Hjem Tags øko-kommunisme

Tag: øko-kommunisme

Kommunisme 5.0

0
For nye lesere. Del I. Hva er kommunisme? Kommunisme 5.0 er sunt folkevett satt i system. Bertold Brecht sier om kommunismen: "Den er fornuftig, alle forstår den. Du er ingen utbytter, du kan begripe den. Den er bra for deg, spør etter den." Med fortsatt kapitalisme går verden mot katastrofer som er så alvorlige og så svære at det ikke finnes historiske paralleller.

Kommunisme 1.0 – 5.0 og Øko-kommunisme

2
Del 2. Hva er kommunisme? Alle skjønner at jeg har lånt en metafor fra dataindustrien når jeg skriver om de ulike versjonene av kommunismen. Det har jeg naturligvis gjort med en hensikt. Det er viktig å skjønne kontinuitet og brudd på samme tid. Derfor bruker jeg begrepet kommunisme om apostlenes fellesøkonomi, slik den er beskrevet i nytestamentet, enda jeg er alt annet enn religiøs, samtidig som jeg gir all tidlig kommunisme felles versjonsnummer 1.0.