Hjem Tags Fiskeoppdrett

Tag: Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er dyreplageri!

0
For nye lesere. Den profitthungrige oppdrettsbransjen er kjend for å ha ein enorm makt og har tydelegvis tenkt å halda fram med denne organiserte vondskapen. Dei norske regjeringane, anten dei kallar seg raude eller blå, har i stor grad sjølve interesser i at galskapen fortset. Då er det få som orkar å ta opp kampen mot uretten.

Havforskningsinstituttet er ikke troverdig

0
Om massedød av laks i oppdrettsanlegg i Troms og Nordland. Konsekvensene med 13.000 tonn død laks er et klart vitnesbyrd om at åpne anlegg er uforsvarlig dyrevelferd og at området Midt- og Sør-Troms er mettet med anlegg nå. Det er ikke lenger bærekraftig virksomhet. Våre fjorder tåler ikke denne tettheten med fisk og den forurensning som følger med oppdrettsnæringa. Nå er det mer enn 77 lokaliteter her.