På en søndag – Hyrden og Svakhet blir styrke

0
2379

Hyrden

1.Samuelsbok kap. 2 og 3.

Sønnene til Eli kjente ikke Herren. De var onde og gjorde ikke Guds vilje. De var prestens tjenere, altså sin fars tjenere. De gikk inn til mannen som ofret og krevde offerkjøtt før det var ofret, og de lå med kvinnene som samlet seg ved Åpenbaringsteltet. De fulgte sin sjels lyst og foraktet Herrens offer. Eli kjente til sønnenes oppførsel og prøvde å snakke til dem, men de ville ikke lytte til hans røst. Gud talte til Eli om den misgjerning han tillot, siden han ikke «tuktet» sine sønner. Eli gav dem mer ære enn Gud (vers 29) og fikk en dom over seg og sitt hus til evig tid.

Denne beretningen blir en påminnelse til oss om å være tro mot Guds sannheter. Elis sønner brydde seg ikke om hva som var rett eller galt, men gjorde bare det de hadde behag i.

Høsten 2016 var jeg i Amsterdam. En fantastisk koselig by med yrende liv, men når mørket senket seg var det som en annen verden oppstod. En verden som også finnes i mange andre byer, men forskjellen er at den i Amsterdam velsignes av regjeringen. Et forfall blir først en realitet når synden rettferdiggjøres og aksepteres. Dette prinsippet gjelder både den enkelte kristne, kirke/menighet og nasjon. Når vi aksepterer synd og urenhet i våre egne liv eller i blant oss driver vi Guds velsignelse bort. Derfor er det så viktig at vi ransaker våre hjerter slik at vi er intakt med Hans vilje. Det handler ikke om at man aldri faller i synd, for det gjør vi alle, men mer om hvordan vi håndterer våre overtredelser. Ydmyker vi oss ned og ber om tilgivelse, eller begynner vi bare å rettferdiggjøre og akseptere våre ugjerninger.

Heldigvis er Guds nåde stor om vi ydmyker oss. Guds menighet trenger ledere som veileder i sannhet og nåde – ja takk begge deler!

Lukas 12:48: «…For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves.» Slik Eli ble gjort ansvarlig for sitt lederskap hviler det også et ansvar over dagens kirke- og menighetsledere. Det er ingen tvil om at vi trenger å be for HYRDEN mer enn noen gang. La oss stå sammen i bønn og be Gud utruste «hyrder» som ledes av Guds Ånd og tar de rette beslutningene. At de rette menneskene kommer i posisjon. De som elsker mennesket, men ærer Gud. Da får Han veilede i ekte kjærlighet slik at evangeliet blir formidlet med visdom uten å gå på akkord med Bibelens sannheter, og menigheten slipper å bli som en saueflokk uten hyrde!

 

Svakhet blir styrke

«Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet.» 2.Korinter.12:9

Alle mennesker har svakheter og styrker ved sin personlighet, men har du noen gang tenkt på at det er nemlig vår svakhet som blir vår styrke om Gud får den.

Personlighetstrekket vi anser som svakhet har blitt noe negativt fordi det kanaliseres feil. Jeg er en person med et ganske sensitivt sinn. Det vil si at noe jeg har sett på TV-en, en hendelse i hverdagen eller små bekymringer kan virke i hodet mitt opptil flere dager. Derfor må jeg rett og slett være litt nøye med hva jeg fyller min sjel med, ellers kan det medføre en del «kverning». Men etter å ha vandret noen år med Jesus har jeg skjønt at det er nettopp gjennom mitt «sarte» sinn Han formidler sine tanker til oppbyggelse for meg selv og forhåpentligvis andre. Når jeg vender mitt blikk mot Jesus begynner jeg å gruble på Hans tanker, ord og tiltale. Da blir det jeg anså som tungvint og destruktivt, fruktbart og livgivende.

Gud vender vår svakhet til styrke om vi gir det til Han. Jeg håper denne kladden kan være med å revurdere dine egne tanker om deg selv. Bestem deg for å gi Jesus mer plass i livet ditt. La Skaperen som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv få forme din svakhet til styrke!

 

Fra redaksjonen. Profilert Livssyn og dialog. Vi vil takke Charlotte H. Salvesen for republisering. Først publisert på hennes egen blogg – kladdeboka, som to separate innlegg http://kladdeboka.no/kladder/svakhetblirstyrke.html , http://kladdeboka.no/kladder/hyrden.html

Photo by Ben White on Unsplash

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here