Biologisk krigføring og COVID-19. Alternativt – en konspirasjonsteori.

0
2720

Det verserer mange historier i media og på nettet om folk som prøver å sko seg på corona-krisen. I samband med dette verserer det også en mengde konspirasjons­teorier på nettet. Både myndigheter og noen «seriøse» media prøver til dels å legge mange av disse historiene døde. Bakgrunnen er at man ikke ønsker å skape unødig uro blant folk.

En av disse historiene, som i utgangspunktet er ganske uklar og virker svært usannsynlig, blir imidlertid merkeligere og merkeligere jo mer man graver. Det dreier seg om hvordan viruset dukket opp i Wuhan.

Utgangspunktet finner man faktisk i 2002/2003 ved utbruddet av SARS. Dette initierte et samarbeid mellom USA og Canada der man gjorde en betydelig innsats for å studere virus fra utbruddet. USAs CDC– og NIH-folk gjennomgikk denne forskningen som ble drevet av Dr. Fauci (Trumps nåværende mikrobiologiske hovedrådgiver), og de konkluderte med at det ganske enkelt var for lite verdifullt og for farlig til å fortsette forskningen. Finansieringen av programmet ble stoppet omkring 2013–2014.

Dr. Fauci var imidlertid ikke fornøyd med at forskningen ble stoppet, så han arrangerte fortsatt finansiering av canadisk og kinesisk arbeid. Dette for å omgå USAs reglverk. Arbeidet med dette fortsatte med betydelig transport av prøver frem og tilbake fra Canada, Kina og USA frem til 2019. Tallrike forsendelser ble stoppet i 2018 og senere av «US Customs and Border Patrol».

Etter hvert som tiden gikk ble dette prosjektet underlagt kontroll av det kinesiske kommunistpartiet. Dette ble innlemmet i de kinesiske, militære planene omkring 2015 mens det fortsatt ble finansiert av US CDC under dr. Fauchi.

 

Canadisk kringkasting (CBC)  kom i 2019 med dette oppslaget:

Dr. Xiangguo Qiu accepting a Governor General’s Innovation Award at Rideau Hall in 2018. She, her husband, Keding Cheng, and an unknown number of her students from China were removed from Canada’s only level-4 lab on July 5 amidst an RCMP investigation into what’s being described as a possible ‘policy breach.’ (CBC)

Dette gjaldt i alt 5 kinesere som hadde tatt med seg 18 ampuller med biologiske prøver til Wuhan. Her var også SARS-CoV2 med i en av ampullene.

Nesten umiddelbart etter returen til Wuhan startet virusutbruddet der. Det er mest sannsynlig at dette var et rent uhell og ikke en planlagt start på biologisk krigføring. Men uhell eller ikke, resultatet ble til forveksling lik et militært angrep med biologiske våpen. Vi vet at Kina lenge prøvde å dysse ned hendelsen. De involverte ble pålagt munnkurv med trussel om strenge straffer.

Man kan undres over dr. Fauchis rolle i dette dramaet. Som medskyldig i virusutbruddet opptrer han også som topp-rådgiver for regjeringen «White House Coronavirus Task Force». Her virker det som han forsøker å forhindre bruken av velprøvde medisiner  (eksempelvis chloroquine og hydroxychloroquine/Plaquenil) mot virus. Her kan det bemerkes at disse medisinene ikke er underlagt patentbeskyttelse, følgelig er de ganske rimelige.

Media burde gå dr. Fauchi etter i sømmene for å finne hvilke bindinger han har til de firmaene som skal utvikle nye, patentbeskyttede og kostbare medisiner mot COVID-19.

 

 

———————————————————————-

 

Noen lenker.

Asia Times: Why US outsourced bat virus research to Wuhan

Chinese researcher escorted from infectious disease lab amid RCMP investigation

Coronavirus outbreak a result of Chinese biological espionage?

Visualizing The Secret History Of Coronavirus Bioweapon

How China Stole Coronavirus From Canada And Weaponized It

Wikipedia: Misinformation related to the COVID-19 pandemic

Noe av stoffet er også hentet fra utdrag skrevet av Paul Noel, research scientist 6 level2 ved University of Alabama, Huntsville

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here