Hvorfor skal biologien bevege seg utenfor all annen kunnskap vi kjenner?

5
2221

Jeg snakker om ET. Innenfor matematikken og fysikken vil entopien tilsi at alt går mot et lavere stadium. 99% av alle de arter som har eksistert, har dødd ut. Har vi sett at nye arter har oppstått? Nei Ingen!. Det kan være arter vi ikke har oppdaget, men det er noe helt annet.

ET, går ut på at ting er som det er, fordi det har blitt sånn. Hva er forklaringen. Jo de er at de best tilpassede overlever, men er det noe skapende i den ideen? Nei absolutt ikke! det er derfor 99% av artende har dødd ut!

Derfor tviholdes 1000-vis av viteskapsfolk mot denne troen her. Hvis ikke den er sann, må det finnes en Gud. Gud er jo definert bort i utgangspunktet, derfor finnes det ingen kreasjonisme. Ting har bare utviklet seg selv.  En kan gå tilbake i tid, og si at på et tidspunkt må det ha oppstått noe. ET befatter seg ikke med det. Den sier at derfra har ting utviklet seg videre. Dette tviholdes på.

Hvorfor? Jo, hvis ellers, må det finnes en Gud.

Nye arter oppstår ikke, har vi sett. Vi har øyne, ører og luktesans, noen mer utviklet enn andre. Hvorfor stopper det der, etter alle disse milliarder av påståtte år? Har vi oppnådd en grense, og hvem har satt grensen?

Når vi ser verden i dag, kan vi ikke forklare den med at ting er blitt sånn, fordi de er sånn. Det er ingen forklaring. Samtidig inneholder ikke prisippet on «survivial of the fittest» noe skapende. Det er et utdøende prinsipp. De som ikke tilpasser seg, dør. Hva skapende ligger det i det? Selv om reproduksjonen hadde vært nærmst uendelig, hvilket den ikke er, hadde det likevel ikke gått, matematisk sett. Vel, hvis reproduksjonen hadde gått mot uendelig, hadde antall muligheter gått mot uendelig, men den er ikke det.

De fleste mutasjoner er negative. Da kan du finne enkelte genetiske «topper», men i det store, og hele, vil det gå nedenom og hjem. Vi har ikke sett noe annet, i andre vitenskaper. Men i biologien, skal de plutselig gjøre et unntak! Og så sier de bare at de som ikke skjønner dette, skjønner ikke biologi!

Min påstand er at ET er en religion. Den hjelper oss ikke, som de fleste andre viteskapelige ting, til å kunne forutsi ting. Hva har ET kunne gjort der? Noen bakterier ser ut til å kunne blir resistente mot antibiotika. Kan ET forklare hvordan det har skjedd, eller har de bare vært der hele tiden, i et mindretall før, og overlevd. Kanskje det er noe helt primitivt de ikke tåler, som f.eks høy, eller lav, temperatur?

For mange år siden oppdaget de at syfilis-bakterien ikke tålte høy temperatur. Metoden var da å infisere syfilis-pasienter med malaria, slik at de fikk høy feber. Da døde den. Så kunne de gi pasienten malariamedisin, slik at han ble frisk igjen. Senere har de oppdaget bedre måter å kurere det på.

Forresten: Syfilis-bakterien ble også drept av kvikksølv. Derfor var det en metode å smøre kvikksølv-salve på sårene. Kroppen er imidlertid heller ikke så glad i kvikksølv, derfor var dette en begrenset suksess. Pasientene døde av kvikksølv-forgiftning, derav navnet Kvakksalver! Så vet du det:-)

Hver gang jeg spør om når nye arter har oppstått, blir det mye støy. Det er ingen som kan vise til noe konkret. Grunnen til dette er at ET er en tro, på linje med islam og kristendom. Det har svært lite med vitenskap å gjøre….

 

Facebook kommentarer

5 KOMMENTARER

 1. Sitter på jobben med litt tid til overs. Jeg er bare lekmann, Petter, ikke særlig kunnskapsrik, men jeg prøver meg. Savner svar fra deg på de to andre trådene, forresten. Here goes:

  «Innenfor matematikken og fysikken vil entopien tilsi at alt går mot et lavere stadium. 99% av alle de arter som har eksistert, har dødd ut.»

