Hjem Tags Dyrevelferd

Tag: dyrevelferd

Dyrevelferdsloven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

0
For nye lesere. Men hvor mye respekt fortjener egentlig et dyr? Og hva er god dyrevelferd? Det er det uenigheter om, men nå har politikerne på Stortinget vedtatt et forbud mot pelsdyroppdrett. Jeg mener det er en riktig beslutning som gir håp om at det vil komme store forbedringer i levevilkår for andre arter som befinner seg i det konvensjonelle "landbruket".

Hele bildet

0
En ærlig debatt krever åpen informasjon. Hvorfor vet vi så lite om hvordan dyra har det, når alle som jobber med dyra sier de ønsker åpenhet? I etterkant av dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” har Bondelaget og Nortura kastet en del av sine medlemmer under bussen. De tok ikke offerrollen, i motsetning til pelsdyralslaget, og etter avsløringene har media vært fylt med frittgående gris.

Vi trenger nytenking om sauenæringen

0
For nye lesere. Hvert år slippes opp til 2,3 millioner sau på utmarksbeite i Norge. I løpet av beite sesongen på 80 – 120 dager omkommer vel 100 000 på beite, mer enn 1000 om dagen. Anslagsvis 80-90 % av disse dør av helt andre årsaker enn rovdyr angrep. Uten et eneste rovdyr i Norge vil innpå 100 000 sau likevel dø på utmarksbeite.

Jeg var på et slakteri i dag

For noen dager siden ble jeg invitert på noe som heter «Save Vigil» av Oslo Animal Save. Det er en gjeng med aktivister som...

Dyrevern bør ut av Mattilsynet

0
For nye lesere. Da Mattilsynet ble opprettet i 2004 var mange skeptiske til at dyrevern skulle sortere under et tilsyn med ansvar for dyr som næringsmidler. Mattilsynet har da også vist at de i altfor liten grad prioriterer dyr som levende individer. Dyretragedier har fått utvikle seg på gårder som har vært under oppsyn av Mattilsynet. Når de tar affære..

Ditt valg – deres fremtid

0
Av Siri Martinsen og Madeleine Nor. Det politiske landskapet er ikke enkelt når det gjelder dyrs rettigheter. Høyre- og venstreakser er irrelevante, og også blant...

Deltidsvegetarianer

0
For nye lesere. Helt siden tenårene har jeg vært vegetarianer av sinn, men ikke alltid av skinn. Årsaken er at resten av familien ikke vil gi avkall på kjøtt. I stedet for å gi etter for overmakten definerer jeg meg selv som deltidsvegetarianer. Jeg forlanger ikke at familien skal avstå fra kjøtt, men de må tåle at noen av ukens måltider er grønnsaksbaserte.

Kva er det eigentleg me gjer?!

0
Dyrs opplevingar Kva dyr opplever, tenkjer og føler er eit tema som opptar mange av oss, og som me etter kvart veit mykje om. Det...

Portforbud for fjørfe er uten hensikt

Myndighetene fortsetter å lete etter fugleinfluensa hos villfugler, i stedet for å vende fokuset mot fjørfeindustrien som er opphav til høypatogene influensavirus. Villfuglene er ofre for problemet, ikke årsak til det, og hobbyfjørfe og økologiske fjørfe blir også skadelidende som følge av feilslåtte tiltak fra Mattilsynet.

Det brysomme enkeltindividet

0
Hvert enkelt dyr har egenverdi, sier Dyrevelferdsloven. Fokus på enkeltindividet må bli større, sier Mattilsynet. Men i Norges største produksjon av landlevende dyr handler det ikke om enkeltindivider. Såpass skjønner vi alle sammen. Norsk kylling produksjon har vokst seg til det dobbelte de siste ti årene. 1) Kyllingene vokser seg også til det dobbelte av sin...