Sensurerer livsviktig coronainformasjon

0
1596
Dette er hva man ser når man vil se videoen på Youtube der legene forklarer seg.

De som har fulgt med i nyhetene i alternative media har antakelig fått med seg at Facebook, Youtube og Twitter mfl. har fjernet et video-intervju med flere leger som har lang erfaring med bruk at hydroksyklorokin (og sink) som en effektiv forebyggelse og kur mot coronaviruset.

Begrunnelsen for sensuren er at legenes påstander ikke er i tråd med anbefalingene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Nå har det seg slik at WHO fikk stoppet utprøvingen av hydroksyklorokin på grunnlag av en studie gjengitt i legetidsskriftet Lancet. Der var konklusjonen at medikamentet ikke hadde noen virkning, og kunne i tillegg føre til hjerteproblemer.

En av legene som var med i det sensurerte intervjuet avslørte imidlertid Lancet-studien som dikt og fanteri, og magasinet trakk artikkelen tilbake 2 uker etter den var offentliggjort. Likevel har ikke bruken av hydroksyklorokin offisielt blitt startet opp igjen.

President Trump anbefalte fornuftig nok bruk av dette medikamentet, noe som sannsynligvis er en medvirkende årsak til at dette rett og slett har blitt en politisk kamp i stedet for et medisinsk spørsmål. I tillegg er bruk av hydroksyklorokin billig, ufarlig (i anbefalte doser) og brukt i mange tiår mot malaria. Om dette tas i aktiv bruk mot coronavirus, vil det kunne medføre inntektstap på flere milliarder dollar for den farmasøytiske industrien som kappes om å fremstille en vaksine.

For tiden hindres legene i mange av statene i USA å benytte medikamentet. De intervjuede legene anslår at dette forbudet kan forårsake økt antall dødsfall i størrelsesorden 100 000 mennesker i USA.

Bildet hentet fra Felleskatalogen

 

I land der man er vant med å bekjempe malaria, er hydroksyklorokin å få kjøpt uten resept og benyttes utstrakt i befolkningen. Dette gjelder eksempelvis for de fleste land i Afrika sør for Sahara samt India og Pakistan. Disse landene har i utgangspunkt ikke hatt tilsvarende nedstegning av samfunnene som vi har i vest – spesielt ikke i de tettest befolkede storbyene som f.eks Kalkutta.

Undersøker man statistikken Worldometers, ser vi en tydelig forskjell, noe som sannsynliggjør at de intervjuede legene faktisk vet hva de taler om. Her er det bare Sør-Afrika som skiller seg negativt ut. Tallene er pr. 6. august 2020:

 —————————————————————————————————–

Lenker:

Dette er den originale videoen som ble slettet fra diverse media:
https://www.bitchute.com/video/IMV6KXwTiA2v/

Slik ser det ut der sensuren har slått til:

https://www.youtube.com/watch?v=cR3O_82yP6o

Usensurert informasjon finnes forøvrig her:

https://www.bitchute.com/video/iYfAzoFokWSy/

9 doctors speak out (podcast):

https://www.charliekirk.com/podcast/9-doctors-speak-out/

Om Lancets falske coronarapport:

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine

Titusener kunne vært reddet:

https://www.document.no/2020/07/30/yale-professor-titusener-pasienter-kunne-blitt-reddet-fra-korona-doden/

Fra redaksjonen. Profilert Hot Spot, Politikk og samfunn. 
Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here