Ikke alle «klimaforskere» forsker på klima.

22
3452
Fra redaksjonen. Innlegget er republisert. Debatt for nye lesere.

Det hevdes av politikere, media (der NRK er blant de verste), klimakriseindustrien og en mengde oppskremte innbyggere i landet at titusenvis av klimaforskere står bak katastrofescenariene som forteller oss at jorda «kommer til å koke» grunnet våre klimagassutslipp. Dette er oppspinn.

Forskere er så mangt. Klimavitenskap omfatter en mengde fagdisipliner innenfor realfag. Det finnes A-forskere, B- og C-forskere. Dette gjelder ikke minst klimaforskningsinstituttet CICERO, som NRK og andre media til stadighet henter sin «ekspertise» fra. CICERO ble i sin tid opprettet som «Institutt for klimapolitikk», mot protester fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. Prioriterer man politikk prioriterer man ikke vitenskap. Det virker som de ansatte ved CICERO fikk som politisk pålagt arbeidsoppgave å finne bevis på at menneskeheten står bak en alarmerende påvirkning av klimaet i verden – da med hovedfokus menneskepåvirkede utslipp av klimagasser (les: CO2).  Klimapanelet (IPCC) ser ut til å ha tilsvarende arbeidsbetingelser, noe som på norsk kalles «bundet mandat».

Ansettelsespolitikken til CICERO gjenspeiler i stor grad at de egentlig driver med forsøk på å påvirke Norges befolkning – ikke minst gjennom media – til å sluke CO2-dogmet. Blant de ansatte finnes statsvitere, sosiolog(er?), sosialantropolog(er?), minst 16 økonomer og noen journalister. Lederen er politiker (Kristin Halvorsen – sosialpedagogikk og kriminologi) uten bakgrunn innenfor relevante fagområder i forhold til forståelse av klimapåvirkninger.

Jeg tror mange oppegående personer kan gjøre seg tanker selv om dette.

Forfatteren Laurence J. Peter, mannen bak «Peterprinsippet»

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle ), har kommet med dette «gullkornet»:

«Et hvert byråkrati  vil forsvare status quo lenge etter at quo har mistet sin status».  

 

Fra redaksjonen. Republisert. Tidl publisert på D1 sept `18. Profilert Hot spot. 

Facebook kommentarer

22 KOMMENTARER

 1. Jakobsen,
  Hva slags klimaforsker er du selv; A-, B- eller C-forsker?

  Enig i at det er oppspinn: Det er ikke noen politiker som oppriktig har ment at titusenvis av klimaforskere sier at jorda «kommer til å koke». Det er i beste fall en metafor for at det kan komme til å bli ufordelaktig varmt for oss mennesker.

  Jeg lurer videre på hvor vil du egentlig vil med angrepet ditt mot CICERO!? Det er 76 ansatte i CICERO, og det er tung andel med bakgrunn innenfor fysikk, anvendt fysikk eller realfag/tekniske fag, som er de beste bakgrunnene for forskning innen dataanalyse og modellering i form av klimaforskning. For at en organisasjon som skal jobbe tverfaglig med klimaspørsmål skal være robust, er det en absolutt nødvendighet (og derfor ikke kontroversielt) å også dekke andre fagdisipliner, som f.eks. geologer, økonomer og samfunnsvitere.

  Så lurer jeg på:
  I hvilken lærebok i fysikk, eller anerkjent artikkel, finner jeg gode definisjoner av følgende begreper som du bruker:
  – Klimakriseindustri
  – CO2-dogme
  Disse begrepene er ikke dokumentert noen steder i vitenskap jeg har sett, i alle fall.

