Politisk frembragt pseudovitenskap

0
1767

Dette er noen av organisasjonene Maurice Strong har vært med på å opprette for promotere troen på menneskestyrt, global oppvarming.

 

 

En sammenblanding av politikk og vitenskap kan i enkelte sammenhenger gå uheldig ut over både folk og vitenskap. Av eksempler kan nevnes eugenikken (arvehygienen), der man skulle regulere reproduksjonen i samfunnet ved å hindre personer med «mindreverdige» arvelige egenskaper å få barn. Denne «vitenskapen» ble brukt (og misbrukt) av Nazi-Tyskland. Også her i Norge benyttet man eugenikken som unnskyldning for tvangssterilisering av mennesker fra 1934 til 1977.

Et annet eksempel på fatal sammenblanding av politikk og vitenskap finner vi i den tidligere Sovjetunionen. Der var det en avis som trykket en artikkel om en ung forsker som bedrev vernalisering, det vil si å få plantene inn i en annen syklus enn det de hadde i utgangspunktet. Ved å fryse ned korn, fikk han kornet til å gi større avling. Artikkelen i Pravda ble starten på hans karriere. Han fikk assistenter og begynte å utarbeide en teori om hvordan høsthvete kunne forvandles til vårhvete ved kuldebehandling. Dette var gode nyheter for Stalin, som hadde satset sterkt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket og henrettelser av storbønder (kulakker). Denne forskeren, Trofim Denisovich Lysenko fra Ukraina, hadde teorier som etter hvert ble mer og mer forkvaklede, og mindre og mindre vitenskapelige. Hans evne til å vinne gehør i det totalitære regimet var uovertruffen. Ikke bare var det mulig å forandre veksters årssyklus, men med ytre påvirkning og den rette holdning, kunne alt endres. Stalin trykket ham til sitt bryst, og han fikk en stadig mer fremstående posisjon innen sovjetisk «biologi» og landbrukspolitikk.
Det fantes også vitenskapelig baserte genetikere i Sovjet, men med Stalins utrenskninger som bakteppe, fryktet folk å ha klassefiendtlige holdninger, også vitenskapelig sett. Lysenko hadde den rette holdningen, den rette bakgrunnen og fikk regimets støtte. Lysenko ble mer og mer enerådende, og forskere som var uenige i tankegangen, ble fratatt stillingene sine, sendt i arbeidsleire eller henrettet. I 1948 hadde Lysenko arbeidet seg opp til å bli helt enerådende innen sovjetisk biologi. Han var da blitt leder av Landbruksakademiet, og Stalin fikk satt inn 35 av Lysenkos tilhengere i sentrale stillinger ved akademiet. Samtidig ble genetikk som fag forbudt.
Mange forskere fikk sparken, og det ble satt i gang overvåkning av at den rette lære ble forfektet. Charles Darwin og Gregor Mendels teorier om arv og utvikling ble bannlyst. Lysenko mente at det var ikke slik at gjøken la egg i andres rede. Vertsfuglen hadde lagt seg opp til et kosthold som lå nært opp til gjøken. Derfor ble det gjøkunger som kom ut av egget, altså endring av arveanlegg via kostholdet.

Lysenko døde i 1976 og er blitt stående som et av de verste skrekkeksempler på ideologisert «vitenskap» og maktmisbruk i «vitenskapens» navn inntil Maurice Strong entret banen.

Canadieren Maurice Strong (1929-2015) var uten utdannelse etter 14-årsalderen, men arbeidet seg opp som en dyktig politisk manipulator og nettverksbygger. Strong var aktiv i Canadas oljeindustri i 1960-årene, og han hadde en egen evne som bedriftsleder til å komme seg ut av selskapene med profitt når problemene tårnet seg opp og konkursene kom.
Maurice Strong, en selverklært sosialist (ideologisk en sosialist – metodemessig en kapitalist), var mannen som styrte FN inn i miljø-sporet. Han var bakgrunnsfiguren som trakk i trådene og ledet FNs generalsekretærer fra U Thant til Kofi Annan i dette arbeidet. Da Maurice Strong etablerte IPCC, gjorde han det gjennom Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO). Denne FN-organisasjonen er sammensatt av FN-byråkrater og byråkrater fra værkontorene i hver FN-medlemsnasjon. Han gjorde det på denne måten fordi han visste at byråkrater ville kontrollere vitenskapen og politikerne i de respektive nasjonene. På denne måten kunne han få kontroll over pengesekken (forskningsbevilgningene).
I et foredrag i Windsor, Ontario i 1974 forklarte Strong sin filosofi. Han mente at problemene lå i den vestlige verdens materialisme som gikk utover den tredje verden. Samtidig økte hans personlige formue, og han arbeidet mye sammen med Rockefellerfamilien og ble også medlem av «Club of Rome». I 1983 ble han et sentralt medlem av «World Commision on Environment and Development» ledet av Gro Harlem Brundtland.
I 1972 organiserte han det første «Earth Summit», Stockholmskonferansen om det menneskelige miljø, for U Thant. Dette førte til dannelsen av FNs miljøprogram med Maurice Strong i ledelsen. Senere, som sjef for UNEP, organiserte han det første internasjonale ekspertgruppemøtet om klimaendringer.
Dette førte til dannelsen av diverse eksotiske FN-sponsede organisasjoner som f.eks. «Earth Council» og «Earth Charter», «World Resources Institute», «World Wildlife Fund» og senere «Commission for World Governance» og «UN University for Peace». Strong var drivkraften bak ideen om en verden regjert av De forente nasjoner da han drømte opp en verdensskatt på monetære transaksjoner på 0,5% som ville ha gitt FN en årlig inntekt på 1,5 milliarder dollar.
Det var imidlertid en snubletråd – Sikkerhetsrådet – for det hadde vetorett. Han prøvde å etablere en plan for å bli kvitt Sikkerhetsrådet, men klarte ikke å få planen implementert. Så kom idéen om at global oppvarming kunne være brekkstangen for å få etablert «Commission for World Governance» (Kommisjonen for Verdensstyring). Her er det snakk om en «verdens-regjering» bestående av ikke folkevalgte byråkrater etter mal fra det kommunistiske system man hadde i Sovjetsamveldet.

