Østen» OG «nordmenn», så finner vi at det er ganske nøyaktig åtte – 8 ganger så stor sannsynlighet for at voldtektsforbryteren er fra et islamsk land som at han er nordmann(4:1 overrepresentasjon mot 1:2 underrepresentasjon)

  Mørketall
  Det er en hypotese at ihvertfall mørketallene, som ingen kjenner, visstnok skal bevise at «hjemmevoldtektene» domineres av etnisk norske. Tallene sier noe annet.
  Relasjon mellom fornærmet og gjerningsmann, prosent.
  Norsk bakgrunn    Ikke-norsk landbakgrunn

  2001    2004    2007    2010    2001    2004    2007    2010
  Ukjente    58,8    56,1    59,4    53,8    12,0    39,2    34,0    29,6
  Bekjente/venner    21,0    25,5    29,4    28,0    36,0    33,3    41,5    33,3
  Partner/ekspartner    17,6    18,4    10,5    16,7    44,0    27,5    20,8    37,0
  Familie    2,5    0,0    0,7    1,5    8,0    0,0    3,7    0
  Totalt    100N=119    100N=98    100N=143    100N=132    100N=25    100N=51    100N=53    100N=54

  Formateringen stinker, så se tabell #2 her: http://www.minervanett.no/2011/05/26/ubehagelig-faktum/

  Flertallet av de anmeldte voldtektene viser altså at utenlandskfødte oftere blir voldtatt av noen de kjenner. «Hjemmevoldtektene» er den beste indikatoren på hva som skjuler seg bak mørketall. De registrerte «hjemmevoldtektene» forteller oss altså at statistisk sett vil det være flere bekjente/venner/partnere/ekspartnere/familie av utenlandsk opprinnelse som voldtar. Vi må anta at det samme gjelder for mørketallene, altså de ikke-anmeldte overgrepene. Virkeligheten er altså IKKE slik myten sier, at det er de etnisk norske som dominerer voldtekter generelt, «hjemmevoldtekter» og mørketallene.

  Oppsummering
  I registrerte overfallsvoldtekter er de utenlandske grovt overrepresentert: 8:1 sammenliknet med nordmenn.

  I registrerte hjemmevoldtekter er også de utenlandske overrepresentert.
  Jeg har derfor god dekning for å anta at mørketallene dermed også, statistisk sett, domineres av innvandrere eller deres etterkommere.

  Norge definerer utlendinger som født av to utenlandske foreldre. Andregenerasjon og tredjegenerasjons voldtektsforbrytere regnes derfor som norske og ville ha gjort tallene ennå mye verre hvis vi tar de ut av tallene for nordmenn og putter dem inn i tallene de virkelig hører hjemme i: Afrika, Asia og Midt-Østen.
  Det er enkelt å oppsummere hvorfor den absolutte majoriteten(75%+) av voldtektsforbrytere kommer fra islamske land: 1 Kvinnesyn på bakgrunn av islam generelt og syn på ikke-muslimske, ikke-ærbare kvinner som følge av Muhammeds doktriner: Undertrykker du fienden lenge nok og jævlig nok, så vil de før eller siden omvende seg for å slippe overgrepene. Muhammed fikk rett, for idag eier islam 57 stater.

  Voldtekt
  https://minarki2.wordpress.com/2009/04/15/norske-voldtektsofre-b%c3%b8r-%e2%80%9dta-en-for-laget%e2%80%9d/

  Voldtekt
  https://minarki2.wordpress.com/2006/07/21/voldtektsforbryteren-er-muslim/

  Vi har jo blitt kjent med den arabiske sexleken etterhvert. De praktiserer den i islamske land også:
  http://www.sandmonkey.org/2006/10/30/the-eid-sexual-harassment-incident/

  Islamsk mufti støtter voldtekt og får mye støtte
  https://minarki2.wordpress.com/2006/11/08/islamsk-mufti-i-australia-stotter-voldtekt-mot-ikke-muslimer/

  ————————————–

  Drap
  https://minarki2.wordpress.com/2006/05/21/innvandrere-som-dreper/

  Samfunnsøkonom Fredrik Carlsen ved NTNU melder fornøyd i Aftenposten fredag 19.05 at det er overdreven frykt for innvandrerkriminalitet i Norge. Årsaken er at utlendinger eller nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn ”bare” skal ha stått bak totalt 60 av de 226 drapene som ble begått fra 2000 til 2005.

