Bærekraftig utvikling?

0
2892
For nye lesere

Jeg har alltid mislikt uttrykket «bærekraftig utvikling». Av erfaring vet jeg at uttrykket lover mer enn det kan holde, og at det er et av de mest misbrukte begreper i dag. Ikke fordi at jeg er i mot en bærekraftig utvikling, heller tvert i mot. Men dette «honnør-begrepet» har blitt satt inn i alle mulige kontekster, og misbrukes både kommersielt og politisk.

En bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner for å få dekket sine. Det baserer seg på de tre pilarer «natur/miljø, økonomi og sosiale forhold». Begrepet brukes både i globale forhold (makro) og i lokale forhold (mikro). Alle vil dekke seg under denne paraplyen, og intensjonene kan virke gode ved første øyekast.

Men alle kan se at de to-tre siste generasjonene har ødelagt og beslaglagt mer av jordens ressurser, enn alle andre generasjoner samlet før oss. De tidligere generasjoner dekket seg ikke med fancy uttrykk. De levde bare i pakt med naturen. Selv under den industrielle revolusjonen og tiden etterpå var det en større vilje til å ivareta, fremfor et stadig økende forbruk.

Oljen ble vår rikdom, men også vår forbannelse. På noen tiår har vi brukt opp store deler av de fossile lagre av olje og gass. Hva godt gjorde de for menneskeheten? Jo – vi fikk alle biler. I Kina syklet stort sett alle for et par tiår siden, i dag står de alle fast på en tifelts motorvei i Beijing, og kommer verken frem eller tilbake. Og her hjemme er det nå nesten like billig å ta en weekendtur med kona til Krakow med lavprisselskapet, som å gå på kino (om man ser på flyprisen alene). Eller man drar på «hytta» i Syden.

Er dette bærekraftig? Jo, om vi får elektriske biler og fly, vil noen påstå. Nei, mener jeg. Vi må da beslaglegge stadig større områder til utbygging av elektrisk kraft, flyplasser, veier, annen infrastruktur osv.

Jeg leste at vi snart ikke har «inngrepsfrie områder» tilbake her i landet. I Norge er det nå kun 12 % tilbake av landet, der det innenfor en radius av fem kilometer ikke er gjort tyngre tekniske inngrep. http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ Hva gjør dette med villreinen og fjellrevene, f.eks?

Er det bærekraftig å opprettholde dagens eksplosive befolkningsvekst i verden. Hvorfor engasjerer ikke de politiske partier seg med dette? Jeg vet det er kontroversielt og følsomt, men det er et faktum at dette er et enormt problem – som absolutt ikke er bærekraftig. Innen 2050 vil 40 % av alle barn være afrikanske, og frem til da vil Afrikas befolkning fordobles. Dette støttes opp i en rapport «Generation 2030» av UNICEF omtalt her https://www.nrk.no/urix/afrikas-befolkning-oker-mest.

Verdens fremtid er derfor uløselig knyttet til Afrikas fremtid. Hjelper det da å la noen millioner utvalgte immigranter få komme til Europa? Det blir som å «pisse i buksa». Befolkningsveksten er ikke bærekraftig, særlig ikke på et kontinent som er så plaget av sosial uro, fattigdom og politisk ubalanse.

Hvorfor tør vi ikke ta tak i dette? Hvorfor er ikke dette en større agenda? Er det for følsomt og umusikalsk? For meg er dette «the real thing», sammen med de store ødeleggelsene av naturressursene.

Uttrykket «bærekraftig» misbrukes stadig oftere, også i lokal sammenheng. Når en utbygger bygger ut et boligområde, eller kler et fjellparti med nye hytter, er det viktig for ham (eller henne) å poengtere at det er en bærekraftig utbygging. Men man bruker materialer som ofte ikke passer inn tradisjonelt eller som ikke er tilpasset klimaet (f.eks. flate tak i regnfulle Norge), og man bygger tett med få grøntarealer – likevel er det «bærekraftig» i følge utbyggerne? Man setter opp ny infrastruktur rundt dette, og mye er plastbaserte materialer – og man kaller det bærekraftig? På 1920-tallet bygde man solide og vakre bygg, og de står enda – i alle fall de som ble bygd i mur. I dag er det fancy glass- og betongbygg med flate tak, på sprengte tomter. Alle er signalbygg som roper etter oppmerksomhet. Og vi sikrer våre verdier med alarmer og vakthold, fordi vi ikke stoler på hverandre lengre. Vi er blitt et globalisert folk, og ånden fra Gerhardsens tid er vekk. Er det bærekraftig?

Vår klode har alltid absorbert forandringer, og evolusjonen er en naturlig ting. Men ting kan tyde på at vi nå er kommet i en utsatt posisjon. Politisk korrekthet, økonomiske interesser, bekvemmelighetshensyn etc. gjør at vi ikke kommer videre, og gjør de viktige valg.

 

 

Fra redaksjonen. Vi har republisert innlegget for nye lesere. Først publisert på D1 13.okt `18. Profilert De beste debattene, Politikk og samfunn. Foto, freerangestock.com

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here