Litt om verdenssituasjonen

0
1850

Jeg er en enfoldig mann, men jeg er ganske interessert i matematikk. Jeg er sivilingeniør, innenfor elektro data og reguleringsteknikk, og har lyst til å si noen ord. Det er ikke så mange folk av de kvalitetene der som sier noe……Det synes jeg er synd, fordi vi har også noe å bidra med. Men det er ikke så mange som tør. De er redd for å dumme seg ut, i motsetning fra de mange som kommer fra humaniora….. Det er ikke jeg, så da fortsetter jeg ….😂

Jeg søkte litt på internett og laget et raskt regnestykke. I Belgia har de mange innvandrere som ikke lar seg integrere. Veldig mange av dem er muslimer fra Nord-Afrika. I mange områder bor det nær 20% muslimer.

Befolkningen i Belgia øker, men belgierne føder ikke nok barn til å birdra til dette selv, det er innvandrere og veksten i deres befolkning som bidrar til Befolkningsveksten.

Den store innvandringen er av relativt ny dato. Belgia er et forgubbet land. 20% av befolkningen er over 65 år. Forventet levealder ligger på ca 77 år. Dvs at om ca 10 år er 20% av den genuine belgiske befolkning borte. Disse blir fylt på med muslimske innvandrere i stor grad. Hvis vi regner på denne måten får vi at Belgia vil ha 40% muslimer om 10 år og 60% muslimer om 20 år. Nå er ikke dette ikke helt nøyaktig matematikk, men det gir en ganske klar pekepinn på hvor det går – og det går fryktelig fort! Det samme skjer med alle land i Vest-Europa. Fenomenet med at vi er forgubbet og at den eldre befolkningen dør ut, som stort sett utgjør genuine innbyggere, og vi får påfyll med innvandrere og deres barn – som arver deres kultur i stor grad, ser ut til å ha gått forbi huset til de fleste.

Derfor vil denne endring i populasjon/demografi gå mye fortere enn de fleste aner. Da kommer vår svakhet inn. Det er styreformen demokrati. Den styreformen har vist seg å fungere bra innenfor sine randbetingelser; Men har vi 60% muslimer, sier det seg selv hvilken vei demokratiet vil gå.

En liten tanke der… Det bor vel ca 35% med innvandrerkultur i Oslo. Da jeg gikk inn og så på sammensetningen av Oslo bystyre, hadde oppimot halvparten en navn som ikke jeg klarte å uttale!

Dette tror jeg kommer snart til å bli undergangen for kulturen Vest-Europa. Jeg ser det jo 😂

Hvis du bare har øynene oppe, ser du at det går fryktelig fort…….

Hvordan skal jeg forklare hva jeg mener….Jo, jeg prøver meg på en historie….

Dere kjenner alle Kjell Aukrust (Den var han som laget Flåklypa Grand Prix). Han hadde en utpreget sans for landsens humor (det var en avansert bruk av formen genitiv). Hans bror, Odd Aukrust, var mangeårig sjef for Statistisk Sentralbyrå. Odd hadde laget en statistisk kurve over rekruttenes gjennomsnittshøyde fra 1960 -1980. Den så ut til å være lineært stigende.

Kjell, som ikke hadde noen bakgrunn i statistikk, forlenget denne kurven bakover i tid – og fant ut at vikingingene ved slaget ved Stiklestad, var omtrent 30 cm høye. Han så for seg at hvis han hadde vært observatør der – hadde han bare sett noen grasstuster som fløy rundt omkring 😀

Det som jeg synes er interessant der, er at når du ser ulineære kurver i et kort tidsintervall, ser de lineære ut. Så tror de fleste at de er lineære og gjør samme komiske feil som Kjell gjorde, i dette eksempelet.

De fleste naturfenomener er sterkt ulineære. Det er derfor meteorologene ikke klare å forutsi været mer enn et par dager i forveien. Går det utover det, kan vi like gjerne bruke statistikken fra i fjor. Det har jeg fått smertelig erfare da jeg så på værmeldingen 3 dager før jeg skulle på jobb. Ingen regn. Da jeg gikk, pøsregnet det!

Du har en «butterfly» effekt der. Klima og flyktningeproblematikken har en slik ulinearitet. Det kan «eksplodere» begge veier. Likevel, kan vi finne ut noe med en viss sannsynlighet. Etter nitidige studier av ulineære differensialligninger ved NTH, vil jeg si at klimaet vil stabilisere seg, sånn rimelig, på grunn av Le-Chattelier’s prinsipp. Flyktningeproblematikken har ikke den regulerende effekten og vil eksplodere. Vi vet bare ikke hvor fort det vil gå, men det går mye fortere enn de fleste aner.

Jeg tror noen med kunnskaper, har hvisket noen Pauli ord i øret til Erna, da hun i sin nyttårstale oppfordret nordmenn til å få flere barn. Noen har sett alvoret, men vil ikke skape panikk. Men, vi vet jo at med dagens kultur, er det som å gi havre til en død hest 😂

Jeg har pusset vinduet mitt i dag, og ser ganske klart.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here