Hjem Tags Barn- og unges psykiske helse

Tag: Barn- og unges psykiske helse

Skoleperspektivet i barne- og ungdomsterapi

0
For nye lesere. Skolen er en av de viktigste arenaene for barn og unge. Den kan i beste fall være en viktig støtte og en uerstattelig ressurs, eller i verste fall utgjøre en stor risikofaktor for barn og unges psykiske helse. Skolens betydning for barn og unges psykiske helse har vært utgangspunkt for mange offentlige tiltak og opplegg med mål om å øke skolens kompetanse;

”Pakke»- terapi i psykisk helse

0
For nye lesere. I arbeidet med barn og unges psykiske helse, er det heldigvis fortsatt litt rom for klinikere å velge og begrunne egen tilnærming til behandling utfra egen klinisk erfaring eller teoretisk bakgrunn. Utviklingen går imidlertid i retning av ”en pakke for alle”. Man blir forsikret om at det ikke kommer til å bli like ille som i Danmark, som har strømlinjede pakkeforløp, men i realiteten er vi over halvveis der.