 2. Jeg skal etterhvert utdype en del av de du spør om. Likevel vil jeg understreke at du ikke finner alle svarene ved å lese vitenskapelige rapporter. Det som åpnet øynene for mange, både forskere og andre (som meg) med naturvitenskapelig bakgrunn, var Climategate i November 2009 ( https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html )

  Mange leste bare brannslukkingerapportene som selvsagt «renvasket» de sentrale aktørene, men de som satte seg ned og studerte innholdet i epostene fikk bekreftet sine verste mistanker. Bare ved å ta en titt på listingen av Fortran-programvaren som frembrakte «Hockey-Stick»-grafen fikk man nok bevis for at disse alarmistforskerne drev med overdrivelsen, oppdikting og bedrageri. Epostenes innhold forøvrig dokumenterte dette i overbevisende grad.

  CICERO har, tilsynelatende, slukt disse alarmistforskernes påstander rått. CICERO tar for gitt at aktivismepåstandene er bevist. De fleste ansatte der ser derfor ut til å arbeide med (etter-)virkningene av den påståtte, menneskepåvirkede oppvarmingen. Jeg tviler ikke på at dette er hardt arbeidende, seriøse forskere, men de gjør arbeidet sitt på feile, og oppdiktede premisser.

  Jeg etterlyser at noen sentrale personer setter seg ned og leser Karl Poppers vitenskapsfilosofi – noe de fleste åpenbart ikke har gjort.

  Essensen kan beskrives kort: «Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker.»

  • Jakobsen,
   «Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker» Enig! Da må du rett og slett begynne å følge med mer, jeg synes ikke du er objektiv som realist – her har du bare bestemt deg! IPCC er derimot åpne på at det ER betydelige usikkerheter.
   For det første: Brooker er journalist – ikke klimaforsker. Så til poenget: Det har siden 2009 blitt publisert MENGDER av andre, høyt anerkjente og ikke minst uavhengige studier som alle bekrefter det du betegner som «Hockey-stick». Det har i arbeidet blitt brukt forskjellige analysemetoder (borehullskjerner, treringer osv.) og alle støtter opp om det samme. Og når skeptikerne videre ikke klarer å frembringe ett eneste paper med globale data som underbygger påstanden av typen «det var varmere før», eller at oppvarmingen globalt av en ukjent grunn steg like raskt etter menneskene kom på jorda, blir ikke noen som følger ydmykt med (og da tenker jeg ikke på dem som bare håper, eller bare har bestemt seg) imponert.

   Som realist kan du kanskje svare på følgende: Hva er sannsynligheten for at nær sagt alle forskere, alle universiteter, skoler, meteorologer, alle seriøse medier, de aller fleste politikere, internasjonale selskaper, skoler og politikere (som støtter seg til forskerne) blir med på én og samme løgn som i tillegg er forbausende godt synkronisert verden over til å fortelle den samme historien? Og når konsekvensen av forskningen er økonomiske utfordringer (mindre produksjon av olje, kull og gass)? Og at pensjonerte bloggere (Klimarealistene), som ikke har jobbet innen klima, men ofte i industrien eller i spillbransjen, og som knebler faglige spørsmål og kritikk, skal ha rett? Når de ikke kan vise til én eneste relevant publikasjon, inkludert fravær av egen forskning, for å underbygge deres påstander?

   Så lurer jeg på ditt faktiske standpunkt:
   Mener du at isen i Arktis ikke smelter?
   Mener du at det ikke blir varmere, selv om alle data viser at vi aldri har vært sikrere på akkurat det?
   Eller er du enig i dette, men tror at effekten av CO2 er overdrevet?
   Dersom effekten av CO2 er sterkt overdrevet, spiller det vel ikke noen rolle å bry seg om utviklingen i Arktis eller utslippene, da må vi gjøre andre tiltak for å sikre oss mot hete, tørke og vannmangel. Er åpen for å følge mulig logikk videre her.