I 1989 ble Maurice Strong utnevnt til generalsekretær for «the Earth Summit», og ved

«Earth Summit II» i Rio, kom han med følgende utsagn til tusenvis av delegater:
Det er klart at den velstående middelklassens livsstil og forbruksmønster – med høyt inntak av kjøtt, forbruk av store mengder frossenmat og næringsmidler, bruk av fossile brennstoff, hvitevarer, air-condition både hjemme, på arbeid og i fritidsboliger – ikke kan være bærekraftig

Ettervirkningene av dette opplever vi i dag der aktivistorganisasjoner prøver å tvinge oss til å nyte insekter i stedet for biff/fårikål/kjøttkaker – eller helst bli vegetarianere eller veganere.

Det er Strongs ambisjoner om etablering av en diktatorisk verdensregjering som er drivkraften bak FNs skremselspropaganda om menneskeskapt, global oppvarming. 

Han fikk etablert de organ som skulle til for å fremme den nødvendige «seriøsitet» som skulle til for å drive gjennom denne galskapen, der han i stor grad fikk de forskjellige regjeringene til å prioritere midler til forskning som var i tråd med påstanden om menneskeskapt, farlig oppvarming. Midlene til alternativ klimaforskning har skrumpet gradvis inn med årene. Mange forskere har vært med på å fremme denne pseudovitenskapen som man kan kalle klimatismen, kanskje mest fordi de også må ha penger til mat på bordet.

Man finner mange fellestrekk mellom utviklingen av Lysenkoismen og klimatismen, da begge disse «ismene» er utviklet slik:
1. Arbeid først gjennom politiske og byråkratiske organisasjoner.
2. Hevd så at vitenskapen er avgjort. Det er ingen ting å diskutere.
3. Se bort fra, eller nekt for alle bevis for at spådommer kan være gale.
4. Heng ut opposisjonen og iverksett represalier (gjennomføring av eksil, tap av arbeidsplasser eller forskningsmidler, ydmykelse i media) mot de som ikke følger «den rette lære»
5. Forhold deg til en gjeldende ideologi (stalinisme, klimatisme)
6. Støtt en enorm propagandamaskin
7. Lag et stort byråkrati der mange mennesker har karrierer avhengig av «det styrende konseptet».——————————————————————————————————-

Maurice Strong ble kraftig kritisert for en del av sine kapitalistiske disposisjoner, eksempelvis et oppkjøp av «Colorado Land and Cattle Company» der han ville endre på bruket av vannressursene i området mot protestene til de innfødte som bodde i området. Mot slutten av karrieren ble Maurice Strong knepet med «fingrene i godterskåla» da han stakk av med omkring en million dollar ( 988 885 dollar ) fra FNs olje-for-mat-program. Han ble fratatt mange av sine internasjonale utmerkelser, måtte si opp sine verv og stakk av til Kina der han bodde en periode for å unngå rettslig forfølgelse. Han døde i 2015 i Ottawa, Canada.

Kilder:

Tunstad, E.: Trofim Lysenko – den stalinistiske biologiens despot, i Fyrster i Tåkeland
Sjöström, Jesper : Lysenko och kreationisterna i Folkvett 3/4– 1999
Brundtland Report: https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report
Wikipedia – Maurice Strong: https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
Encyclopædia Britannica – Maurice Strong:
https://www.britannica.com/biography/Maurice-Strong
Quadrant online – Maurice Strong, Climate Crook:
https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2015/12/discovering-maurice-strong/
Om eugenikk: https://sml.snl.no/eugenikk
UNEP: https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_milj%C3%B8program

 

 

 

 

https://youtu.be/MOzht91No_8

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here