Er migranter overrepresentert på voldsstatistikken?

7
14395

Stakkars, trygghetssøkende, enslige mindreårige syrere satte julaften fyr på en uteligger:
https://www.document.no/2016/12/27/satte-fyr-pa-uteligger/
Sånn feirer noen syriske muslimer vår juletradisjon.

Noen dager før krasjet en migrant med lastebil inn i julehandlende tyskere. En annen utradisjonell feiringsmåte fra ikke-kristne.

Det interessante er ikke om det er representativt eller ikke, det interessante er HVOR representativt det er. Skal man avgjøre om kostnaden er verdt nytten, altså et rasjonelt kapitalistisk kost/nytte-spørsmål må man vite ved hjelp av korrekt statistikk hvor mange uteliggere flyktningene tenner på, hvor mange barn, jenter og kvinner de voldtar og/eller myrder, hvor mange menn de begår vold mot, hvor mange kvinner de gruppeovergriper seg på i festlige lag, hvor mange julehandlende mennesker de krasjer inn i med stjålne lastebiler, osv. Det kan være verdt å slippe inn lettintegrerte migranter som er mer arbeidsomme enn oss, mindre voldelige enn oss og generelt har høyere etikk og et høyere menneskesyn enn oss, for da vil de vanne ut våre negative elementer.

Men, for å vite om nytten overgår kostnaden må vi ha et voldsregnskap, i tillegg til det økonomiske regnskapet som viser oss at migranter er dyrere enn oss. Vi må føre statistikk over all vold som asylsøkere og flyktninger begår mot oss og mot sine egne i våre vestlige land. Politisk korrekte stater ønsker selvsagt ikke å forske på slikt, for det er ikke politisk korrekt å ha kunnskap om fenomener som går imot den politisk korrekte ideologien om massemigrasjon som angivelig uunngåelig eller ønskelig.

Venstresiden, som er iferd med å ødelegge vestlig sivilisasjon med sin migrasjonspolitikk, med eller uten bevisstheten tilstede, liker ikke gruppetenkning når det omhandler grupper som feks flyktninger. Marx, som venstresiden henter mye av sin feilaktige tenkning fra, var i høyeste grad en gruppetenker. Hans bærende ide om klassekamp er alle gruppetenkningers mor. Uten klassekamp, ingen sosialisme. Men, når det kommer til kamp mellom grupper med ulik religiøs, kulturell og politisk bakgrunn avviser venstresiden fullstendig å snakke om grupper. Vi masseimporterer flyktninger fra f.eks Syria, gjerne som de stakkars flyktningebarna/ungdommene over som tenner på uteliggere, men selv om venstresiden altså elsker gruppetenkning og gruppekamp og angivelig ikke liker at nordmenn blir ufrivillig utjevnet gjennom å bli begått overgrep mot av flyktninger, så vil venstresiden av en eller annen grunn ikke forsøke å skaffe oss statistikk som viser om migranter er overrepresentert eller underrepresentert på alle mulige voldsstatistikker.

Jeg husker en Nytt på nytt-episode der Knut Nærum spøkte med at amerikanske republikanere kunne tenkes å fyre opp med uteliggere. Det er nokså drøyt å tillegge meningsmotstandere slike umenneskelige ideer, men slik er Knut Nærum.

Brenne opp uteliggere?

Det er vel ikke urimelig å anta at Knut Nærum offisielt ønsker flere flyktninger til landet. Hva tenker Knut Nærum når han nå oppdager at mennesker fra den gruppa han vil ha inn flere av, altså flyktninger, nå faktisk begår akkurat et slikt utenkelig overgrep som han spøkte med. Leser han seg opp hos feks Document.no og sjekker om det faktisk er hold i at flyktninger er overrepresentert på volds-, voldtekts- og drapsstatistikken? begynner han å snakke om det, eller passer han bare munnen sin litt bedre, slik at det ikke skal bli for tydelig hvem det egentlig er som begår utenkelige overgrep? Ikke republikanere, men flyktninger, som han gjerne vil ha inn flere av til Norge.

Videre kan man spørre seg hvorfor han den gang på NRK ikke tullet med at muslimer brant opp uteliggere. Da ville han jo faktisk fått rett. Men, politisk korrekte hyklere tuller ikke med slikt.

Vi trenger et voldsregnskap som kan gi oss bedre grunnlag for å vurdere hvor mange flyktninger vi kan ta vare på eller permanent bosette. Så enkelt er det.

Det er en borgerplikt å lese Document.no, så man kan få balansert hatretorikken fra venstresiden og forstår hva som som egentlig skjer, det europeiske medier ikke skriver om.
https://www.document.no/2016/12/25/splittende-a-vaere-norsk/
Jeg mener at hvis man ikke leser Document.no eller andre medier som rapporterer om kostnader ved innvandring, så lukker man øynene og er en passiv medløper til alt det fæle som skjer i de vestlige land pga politisk korrekthet. Jeg kan ikke tro at det er mulig å ha unngått alt av informasjon om kostnadene ved innvandring og inntak av flyktninger i alle potensielle medier, slik at man senere kan hevde at man ikke visste, ikke så, ikke forsto.

