Omskjæring av guttebarn er i prinsippet det samme som moderat omskjæring av pikebarn.

0
2490

Likevel regnes det ene som et grovt og straffbart overgrep og det andre som et helt akseptabelt inngrep.

Ikke alle vet at det finnes forskjellige grader av omskjæring av pikebarn. Det mest moderate inngrepet innebærer at den lille hudfolden som dekker klitoris skjæres vekk. Her hos oss regnes dette som et grovt og straffbart inngrep overfor jenter. Vi graderer ikke omskjæringen av jenter. Omskjæring er omskjæring og det anses som inhumant, hensynsløst og det er dessuten straffbart ifølge norsk lov. Denne moderate formen for omskjæring av jenter er i prinsippet det samme som gjøres med gutter som utsettes for såkalt rituell omskjæring, noe som praktiseres i utstrakt grad i den såkalte «siviliserte» delen av verden, blant annet blant jøder. Men der vi alle reagerer med avsky på at det skjæres i kjønnsorganet til fullkomment friske jenter, er det ikke en gang forbudt å gjøre det samme inngrepet på gutter – altså å skjære vekk den hudfolden som dekker penishodet, eller glansen. Ja ikke bare er det lovlig, det er lovregulert hvordan inngrepet skal foregå og det utføres sågar på norske sykehus av norske leger.

Hva i all verden kan denne forskjellsbehandlingen av gutter og jenter skyldes?    En mulig forklaring kan være at mange jenter omskjæres i langt mer omfattende grad, der både hudfolden, klitoris skjæres vekk og vagina hos enkelte sys helt sammen, slik at penetrering nærmest blir umulig? Men her kunne man like gjerne regulert dette som man gjør med omskjæring av gutter. Det er lovpålagt at gutten skal bedøves og de mest ekstreme rituelle handlingene, der rabbineren suger blod av såret på penisen til den lille gutten er forbudt. Man kunne tilsvarende ha laget et lovverk for omskjæring av jenter, der det ble lovpålagt med bedøvelse og det ble presisert i detalj hvor mye av kjønnsorganet det skulle være lovlig å fjerne. Men dette er det ingen som går inn for. Omskjæring av små jenter er bestialsk i våre øyne. Punktum.

Jeg kan i grunnen bare se en eneste årsak til denne forskjellsbehandlingen: Omskjæring av gutter foregår i stor utstrekning i den vestlige verden av «våre venner», mens omskjæring av piker for dem meste utføres i den fattige delen av verden av folkeslag som vi ikke føler vi trenger å ta hensyn til, men som vi synes vi må oppdra vekk fra sine bestialske tradisjoner. Hadde det vært omvendt, at gutter ble omskåret i fattige land i Afrika, i uutviklede land, ville dette garantert blitt ansett som overgrep og en barbarisk tradisjon. Norge har så mye respekt for jøder og for våre egne allierte(f eks i USA), at vi heller tar hensyn til de voksnes ønske om å føre en religiøs tradisjon videre, enn vi spør om de små, uskyldige guttebarnas rettigheter.

Det synes ganske åpenbart at vi ikke våger, eller ser det som lite hensynsfullt å forby omskjæring av gutter: Vi prioriterer det gode forholdet til venner, og ignorerer de omkostningene det eventuelt måtte ha for smågutter å få en fullkomment frisk del av sin kropp operert vekk gjennom et kirurgisk angrep. Men har det noen omkostninger, da? Er det ikke bare et inngrep som egentlig alle burde få utført av hygieniske grunner? Dette er det vanlige argumentet som fremføres av tilhengerne av omskjæring. En ting er at dette argumentet like godt kunne fremføres som et argument for å skjære vekk småpikenes hudfold over klitoris, en annen ting er at det fremstår som helt meningsløst for de fleste av oss. Ingen smågutter trenger å vaske tissen sin under den huden som dekker penishodet. Kroppen er slik laget at det først er i puberteten at selv penishodet trenger en vask. Da endres mye i kroppen, svetten begynner å lukte annerledes og ulike utsondringer gjør at den vordende voksne mannen må innføre et mye mer omfattende rengjøringsregime. For de fleste reguleres dette ganske greit av at man merker at det begynner å lukte vondt ulike steder av kroppen dersom man ikke rengjør seg langt grundigere enn som liten gutt.

