Naturlige klimaendringer

0
1763

Fra Aftenposten:

Breene på Øst-Grønland er gått voldsomt tilbake de siste år. 

«Dosent Adolf Hoel forklarte at breene fortsetter sin tilbakegang, og i den tiden det har vært drevet regelmessige målinger de siste 30-40 årene har de gått 5-6 kilometer tilbake. Det som skjer med breene på Svalbard og Grønland er det samme som foregår med dem her i Norge. Fortsetter det slik kan de være forsvunnet om 30-40 år eller noget lengre tid.»

Dette oppslaget sto på forsiden av Aftenposten mandag 31. august 1931.

Men det stoppet ikke opp. Ser man på forsiden på Aftenposten, lørdag 9. oktober 1937, finner vi dette:

BLIR BREENE BORTE?

«De blir mindre og mindre år for år. – Snegrensen hever seg og korngrensen følger efter. Også breene på Svalbard, Grønland og i Alaska rykker bakover. Uoverskuelige konsekvenser for kraftverkene hvis breene forsvinner.»

Men så kom kulden og kalde vintre. Hadde det ikke vært for at Tyskerne angrep Norge i 1940 er det sagt at da ville året blitt husket for kulden.
Det holdt seg kaldt lenge og breene vokste igjen. På 60-tallet var det lange vintere og breene la på seg.

Ting gjentar seg.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here