   • Lackner,
    Du tar ikke poengene! Det skal ikke noen forskningsrapporter til for å skjønne hva aktivistforskerne rundt Michael Mann-grupperingen foretok seg. Dertil er dokumentasjonen så omfattende at det ikke spiller noen rolle om det er en flink journalist eller en forsker som forklarer. Det er mange som har rapportert dette. Her er det en med forskerbakgrunn som forklarer: http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

    Overdrivelsene dine om at alle støtter opp om CO2-dogmet (en ikke sannsynliggjort hypotese som er opphøyet til «sannhet») kan du ikke dokumentere. Mange av organisasjonene som støtter CO2-dogmet utad er kuppet av aktivister uten å spørre medlemsmassen. Et eksempel på dette er TEKNA i Norge. Aktivister (der Dag O. Hessen var svært sentral) forsøkte på et tilsvarende kupp i «Det Norske Videnskaps-Akademi» i 2014, men det ble mislykket, og det ble vedtatt at «akademiet skal ikke drive med politikk». Dette er blant annet referert i «Dag og Tid», 07.02.2014.

    Klimakriseindustrien er de som henter bevilgninger ved å skremme med/og/eller utnytte spådommer om fremtidige «katastrofer» grunnet vår CO2-utslipp. Dette gjelder vanlig industri (SINTEF, Statoil (Månelandingen på Mongstad/Vindkraftutbygging)), Fredrik Hauges familie (agurkdyrking i «ørkenen» i Aqaba m.m.), aktivistorganisasjoner generelt, diverse forskere og forskergrupper som vil forsyne seg av pengesekken, politikere og andre.

    Når det gjelder sammenfallende global varmeperiode over store deler av verden er det nok du som har problemer med å finne troverdig dokumentasjon. Det finnes målinger både fra Sargassohavet, huler i Kina og Tibet samt Canada som viser tydelig høyere temperaturer, eksempelvis omkring år 1000.

    Så til argumentasjonsformen din. Her faller du i tankefeil-fella.

    1. Argumentum ad verecundiam (Appell til autoriteter).
    2. Argumentum ad populum (appell til det som flertallet mener).
    Samme argumentasjonsmetodikk ble forsøkt blant annet mot Kopernikus, Galilei, Einstein, Semmelweis (desinfeksjon), Wegener (jordplateteorien), Marshall og Warren (årsak til magesår – Nobelpris 2005) og Shechtman (kvasikrystaller – Nobelpris 2011).

    I tillegg skriver du nedsettende om pensjonerte bloggere, selv om mange av dem har lysende akademiske karrierer bak seg. Antydningen om senilitet lurer i bakgrunnen. Også denne formen for tankefeil har et navn: «Ad hominem argument».

    Mannen bak konstruksjonen av Space Ship I og II, ingeniøren Burt Rutan, har beskrevet produksjonen av Hockey-Stick-grafen ganske greit: http://stjakobs.dyndns.org/klima/HockeyStick.jpg

    Siste del av spørsmålene dine kan bli ganske omfattende å svare på uten å komme inn på målefeil og usikkerheter i målingene. Men jeg skal komme tilbake til det.

    • Jakobsen,
     Her var det mye – av de samme anklagene og konspirasjonsteoriene.

     Det som er relevant for å underbygge ditt syn er:

     Anerkjent dokumentasjon på at temperaturutviklingen GLOBALT ala. Mann (og alle andre) er feil. Har du (selvfølgelig) ikke vist ennå. For det finns ikke.
     Da blir resten av det du skriver bare en komedie, jeg er interessert å diskutere det faglige – ikke alle mistenkeliggjøringene.

     Som sagt; useriøse henvisninger (alt som ikke er anerkjent publikasjoner/journalartikler) kommer ikke til å bli tatt seriøst.

     Du begynner å snakke om argumetasjonsform, men svarer ikke på noe av det jeg spør om!
     Men hvis du synes de to nest siste spørsmålene er for kompliserte å forholde seg til; f.eks. om det faktisk blir varmere anno 2018, skjønner jeg du trenger mer tid… Men det er altså etablert gjennom ALLE datasett og ledende forskningsarbeider at det absolutt altså blir det. Jeg kan jo ikke tvinge deg til å tro det.