  «Nordmenn med vestlig bakgrunn: 166/ca 4 370 000 = 3,79 drap per 100 000 innbyggere.
  Nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn: 60/ca 230 000 = 26,09 drap per 100 000 innbyggere.”

  26,09/3,79= 6,88 ganger større sannsynlighet for at en nordmann med ikke-vestlige enn en med vestlig bakgrunn skal drepe.»

 3. Hei igjen, Sindre.

  Takk for flere referanser, veldig bra.

  Ps: Jeg fikk ikke opp Minervalinken.
  Når det gjelder Minarki2 siden så får jeg ikke tak i hvem som driver/administrerer siden. Nice to know, bare. Er det et debattforum åpent for alle å skrive innlegg eller er det en avis?

 4. Jeg beklager at jeg glemte å benytte systemet du fortalte meg om for linker. Eller er det bare i innlegg, ikke i svar?

  «Ps: Jeg fikk ikke opp Minervalinken.»

  Ikke jeg heller, desverre.

  Men, takk til Google: minerva ubehagelige faktum:-)

  https://www.minervanett.no/ubehagelig-faktum/

  «Når det gjelder Minarki2 siden så får jeg ikke tak i hvem som driver/administrerer siden. Nice to know, bare. Er det et debattforum åpent for alle å skrive innlegg eller er det en avis?»

  Det er en av Sindres gamle blogger før han gikk ut med navn, den gang han fortsatt het Ontologen:-)

  Jeg skal alltid være etterrettelig eller trekke meg fra enhver påstand, slik jeg også krever av alle mine meningsfeller.

 5. Linken funker nå. Supert.

  Når linkene er grønne skal de fungere, så alle i din kommentar skal fungere. 🙂

  Kan være noe finurlig teknisk som skjer når en enten publiserer/oppdaterer/lagrer når en har flere linker hvor ikke alle blir med. Det har jeg opplevd på et par av mine innlegg på d1, så jeg har sjekket etterpå. Jeg må innrømme, med nytt forum, mye å sette seg inn i, så er ikke helt sikker på hva som skjedde. Alle linkene ser uansett ok ut nå, helt fint.

  Ok, så jeg forstår det slik at Minarki2 er din side og du forfatter innleggene, ja?
  Rart du nevner Ontologen, for jeg leste kun noen kommentarer under ett av innleggene og merket meg en kommentar, nettopp fra Ontologen 🙂

  Alt i orden, Sindre. Takk for svar.
  🙂

 6. Takk, Elisabeth. Skal forsøke å sette meg mer inn i det tekniske. Jeg ble brått ferdig på VD, så Debatt1 er mitt nye webhjem:-)

  Når lager dere system som de har på VD, der man raskt ser siste innlegg?

  Jeg var lei av å være islamkritiker en stund og stengte bloggen der jeg skrev under fullt navn fra 2009 til 2013, men jeg kikket gjennom den nå og fant utrolig mye bra:-), så jeg gjenåpnet den for publikum.
  https://minarki.wordpress.com/ , så får det bli som det blir.

 7. 🙂

  Nå er Debatt1 i et litt enklere format nå til å begynne med, men som du ser – og som er meningen er at siste innlegg havner på forsiden. Alle som skriver har den `siste artikler og innlegg` som kategori og man kan selv velge underkategori. Som du gjorde. 🙂

  Jeg husker når debatt1 ble åpnet og jeg googlet litt ang det med redaktøransvar. Så forstod jeg det slik at det må være tydelig hvem som har ansvar for mediet. Så jeg gikk da også til `about` på ditt medie og fant ikke noe navn.
  Takk for utfyllende svar!

 8. Nå har tyskerne turt å ta frem kalkulatoren og regne litt på flyktningevold:

  https://www.document.no/2017/01/12/stor-kriminell-overrepresentasjon-flyktninger-hamburg/

  Rart at man nesten må bli en snart-failed-state som Sverige før man tør å regne litt på statistikk. Hvorfor er det så skummelt for enkelte å ha reell kunnskap om virkeligheten? Ønsker noen virkelig å bli styrt av politikere som stikker hodet i sanden når antallet voldtekter og drap øker voldsomt?

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here