  Du snakker om entropi innenfor matematikk og fysikk, men blander så inn biologi og evt menneskets evne til å ødelegge. Økologi i balanse burde teoretisk kunne vare til noe utenfra destabiliserer eller ødelegger.

  «Har vi sett at nye arter har oppstått? Nei Ingen!. Det kan være arter vi ikke har oppdaget, men det er noe helt annet.”

  Om dannelse av nye arter:
  http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=21965

  Svineinfluensa er visstnok et bevis for artsendring:
  http://www.livescience.com/7745-swine-flu-evolution-action.html

  «ET, går ut på at ting er som det er, fordi det har blitt sånn. Hva er forklaringen. Jo de er at de best tilpassede overlever, men er det noe skapende i den ideen? Nei absolutt ikke! det er derfor 99% av artende har dødd ut!”

  Det er ikke noe skapende i tilpasning. Skapelsen skjer definisjonsmessig i det øyeblikket to individer fra samme art ikke lenger kan reprodusere, slik jeg forstår det. Arter dør ut fordi planeten blir mer ugjestmild, feks pga mennesker eller asteroider.

  “Derfor tviholdes 1000-vis av viteskapsfolk mot denne troen her. Hvis ikke den er sann, må det finnes en Gud. Gud er jo definert bort i utgangspunktet, derfor finnes det ingen kreasjonisme.”

  Jeg mener at ET ikke ekskluderer gud. Selv er jeg buddhist og avviser omnipotente og allvitende guder, men jeg opplever ikke at vitenskapen avviser muligheten for en gud, den velger heller å fokusere på teorier som kan falsifiseres. Gud kan verken påvises eller avvises og blir dermed lite spennende for vitenskapen.

  «Ting har bare utviklet seg selv.  En kan gå tilbake i tid, og si at på et tidspunkt må det ha oppstått noe. ET befatter seg ikke med det. Den sier at derfra har ting utviklet seg videre. Dette tviholdes på.”

  Jeg har lest at man har teorier om hvordan preliv og liv oppsto i ursuppa.

  “Hvorfor? Jo, hvis ellers, må det finnes en Gud.”

  Nei. Gud trengs ikke selv om vi ikke vet hvordan liv oppsto. Vi vet at vi ikke vet alt.

  «Nye arter oppstår ikke, har vi sett. Vi har øyne, ører og luktesans, noen mer utviklet enn andre. Hvorfor stopper det der, etter alle disse milliarder av påståtte år? Har vi oppnådd en grense, og hvem har satt grensen?”

  Hva tenker du vi mangler?

  “Når vi ser verden i dag, kan vi ikke forklare den med at ting er blitt sånn, fordi de er sånn. Det er ingen forklaring.”

  Jo. Når hudfarge er mørkere=mer beskyttende der det er mer sol, så er dette selvforklarende.

  «Samtidig inneholder ikke prisippet on «survivial of the fittest» noe skapende. Det er et utdøende prinsipp. De som ikke tilpasser seg, dør. Hva skapende ligger det i det? Selv om reproduksjonen hadde vært nærmst uendelig, hvilket den ikke er, hadde det likevel ikke gått, matematisk sett.”

  Dette er helt uproblematisk hvis vi aksepterer artsendring og tar tiden til hjelp. Da vil nye arter tilpasse seg helt andre, nye ting. Og mangfoldet øker. En art blir til flere arter.

  “De fleste mutasjoner er negative.»

  Javel? Hvor har du lest dette? De individene i en stor populasjon som har negative mutasjoner dør evt ut, so what? De andre overlever og mutasjonen er således helt uproblematisk.

  «Da kan du finne enkelte genetiske «topper», men i det store, og hele, vil det gå nedenom og hjem.»

  Så mørkt, PetterJ

  «Vi har ikke sett noe annet, i andre vitenskaper. Men i biologien, skal de plutselig gjøre et unntak!”

  Dette skjønte jeg ikke.