     • «det faktisk blir varmere anno 2018,»
      Nå er ikke 2018 over ennå. Så langt har den globale temperaturen pauset de siste 20 årene. Først om flere titalls år vet man om det har skjedd en endring i klima. Variasjoner i klimasonene forekommer men betyr ikke at man har fått en global oppvarming slik IPCCs (meteorologenes) modeller predikerer. Det er observasjoner / målinger som gjelder ikke spekulasjoner i modeller som baserer seg på ikke vitenskapelige egenskaper ved de såkalte klimagassene.
      Årets regionale ekstraordinære tørke i Norge er forklart. Langvarig høytrykk, ingen skyer slik at mer energi enn vanligvis slipper inn og varmer opp regionen. INGEN KOBLING TIL CO2.

      • «Nå er ikke 2018 over ennå» Når du kommer med det slikt utsagn forteller du mye om hva du husker av elementær statistikk (lineær regresjon) for å vurdere trender i en utvikling. Du kan jo selvfølgelig håpe, men hvis du frisker opp dette kan du fortelle meg hva som er forventet?!

       Vi trenger ikke dette tullet med «pause» når du ikke kan dokumentere det med noe datasett eller med noen publikajon.
       Her er det vi har å forholde oss til:
       Hvis du sjekker trendene de siste 20, 30 og 40 år i UAH-data (trolig de eneste dataene du ikke tror er juks) har vi følgende:

       20 år: +0,124 grader C pr. dekade
       30 år: +0,135 grader C pr. dekade
       40 år (start av datasett): +0,128 grader C pr. dekade

       Du ser kanskje at temperaturen stiger rimelig gjevnt? Som om ikke det er nok, viser alle andre datasett en enda RASKERE økning, og alle de tre eksemplene er OVER DOBBELT så rask økning som IPCC rapporterte som økning ila. 1900-tallet. Dette er GRUNDIG dokumentert i alle ledende journaler siden AR5.

       Når det gjelder kobling til CO2 er det i Nature (mfl.) dokumentert gjentatte artikler målinger som bekrefter effektpådraget spesifikt fra øknende CO2, f.eks. her:
       https://www.nature.com/articles/nature14240

   • «IPCC er derimot åpne på at det ER betydelige usikkerheter.»
    Det er feil! IPCC er åpne på usikkerheter men at de er små! IPCC skriver om den 20års pausen (hiatus) i global gj.sn. temperatur i sin hovedrapport men underslår informasjonene i sammendrage for besluttningstakere.

    • Ellingsen,
     IPCC er åpne på at det er betydelige usikkerheter i hvordan enkelt faktorer vil påvirke, men at det er liten usikkerehet i at det kommer til å fortsette å bli varmere og at det i stor grad skyldes oss.

     Jeg er opptatt av fakta, og vil følgelig alle sammenlikningner av «epler og pærer», nesten-sannheter, ikke-representative data i tid og rom og udokumenterte påstander til livs. Vi (norske velgere) trenger det ikke!

     Jeg har merket meg at du er realist, og da bør du rydde opp i din nesten-sannhet, som følgelig (naturligvis) også er udokumnetert, og være HELT presis når det gjelder hva IPPC har dokumentert:

     IPCC SKREV (ikke skriver i nåtid) i 2014 om hiatus spesifikt mellom 1998-2012 – og ALDELES IKKE om noen 20 år lang varmepause! Videre tar vi med hele blidet, Ellingsen: IPCC fortsatte i AR5 med at temperaturen med stor sannsynlighet ville komme til å stige etter 2013, hvilken den har gjort. Det er bekreftett i ALLE globale datasett, og vi kan i ro og mak verifisere dette selv her:

     http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

     og her:

     https://www.climate-lab-book.ac.uk/about/

   • «Hva er sannsynligheten for at nær sagt alle forskere, alle universiteter, skoler, meteorologer, alle seriøse medier, de aller fleste politikere, internasjonale selskaper, skoler og politikere (som støtter seg til forskerne) blir med på én og samme løgn som i tillegg er forbausende godt synkronisert verden over til å fortelle den samme historien? »
    «nær sagt alle» – er feil! Konsensus-argumentet er feil, først fordi det er bare en andel som påstår at klima er menneskestyrt, dernest fordi ingen av disse verifiserer ikke påstanden vitenskapelig. «Mange sier at …» benyttes av noen når de mangler valide argumenter i diskusjonen. Du finner avsløringen av vitenskapelig konsensus her: http://myklima.net/KonsensusCook.html

