En selvsikker leder møter pressen

0
1779

Den 20. desember avholdt Vladimir Putin sin årlige maratonpressekonferanse, den 14. i rekken. Ca 1700 journalister fra inn- og utland, heriblant representanter for alle Russlands regioner, hadde møtt frem. Og ved hjelp av plakater og tilrop prøvde de å tiltrekke seg presidentens oppmerksomhet. Til tider kunne pressekonferansen minne om Muppet-show.

Putin, som åpenbart trives i rollen som landsfader, håndterte suverent forsamlingen og opptrådte med en blanding av sakkunnskap og humor.

 

De fleste av spørsmålene dreide seg om økonomi og innenrikspolitiske forhold. Og ved sine svar fremtrådte Putin som en pragmatisk politiker med tro på en blanding av statlige prosjekter og markedsøkonomi.

Pressekonferansen ble innledet med at Putin refererte noen økonomiske nøkkeltall, som at veksten i bruttonasjonalproduktet i de foregående 10 månedene hadde vært på 1,7 prosent, inflasjonen 4,1 prosent, arbeidsledigheten 4,8 prosent og overskuddet på handelsbalansen overfor utlandet 157 milliarder dollar. Forventet vekst i bruttonasjonalproduktet i 2019 var 1,8 prosent.

Første spørsmål dreide seg om effektiviteten til de såkalte nasjonale prosjektene som Putin hadde satt i gang i mai 2018, altså 12 kjempeprosjekter knyttet til blant annet demografi, helse, utdanning, boligbygging, vitenskap og utviklingen av en digital økonomi. Putin forsvarte prosjektene med at det var nødvendig å konsentrere ressursene, ikke minst for å bringe økonomien opp på et nytt utviklingsnivå. Han gjentok dessuten at Russlands økonomi burde være blant de fem største i verden innen 2024.

Som svar på et spørsmål om det var mulig å gjeninnføre sosialisme i Russland svarte Putin at dette var umulig, men at man kunne benyttes seg av elementer av sovjetsystemet, for eksempel diverse sosiale programmer.

Presidentens ideologiske overbevisning kom klart til syne da han som svar på et spørsmål om svindel i byggebransjen tok til orde for det han kalte å sivilisere boligbyggingen, det vil si å basere den på fungerende banker og låneordninger og privat initiativ fremfor offentlig støttet boligbygging.

For øvrig besvarte Putin flere titalls spørsmål knyttet til økonomi og sosiale forhold, som dreide seg om alt fra den planlagte pensjonsreformen til kvaliteten på russiske legemidler. Han måtte også svare på personlige spørsmål, for eksempel om når han hadde tenkt å gifte seg på nytt.

Ca en tredjedel av spørsmålene dreide seg om utenrikspolitikk, heriblant faren for atomkrig, vestlig dobbeltmoral, forfølgelsen av russiske journalister, de vestlige økonomiske sanksjonene, konflikten i Ukraina og situasjonen i Syria. Som svar på et spørsmål om hvordan han så på nyheten om at Donald Trump ville trekke de amerikanske soldatene ut av Syria, svarte Putin at en slik tilbaketrekning ville være positiv siden den ville gjøre det lettere å oppnå en politisk løsning på konflikten i landet.

De som må være mest skuffet etter pressekonferansen, må være befolkningen i de opprørske folkerepublikkene i Øst-Ukraina. Målet for russisk politikk overfor Ukraina var ifølge Putin å normalisere forholdene i landet, ikke å dele det opp. Han gjentok dermed det som har vært russisk politikk overfor Ukraina siden våren 2014, nemlig å bekjenne seg til prinsippet om landets territorielle integritet og samtidig beholde kontrollen over Donbass som en forsikring mot at Kiev ikke knytter seg for tett til Nato og andre vestlige institusjoner – inntil dagens ukrainske regime eventuelt måtte bryte sammen og bli erstattet av et mer russiskvennlig regime. For befolkningen i Donbass som etter fire år med krig og tusener av drepte har innlemmelse i Den russiske føderasjon som sitt høyeste ønske, var Putins utsagn selvsagt en skuffelse.

Inntrykket pressekonferansen etterlot, var av en selvsikker president som opptrådte med naturlig myndighet i visshet om ikke å ha noen seriøse politiske rivaler, samtidig som de vestlige sanksjonene åpenbart ikke hadde klart å knekke russisk økonomi. Skal Putin klare å realisere de ambisiøse utviklingsplanene for russisk økonomi og næringsliv, må den økonomiske veksten imidlertid minst dobles.

Se Putins pressekonferanse tekstet til engelsk her.

 

Fra redaksjonen. Profilert Gnist, Politikk og samfunn. Først publisert på Nistads egen side, Kaleidoskop: Mønsterbrytende perspektiver på Russland https://nistadblog.wordpress.com/2018/12/21/en-selvsikker-leder-moter-pressen/ . Bildene fra pressekonferansen har D1s redaksjon lagt til. De 3 bilder er faksimiler av sider fra denne artikkelen som er publisert av og på http://en.kremlin.ru/events/president/news/59455 

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here