Ja til et nasjonalt dyrepoliti

0
1973

Fremskrittspartiets Ungdom har alltid stått opp for dyrene sine rettigheter. I 2010 fikk vi flertall på Fremskrittspartiets landsmøte for å innføre dyrepoliti, og i dag er dette en realitet flere steder rundt om i landet.

Vi mener det er veldig viktig at vi får tatt de personene som skader dyr, slik at vi kan forhindre de å utøve vold mot mennesker på et senere tidspunkt. Det er derfor vi i regjering innførte dyrepoliti i Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold, og tar sikte på et landsdekkende dyrepoliti i neste periode.

Det er tragisk å se at voksne mennesker klarer å mishandle dyr. Tidligere erfaringer fra Sverige viser at rundt 70 prosent av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene. Denne klare sammenhengen viser at det er viktig å finne og straffe dyremishandlerne, noe som også kan forebygge vold mot mennesker.

Vi i Fremskrittspartiet er også helt klare på at vi må ha strengere straff for de som mishandler dyr. Vi har dessverre sett en rekke eksempler på folk som har blitt tatt for dyremishandling, men har fortsatt å mishandle dyr senere. Vi mener dette er feil, og det skal selvsagt ikke være lov til å ha dyr hvis man tidligere er dømt for grov dyremishandling.

Jeg er derfor svært glad for at Fremskrittspartiet i regjering har fått gjennomslag for dyrepoliti i flere fylker. Undersøkelsen fra Sverige viser at vold avler vold, og vi må nå sette inn enda sterkere tiltak for å bekjempe dyremishandling. Det er derfor vi i Fremskrittspartiet ønsker et landsdekkende nasjonalt dyrepoliti, strengere straffer for dyremishandling, og at de som blir dømt for grov mishandling mot dyr, skal miste retten til å ha dyr på et senere tidspunkt.

Ønsker du bedre rettsikkerhet for dyr, og strengere staffer for dyremishandling? Da må du stemme Fremskrittspartiet 11.september.

 

 

Bjørn-Kristian Svendsrud er formann i FpU.

 

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here