Er dyrevelferden god nok?

0
1574

Vi liker å tro at dyr i Norge har det godt. Denne påstanden forventes det at folk skal tro på, selv om dokumentasjon er fraværende eller tvert imot viser at det er grunn til bekymring.

 

Tilsynskampanjer viser at minimumskravene for dyrevelferd brytes i en stor del av de inspiserte besetningene. En tilsynskampanje på gris i Rogaland i 2017 viste at fire av fem slaktegrisprodusenter brøt reglene for god dyrevelferd. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på kalv i melkeproduksjon i 2016 viste at oppstallingen for kalv var utilfredsstillende i ett av tre dyrehold. En tilsynskampanje for kylling i 2011 avdekket alvorlige avvik fra regelverket i 102 av de 152 kontrollerte besetningene. Det var også alvorlige brudd på regelverket i rugeri, mangler under transport og brudd på regelverket i fire av fem slakteri. Tilsyn med pelsdyr i 2014 viste avvik ved 40 % av inspiserte pelsdyrgårder.

Det gjenstår å se hva som blir resultatet av tilsynskampanjer for okser i kjøttproduksjon og kyr i melkeproduksjon. Okser har i utgangspunktet dårlig velferd, de kan holdes i trange binger hele livet eller stå fastbundet fra 8 ukers alder og til de slaktes. Kyr har krav på fattige 8 uker frihet fra båslenka i løpet av året. Kalven blir vanligvis tatt fra mora ved fødselen, hun får aldri gi morsomsorg og har heller ikke fått oppleve den. Årlige tilsyn med mosjonskravet viser at mange fortsatt ikke slipper ut kyrne. Bare i en av Mattilsynets 28 avdelinger ble det i fjor avdekket rundt 10 tilfeller av brudd på mosjonskravet. Hvor mange tusen kyr på landsbasis ser aldri sola – i likhet med flertallet av okser, griser og fjørfe?

Vi har hatt den fineste mai måned på mange tiår. Mens menneskene og mange beitedyr nyter de solfylte dagene, står millioner av andre dyr innestengte på bås, i betongbinger, i bur og haller. Mens noen bønder legger stor vekt på at dyrene skal være lykkelige og ikke bare har dem ute hele sommeren, men også lufter dem vinterstid, er det andre som ikke engang åpner fjøsdøra til en asfaltert luftegård. Lovverket må bli strengere og minimumskravene må styrkes. Sollys, frisk luft, fri bevegelse og sameksistens mellom mor og barn må bli en livsrett for alle dyr.

Det er langt igjen før vi kan påberope oss god dyrevelferd i Norge. Den kan og må bli bedre.

Jenny Rolness

Dyrenes Røst

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2018, Politikk og samfunn.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here