Et sivilisert menneske skjønner altså av seg selv at man må rengjøre grundig de delene av seg selv der man avsondrer avfallsstoffer. Og om man ikke skjønner det av seg selv, er det foreldrenes oppgave å lære opp sine håpefulle. Men hvem liker å gå rundt å lukte vondt?

Våre kropper er kanskje ikke fullkomne, men det er faktisk en meget god grunn til at både klitoris og penishodet er beskyttet av en ekstra hudfold. Dette er svært følsomme områder på kroppen, som er utstyrt med et langt større antall følsomme celler enn huden ellers på kroppen, og i tillegg er huden svært tynn. Og vi vet alle hva som skjer med hud som utsettes for stadig gnissing og gnidning. I hendene får vi tykke hudvabler når vi f eks bruker verktøy som spade, øks og hammer eller når vi ror en båt over lang tid. Den tynne huden på penishodet og på klitoris, som blir blottlagt etter en omskjæring, vil utsettes for stadig gnissing mot undertøyet, og det sier seg selv at huden etter hvert vil fortykkes og følsomheten blir nedsatt. Resultat er at man vil trenge mye kraftigere stimuli under seksuell aktivitet, for å kunne oppnå samme nytelse. Jeg har personlig debattert omskjæring opptil flere ganger, og hver gang har jeg søkt på nettet etter undersøkelser og førstehånds rapporter fra folk som er omskåret. Og det skal ikke mange søkene til før man finner opplysninger som helt klart indikerer at både de omskårede mennene selv og deres partnere opplever problemer, smerter og nedsatt seksuell nytelse som følge av omskjæringen.

Det er vanskelig for meg personlig å se noen annen grunn til opprinnelsen for tradisjonen med omskjæring enn et ønske om å nedsette den seksuelle lysten. Seksualitet har i mange kulturer blitt ansett som noe syndig og skittent, ja nærmest djevelens verk, og man har sett det som et mål å nedsette lysten. Og det er uten tvil det som er følgen av omskjæring. Man skjærer vekk den huden som er der for å beskytte våre mest følsomme områder, med den følgen at følsomheten reduseres. Hvilket menneske i 2017 er det som ønsker å få sin seksuelle følsomhet nedsatt? Ikke særlig mange, vil jeg tro. Vi anser det vel tvert imot som noe fullkomment uakseptabelt å gjennom kirurgisk inngripen å gripe forstyrrende inn i andres muligheter til seksuell utfoldelse og glede!

Jeg ser at enkelte jøder velger å anse alle antydninger om at omskjæring bør forbys som et angrep på jøder og en indirekte erklæring om at vi ikke ønsker å ha jøder i Norge. Jeg synes de snur alt på hodet. Et slikt argument kunne like gjerne brukes av folk som er tilhenger av omskjæring av jenter, eller av folk som er tilhenger av bigami, eller til og med pedofili. Vårt samfunn har selvsagt rett og plikt til å beskytte og verne om uskyldige barn. Om samfunnet anser omskjæring av gutter som et utilbørlig inngrep overfor et barn, som vi ikke kan tillate, har det overhode ikke noe å gjøre med at vi ønsker å signalisere at jøder er uønsket. Jøder er absolutt ønsket i Norge, men kanskje burde de snart selv vurdere om de kanskje burde erstatte den religiøse tradisjonen med å skjære i tissen til små gutter, med å be for de små guttebarna og sende dem gode tanker, ønsker og kjærlighet i et religiøst ritual. Hvorfor i all verden må man fortsette en tradisjon som fremstår som en åpenbar krenkelse av et uskyldig guttebarn for alle dem som ser dette med uhildede øyne?

Til slutt en takk til FrP som har vedtatt på sitt landsmøte at de vil gå inn for forbud mot omskjæring av gutter. Uansett om man tilhører høyre- eller venstresiden i norsk politikk bør man hilse dette vedtaket velkommen. Det viser mot og omtanke for enkeltmennesket. Måtte bare de andre partiene revurdere sin feige holdning og komme etter!

Se også min blogg: http://avnskog.blogg.no/

Oslo, 09.05.17
Sverre Avnskog

 

 

RED: Vi har republisert innlegget for nye lesere.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here