På tide vi setter oss ned

3
2492

Så har jeg igjen lyttet til samtalen med Terje Bongard hos Levevei i 2013, og kan slå fast at dette er Norges fremste formidler, særlig hvis man ganger opp mannens formidlingsevne med hans kunnskap. Samtalen begynner med å trekke fram menneskets trang til å dupere hverandre, gjerne på subtile måter, slik at ikke ens eget rykte som generøs skades. Særlig hvis man har å gjøre med noen som skiller seg litt ut fra den gemene hop kan en sådan taperstrategi fort vise seg å bli en vinnerstrategi, og man får bekreftet sitt selvbilde som normal. Nordmenn er svært engstelige for ikke å framstå som normale, og er de verste på dette området nest etter svenskene.

Et lite stykke ut i samtalen kommer Bongard med et talende bilde på at når noen reiser seg i en sal for å se bedre, vil de bak også måtte reise seg for å se, og til slutt vil hele salen stå, slik at ingen ser bedre enn hvis alle var forblitt sittende.

Dette er en fin allegori på kapitalismen, hvor vi har de som reiser seg på den sosioøkonomiske arenaen, slik at de andre også må reise seg opp for å synes. Til slutt vil vi alle ha mer enn det vi trenger for ikke å tape synlighet. Særlig godt vises denne utviklingen i boligstørrelse. Hadde vi alle blitt sittende ville vi hatt det meget bedre. Det er derfor nå på tide at vi setter oss ned igjen i samlet flokk!

Alvorlig blir det når samtalen kommer inn på type-3 sivilisasjoner, som menneskeheten ennå ikke har opplevd. Type-3 mennesker er de som klarer å lære av sine feil. Kan vi lære av tidligere sivilisasjoners fall?

RID-modellen som Bongard presenterer som løsningen synes å være vanskelig å svelge for anarkister, fordi den har i seg et biologisk hierarki. Selvsagt ville det beste vært en flat nettverksstruktur, men er det nødvendig med et hierarki for å temme uønsket menneskeatferd og fordele ressursene, bør anarkistene svelge dette. Tross alt vil første nettverksnivå gi oss enestående, selvorganiserende produksjonsceller i et ekte selveierdemokrati, uten flosshatt!

De som ikke har lyttet til denne samtalen hos Levevei og som ikke har lest Bongards bok «Det biologiske mennesket», lever sine liv i selvbedrag og innenfor en virkelighetsforståelse som er en illusjon.

Kunnskapen om menneskeatferd er begredelig, og at ikke en større bevegelse ala Fremtiden i våre hender har oppstått rundt Bongard, er vanskelig å forstå. Men mennesket vil jo helst lytte til det som kiler dem i ørene, som at de er snille på bunn, derfor fikk nok Erik Damman et større gjennomslag.

Lytt til samtalen:

Det er fullt i salen og på tide at vi setter oss ned. Illustrasjon: Gail Tverberg på OFW. Til slutt en fin innføring i grunnleggende atferdsøkologi av Bongard: Det menneskelige grunnfjell: Følelser som tilpasninger til et førhistorisk liv

Det er fullt i salen og på tide vi setter oss ned.

Illustrasjon: Gail Tverberg på OFW.

Til slutt en fin innføring i grunnleggende atferdsøkologi av Bongard:

 Det menneskelige grunnfjell: Følelser som tilpasninger til et førhistorisk liv

Facebook kommentarer

3 KOMMENTARER

  1. Høsten 2012 sendte NRK P2 en serie på tre programmer (22. september, 29. september og 6. oktober) der temaet var evolusjon, miljø og krise.

    Terje Bongard, Lise Tingstad og Pål Steigan diskuterer her hvordan det kan ha seg at menneskeheten ikke ser ut til å ta inn over seg de globale miljøkrisene.

    Beskrivelse: Mennesket fortsetter å ødelegge miljøet med troen på (eksponentiell) økonomisk vekst. Skyldes det den eldgamle menneskenaturen? Det finnes ingen eksempler på kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, ikke har ekspandert over bærekraftig grense – og kollapset.

    Redaksjonen fikk helt uvanlig mange tilbakemeldinger fra lytterne.

    https://archive.org/details/Verdiborsen-2012

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here