    • Du er upresis igjen: Det er en STOR andel som påstår at klimaet OGSÅ i stor grad er menneskestyrt. Naturlige faktorer påvirker også! Det er jo etablert, og alt dette er dokumentert ledende journaler, det vi har å forholde oss til. Dette dokumenterer du selv på din egen blogg!:

     http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta

     At du og noen andre synsere har private blogger fulle av upresisheter og små feil («oppvarmingen har stanset» og «CO2-økningen kommer ikke fra oss»), som riktignok må sjekkes, er det ingen som har behov for. Norske velgere trenger objektive fakta – ikke subjektive vrangforestillinger basert på forlengst tilbakeviste påstander.

     Men dokumenter gjerne noe som spesifkt underbygger det du påstår, og jeg skal kjøpe det.

    • Har sett på bloggen din for lenge siden, Ellingsen. Du sier jo bare det samme der. Vi trenger ikke disse udokumenterte ikke-relevante påstandene. Det er propaganda.

 3. CO2 bidrar ingen verdens ting til global temperatur. Teorien er feil, tilbakevist eksperimentelt utallige ganger. Temperaturen på Jorden, Venus, Titan, Triton og alle andre planeter i hele universet styres av gravitasjon, atmosfærens vekt og derved trykk kombinert med solinnstrålingen og disses variabilitet. Med andre ord moduleres temperaturen av solsystemets Barycenter, Jordens presesjon, månens nodevandring og perihel osv. osv.

  • Bordevich,
   Det du skriver her viser at du ikke har peiling på fysikk. Ingen forskningsinstitusjon i verden er enig i dette.

   «CO2 bidrar ingen verdens ting til global temperatur.» og «Teorien er tilbakevist utallige ganger»

   Dette er absurde påstander – lykke til med å finne anerkjent dokumentasjon! (Nei, Youtube-propaganda, ikke-representive data, udokumneterte påstander, blogger og synsing hoder ikke).

  • Enig! De som vil delta i debatten bør sjekke bloggen – og deretter sjekke de få kildene som finnes. Masse læring om hvor forskningen er i dag og hva som er propaganda!

   La oss begynne på toppen av blogg-lista: «Pausen motsier veksthuseffekt fra CO2.»

   Denne bizarre påstanden er feil på flere måter. For det første: All forskning dokumenterer at oppvarmingen går minst like fort siste 20 år som lenger tilbake. Det er ingen pause, og enhver kan studere detaljer her:

   http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

   eller lese mer f.eks. her:
   https://www.nature.com/articles/nature22315

   For det andre. At temperaturen innen for en begrenset periode ikke stiger lineært med CO2 motsier ikke noe som helst. Det underbygger imidlertid at flere faktorer styrer klima, både klimagasser og naturlige faktorer. Dvs. selvom det HADDE VÆRT en pause, kan likevel CO2 styre langsiktig oppvarming.
   Setningen i bloggen til Ellingsen viser like absurd logikk som å konkludere med det ikke blir vår fordi det kommer tre påfølgende kalde dager etter tre varmere i slutten av mars.

 4. Jeg snublet over denne gamle saken nå, og all ære til deg Alf Lackner, som prøver å være voksen her. Jeg tror imidlertid det er fånyttes å spørre klimaseptikerne (sic) her om fagfellevurdert forskning. De kommer i det uendelige til å henvise til blogger, politikere, synsere og youtube-videoer. De forstår rett og slett ikke hvordan forskning fungerer, og er livredde for å få rokket ved sitt verdensbilde.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here