  «Min påstand er at ET er en religion. Den hjelper oss ikke, som de fleste andre viteskapelige ting, til å kunne forutsi ting.”

  Analyse kan vel være minst like nyttig som spådommer? ET er bare en liten del av biologien.

  «Hva har ET kunne gjort der? Noen bakterier ser ut til å kunne blir resistente mot antibiotika. Kan ET forklare hvordan det har skjedd, eller har de bare vært der hele tiden, i et mindretall før, og overlevd. Kanskje det er noe helt primitivt de ikke tåler, som f.eks høy, eller lav, temperatur?”

  Nei, vi ser at de bakterier som stadig utsettes for antibiotika naturlig nok blir mer resistente. Mennesker som spiser gift har det på samme måte. Eller de som tar narkotika.

 2. Takk for svar Sindre! Jeg befinner meg i Afrika for tiden, nærmere bestemt Rwanda. Men det er ikke politikk vi skal snakke om nå.

  For å være litt ubeskjeden, jeg er en meget flink programmerer. Da vi skulle lage nye produkter, kom jeg alltid med et brukergrensesnitt først. Det er meget enkelt å lage, så kunne jeg få hjelp av designere, for å få det til å se «spiselig» ut.

  Koden bak, var ikke laget, men vi kunne se hva de ville ha.Når de klikket på «OK» kom svaret, men det var bare en ferdiglaget liste. Dermed var det mulig å se hva kunden ønsket. Noen ganger måtte jeg kaste kortene, i den betydning at jeg måtte begynne på nytt. Brukergrensesnittet var OK, men de datastrukturene jeg hadde brukt i bakgrunnen var feil. De kom stadig med nye ønsker, da de skjønte hvilke muligheter som lå bak.

  Innenfor ET, kan du ikke gjøre det. Du må fortsette med det du har. Det forutsetter at det var perfekt i utgangspunktet, ellers kommer du ikke videre. Nå jeg har laget noen datastrukturer, som jeg trodde var tilstrekkelig i utgangspunktet, så kan jeg kaste kortene og lage noe bedre «Behind the scenes». Det er ikke mulig innenfor ET. Du er låst med de løsningene du hadde i utgangspunktet. You see?

 3. Jeg skal prøve å forstå.

  Jeg ser jo evolusjonsteori som en analyse og klarer ikke helt å se parallellen. Du programmerer først enkelt og kan senere enten benytte deg av dette, dersom senere teori setmmer(de sier ok) eller bytte ut alt sammen og begynne helt på nytt dersom de sier nei. Du arbeider, beveger deg frem og tilbake og kan endre, ET er en analyse, after the fact, av hva som har skjedd. Ja, man er låst innenfor ET med de løsningene man har i utgangspunktet, men hvis vi snakker nykonstruksjon, så er jo det ihvertfall teoretisk mulig med mutasjon på mutasjon i det uendelige. Du kan ikke feks etablere silikonbasert liv. Man er stuck med karbonbasert, men det ser ut som man kan få mye rart levende ut av karbon. Jeg forsøker å forstå, men vet ikke helt om jeg forsto.

 4. Jeg har bare lyst til å fortelle slik jeg tenker. Når du har mutasjoner, hvor de fleste er negative, vil de bli, i sum, negative.

  En liten tue, kan velte et stort lass. For at denne tankegangen kan gå, må det være som å vinne i Lotto 100 ganger på rad. Det er mulig, men jeg anser det som svært lite sannsynlig.

  Det som er poenget mitt, er at innenfor programmering, kan du starte på nytt. Innenfor ET, kan du ikke det. Dersom begynnelsen ikke var perfekt, vil det hele gå ad undas. Derfor tror jeg på kreasjonisme. Gud skapte ting perfekt!

  Når vi ser på fysikkens lover, f.eks entropi. Hvordan går det der? Det går mot kaos. Hvorfor skulle vi ha andre regler innenfor biologien? Vi har ikke det!

  Dette med evolusjon, er kun en ønskedrøm. Sånn teoretisk sett, kunne det kanskje vært en mulighet hvis formeringen var uendelig, men vi vet at den er ikke det……

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here