Oppgjøret mot alle de som har uttalt seg udelt positivt og fortsetter å uttale seg positivt om alle typer innvandring uten forbehold vil garantert komme en dag, akkurat slik regnskapet etter den andre verdenskrig kom. Da vil de som hevder at de ikke visste ikke bli trodd, fordi kunnskapen har vært tilgjengelig og alle de som har registrert navn og uttalelser fra de politisk korrekte kan legge frem bevis mot dem, bevis mot dem som uten forbehold og angivelig uten kunnskap støttet innvandring ukritisk – de som er ansvarlige for endringen som skjer hver dag i alle vestlige land. Document.no: Ingen over, ingen ved siden. Les og forstå!

https://www.document.no/2016/12/28/sverige-europas-voldtektshovedstad/

I Sverige kjenner man voldtektsforbryteres bakgrunn, men den registreres ikke, slik at det skal være umulig å forske, finne frem fakta om virkeligheten.

Mvh Sindre

Facebook kommentarer

7 KOMMENTARER

 1. Hei Sindre,
  Du etterlyser et voldsregnskap blant migranter/asylsøkere. Som du nevnte i et av dine forrige innlegg så blir landbakgrunn registrert i Norge når en får en dom for kriminalitet. Jeg forstår ikke helt hva du mener når du nå ser ut til å skrive noe annet enn i ditt innlegg hvor du viser til politiets statistikk for kriminalitet som jo tar med landbakgrunn? Har jeg misforstått noe?

  Når det gjelder Tyskland spesielt så ser du ut til å ha et godt poeng. Jeg fant jeg denne informasjonen fra NTB: «Syrere, irakere og afghanere, som alle er asylsøkere, er underrepresentert i statistikken for gruppen migranter, mens personer fra Nord-Afrika, Georgia og Serbia er overrepresenterte.

  I løpet av de tre første månedene i 2016 ble det begått eller forsøkt begått 69.000 lovbrudd av flyktninger og migranter i Tyskland. Mellom januar og mars har antallet saker der innvandrere og flyktninger er mistenkte, sunket med om lag 18 prosent.

  Tysk politi, Bundeskriminalamt, understreker at de aller fleste flyktninger og innvandrere ikke begår kriminalitet.

  Tallene kan ikke sammenlignes med statistikk fra tidligere år ettersom 2016 er det første året der alle tyske delstater rapporterer inn de aktuelle opplysningene. (©NTB)»
  http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/2016/06/08/F%C3%A6rre-lovbrudd-blant-flyktninger-og-innvandrere-i-Tyskland-12857972.ece
  Som vi ser så er statistikk på kriminalitet bland flykninger og innvandrere i Tyskland først registrert fra 2016, men det blir registrert.

  Du sier: «Brenne opp uteliggere?
  Nå viser det seg at det er de politisk korrektes flyktningevenner som faktisk gjør akkurat det.»
  Usikker på hva du mener med det? At flykningevenner er med på å brenne opp uteliggere? Jeg synes måten du sier dette på er litt drøy. Kan du utdype eller revidere setningen?

  Når det gjelder «Leser man ikke Document.no, så lukker man øynene og er en passiv medløper til alt det fæle som skjer i de vestlige land pga politisk korrekthet.»
  Jeg synes også denne setningen er noe drøy idet at en nærmest blir gjort ansvarlig for grusomme handlinger hvis en ikke leser document.no. Hvis du kan revidere litt på setningen så hadde det vært fint.

 2. Takk for tilbakemelding, Elisabeth. Jeg skal forklare meg bedre.

  Jeg liker at det er mulig å ha dialog med redaktøren. Jeg har ingen problemer med at nettsteder har en profil og ikke slipper til hva som helst, men hvis de setter en grense, slik Alf Gjøsund gjorde, så burde de evne å si noe virkelighetsnært om hvorfor de setter en grense. Det klarte ikke Gjøsund og da trenger han ikke å lure på hvorfor Trump ble valgt, selv om han antagelig ikke ser den sammenhengen.

  Jeg oppfatter dine innvendinger som virkelighetsnære.

 3. Hei igjen!

  Takk for endringene du har gjort og tusen takk for god dialog. Helt på linje med dine nyanseringer. Jeg synes din tekst etter din link `Brenne opp uteliggere?` nå også er mer relevant i det du først snakket om uttalelsen til Nærum, som du reagerte på.

  Hot spot!

  Debatt1 handler om å slippe til ulike stemmer, se `om debatt1`som du finner øverst til venstre på forsiden.

  Godt nyttår snart.
  🙂

 4. Noe var simpelthen dårlig formulert og trengte en forbedring, så takk igjen.
  Skal snart bevege meg til naboene her inne, et par av de som kan trenge innspill fra meg, tenker jeg:-)
  Jeg ønsker godt nyttår nå og håper Debatt1 vokser videre i 2017!
  Mvh Sindre

 5. «la til et ?…håper det er ok.»

  Det var sikkert en forbedring:-)

  PS: Jeg tåler tydelighet, hvis vi skulle være mer uenige en gang. Argumentert uenighet kan faktisk få meg på bedre tanker:-)

 6. Måten du kommenterte på gjorde at det anet meg at du ville godta! 🙂
  Jeg er helt på linje i det du sier i ditt PS og virker andre veien og.

  God kveld.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here