Hjem Tags Tolkning av islam

Tag: Tolkning av islam

Islams mangfoldighet

En underkjent dimensjon ved reform-samtalen om islam, handler om viktigheten av en dialogisk grunnholdning. Troende deltakere i islam-samtalen bør hele tiden bestrebe etter å opprettholde et åpen sinn, og en fleksibel bevissthet om at det ikke finnes allmenngyldige perspektiver på islam som kan anvendes som et arkimedisk punkt, for således å unngå rigide, religiøse tankebaner som harmonerer..