Hjem La Hovdetoppen få være i fred! Bueganger_ved_ruinene_til_restauranten_på_Hovdetoppen_i_Gjøvik_opt