Hjem Tags Rødliste for arter

Tag: rødliste for arter

Artsvern må tas på alvor

1
For nye lesere. Artsutrydding og tap av biologisk mangfold er ansett som en global trussel på linje med klimaendringer.  4438 arter befinner seg i dag på Norsk Rødliste. 23,3 % av pattedyrene og 19,8 % av fuglene i Norge er truet. Det må økt vilje og satsing til for å snu denne negative utviklingen.